Lekantti

LEKANTTI

Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeus käsittää yksityistä ja julkista osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä, asumisoikeusyhdistystä, osuuskuntaa, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, yhdistystä ja säätiötä koskevan sääntelyn.

Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeudellinen sääntely

Yhtiöoikeudellinen sääntely määrittelee yritysten oikeudellisen rakenteen, niiden perustamisen, toiminnan, johtamisen ja lopettamisen säännöt. Keskeinen yhtiöoikeudellinen sääntely on Suomessa koottu kutakin yhtiömuotoa koskevaan yleislakiin.

 • Yksityinen ja julkinen osakeyhtiö (Oy/Oyj): Osakeyhtiölaki 624/2006
 • Asunto-osakeyhtiö (As Oy): Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009
 • Asumisoikeusyhdistys: Laki asumisoikeusyhdistyksistä 1072/1994
 • Osuuskunta (Osk): Osuuskuntalaki 421/2013
 • Avoin yhtiö (Ay): Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988
 • Kommandiittiyhtiö (Ky): Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988
 • Yhdistys (Ry): Yhdistyslaki 503/1989
 • Säätiö (Sr): Säätiölaki 487/2015
Hallituksen jäsenen vastuu osakeyhtiössä
Osakeyhtiö
Niko Puranen

Hallituksen jäsenen vastuu osakeyhtiössä

Hallituksen jäsenen vastuu osakeyhtiössä voi olla vahingonkorvausvastuuta tai rikosperusteista vastuuta. Hallituksen jäsenen henkilökohtainen korvausvastuu osakeyhtiölain perusteella voi muodostua hallitukselle kuuluvien tehtävien laiminlyönnistä tai huolimattomasta hoitamisesta.

Lue lisää »
Kuolinpesä osakeyhtiön osakkaana
Osakeyhtiö
Niko Puranen

Kuolinpesä osakeyhtiön osakkaana

Kuolinpesästä tulee osakeyhtiön osakas, kun osakkeenomistaja kuolee. Jakamaton kuolinpesä osakeyhtiön osakkaana on tilanne, joka voi aiheuttaa erilaisia ristiriitatilanteita kuolinpesän osakkaiden ja yhtiön muiden osakkaiden välillä.

Lue lisää »
Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen – Moitekanne
Oikeudenkäynti
Niko Puranen

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen moitekanteella

Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaista päätöstä nostamalla moitekanteen käräjäoikeudessa tai välimiesoikeudessa, jos yhtiöjärjestykseen sisältyy välityslauseke. Yhtiökokouksen virheelliset ja puutteelliset päätökset voidaan jakaa

Lue lisää »

Yhtiön perustaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen

Yhtiön perustaminen on monivaiheinen prosessi, jossa kannattaa käyttää asiantuntijaa tukena. Nykyisen sähköisen rekisteröinnin aikakaudella yhtiön rekisteriin saaminen vakiomuotoisena on varsin vaivatonta. Liiketoiminnan kannalta tarkoitusmukaisten ratkaisujen tekeminen perustamisvaiheessa vaatii puolestaan asiantuntemusta.

Yleisin yhtiömuoto Suomessa on osakeyhtiö. Osakeyhtiön ohella kannattaa harkita myös muita yritysmuotoja, jotka voisivat sopia paremmin liiketoimintaan. Osakeyhtiö on kuitenkin varsin usein paras yritysmuoto. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sääntöjen laadinnalla osuuskunnasta on mahdollista tehdä hyvin osakeyhtiömäinen.

Liiketoiminnan käynnistämiseen liittyy vaadittavien perustusasiakirjojen täyttämisen lisäksi lukuisia muita tehtäviä. Perustamisen yhteydessä on suositeltavaa esimerkiksi laatia osakassopimus.

Osakeyhtiön tavallisimmat perustamisen yhteydessä laadittavat asiakirjat:

Yhteisön sääntöjen muuttaminen

Yhteisön säännöt tarkoittavat yhtiömuodosta riippuen joko yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta. Yhteisön sääntöjen sisällön muuttamista rajoittaa pakottava yhtiöoikeudellinen sääntely. Yhtiöoikeudelliset normit rajoittavat yhteisön sääntöjen sisältöä ja asettavat ehtoja muutosprosessille.

Kaikki sääntöjen muutokset ovat maksullisia, jonka takia kerralla kannattaa pyrkiä tehdä riittävät sääntöjen muutokset tulevaisuuden varalle. Yhtiöjärjestys kannattaa myös yhteensovittaa osakassopimuksen kanssa.

>> Tee maksuton kartoitus osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutostarpeesta

Osakassopimuksen laadinta ja muutokset

Osakassopimus on kahden tai useamman yhtiön osakkaan välinen vapaamuotoinen sopimus, jolla sovitaan keskeisistä yhtiön toimintaan liittyvistä käytännöistä. Hyvä osakassopimus palvelee yhtiön ja jokaisen osakkeenomistajan etuja. 

>> Tutustu osakassopimukseen

Esimerkkejä palveluistamme

Yhtiöjärjestyksen laadinta (suppea) – 245 €
 • Yhtiön nimi (+ rinnakkaistoiminimi)
 • Kotipaikka
 • Toimiala
 • Hallitusten jäsenten määrä
 • Edustusoikeus
 • Yhtiökokouskutsun lähettäminen
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • Toimitusjohtajan valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Vakiomuotoinen lunastuslauseke
 • Vakiomuotoinen suostumuslauseke

 

Yhtiöjärjestyksen laadinta (laaja) – 580 €
 • Yhtiön nimi (+ rinnakkaistoiminimi)
 • Kotipaikka
 • Toimiala
 • Hallitusten jäsenten määrä
 • Vakiomuotoinen lunastuslauseke
 • Vakiomuotoinen suostumuslauseke
 • Edustusoikeus
 • Yhtiökokouskutsun lähettäminen
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • Toimitusjohtajan valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Räätälöity lunastuslauseke
 • Räätälöity suostumuslauseke

 

Lisäpalvelut

 • Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen pöytäkirja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisessä  – 245 €
 • Erilajiset osakkeet ja muuntolauseke – 150–1000 €

Yhtiökokous enintään 1 tunti – 580 €

 • Yhtiökokouksen esityslistan laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen
 • Osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisen yhtiökokouksessa esillä pidettävän luettelon laatiminen
 • Ääniluettelon laatiminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen

Lisäpalvelut

 • Lisätunti kokouksen venyessä 225 €

Hallituksen kokous enintään 1 tunti – 400 €

 • Kokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Hallituksen kokouksen sihteerinä toimiminen
 • Juridinen neuvonta ennen kokousta ja kokouksen aikana
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjan laatiminen

Lisäpalvelut

 • Lisätunti kokouksen venyessä 225 €

Osakeannin järjestäminen – 700 €

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
 • Kirjalliset merkintäsitoumukset
 • Osakeantivaltuudet hallitukselle tarvittaessa
 • Juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen
 • Osakasluettelon päivittäminen

Osakkeiden splittaus – 580 €

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
 • Juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen
 • Osakasluettelon päivittäminen

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys workshop – 1449 €*

 • Valmistava verkkoluento 1 h sekä tyypillisten ehtojen käyminen läpi kirjallisessa aineistossa.
 • Juristin johdolla järjestettävä 4 tunnin työpaja, jossa laaditaan pohja osakassopimukselle.
 • Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tarkistus.

* Workshopilla on 100 % tyytyväisyystakuu, joka on voimassa 7 vuorokautta työpajan päättymisen jälkeen.

Listaamattomien osakkeiden kauppakirja – 580 €

 • Kaupan osapuolet
 • Kaupan kohteena olevien osakkeiden yksilöinti
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Varainsiirtoveron maksaminen
 • Myyjän vakuutukset yhtiön tilasta
 • Myyjän kilpailukielto
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Sopimussakko kauppakirjan ehtojen rikkomisesta
 • Riidanratkaisulausekkeet

Hakemus osakekirjan kuolettamiseksi – 150 €

 • Hakemus käräjäoikeudelle asiakirjan kuolettamiseksi
 • Luotettava selvitys asiakirjan sisällöstä
 • Selvitys siitä, millä perusteella hakija on omistanut osakekirjan

Moitekanne – 2 950 €*

 • Yhtiökokouksen päätöksen arviointi – 250 euroa.
 • Moitekanteen laatiminen – 650 euroa.
 • Valmistelu – 450 euroa.
 • Pääkäsittely – 1400 euroa.
 • Jälkitoimenpiteet 200 euroa.

*Kotivakuutuksen yhteydessä oleva oikeusturvavakuutus voi korvata osan kustannuksista. 

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.