Lekantti

LEKANTTI

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on laadittava jokaisesta yhtiökokouksesta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ja päätettävä niistä asioista, joista yhtiöjärjestys määrää. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä vähintään osakeyhtiölain vaatimista pakollisista asioista.

Ilmainen näyte sisältää ensimmäisen sivun. Asiakirjan voi avata vain lukutilassa. Tämän asiakirjan täyden version voi ladata ilmaiseksi Lekantti Sisäpiiristä

Osakeyhtiössä on pidettävä tilikausittain vähintään yksi yhtiökokous

Varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta - Yhtiökokouksen pöytäkirja

Osakeyhtiössä voidaan pitää kahdenlaisia yhtiökokouksia – varsinaisia yhtiökokouksia ja ylimääräisiä yhtiökokouksia. Nämä kokoukset eroavat toisistaan siten, että varsinaisen yhtiökokouksen pitoajankohta on määrätty ennakolta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä tarkemmin varsinaisen yhtiökokouksen pitoajankohdasta. Lähtökohtaisesti osakeyhtiöissä pidetään vain yksi varsinainen yhtiökokous tilikaudessa.

Joskus varsinaisten yhtiökokousten välillä tulee tarve saattaa jokin asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Tällöin on mahdollista tehdä osakkeenomistajien yksimielinen päätös tai kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos:

 1. yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;
 2. hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
 3. osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisesti; taikka
 4. hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä.

Yhtiökokouksen pöytäkirjan pitäminen on lakisääteinen velvollisuus

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset.

Pöytäkirjaan voidaan merkitä myös päätöksiin johtamattomat ehdotukset sekä osakkeenomistajien eriävät mielipiteet. Näiden asioiden merkitseminen pöytäkirjaan ei kuitenkaan ole pakollista.

Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava pöytäkirja. “Yhden miehen osakeyhtiöissä” riittää, että ainoa osakkeenomistaja allekirjoittaa pöytäkirjan.

Osakeyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja – malli

Yhtiökokouksen pöytäkirjamalli

Yhtiössä noudatettava juokseva pöytäkirjan numerointi. Juokseva numerointi voi alkaa joka vuosi alusta (1/2021, 1/2022, 1/2023...) tai juokseva numerointi voi olla jatkuva yhtiön perustamisesta lukien (1, 2, 3...).

Yhtiökokouksen laatu (varsinainen / ylimääräinen / jatkokokous)

Muut kuin ääniluettelosta ilmenevät paikallaolijat

Läsnäolijat tulee listata joko pöytäkirjaan tai erilliseen ääniluetteloon, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Lataa ilmaiseksi osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Liittymällä Lekantti Sisäpiiriin, voit ladata ilmaiseksi osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjamallin, jonka juristi on laatinut esimerkkiyhtiölle. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päättävä elin. Kaikista merkittävimmät asiat on saatettava yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakeyhtiölaissa säädetään, mitkä päätökset on aina käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät asiat

 • Tilinpäätöksen vahvistaminen (pakollinen)
 • Taseen osoittaman voiton käyttämisestä (pakollinen – jos yhtiö tehnyt voittoa)
 • Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle (vastuuvapautta ei ole pakko antaa, mutta päätös tehtävä)
 • Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen (palkitseminen ei ole pakollista)
 • Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta (tarvittaessa tehtävä päätös)
 • Tilintarkastajan valinta (jos tilintarkastaja tulee valita)
 • Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Osakeannin järjestäminen

 • Maksullinen osakeanti
 • Maksuton osakeanti
 • Maksullinen suunnattu osakeanti
 • Maksuton suunnattu osakeanti
 • Osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle

Optio-oikeuksien antaminen

 • Optio-oikeuksien antamispäätös
 • Optiovaltuutuksen antaminen hallitukselle

Omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen osakkaalta vapaaehtoisilla osakekaupoilla
 • Suunnattu omien osakkeiden hankkiminen osakkaalta vapaaehtoisella osakekaupalla
 • Valtuutuksen antaminen hallitukselle omien osakkeiden hankintaan
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 • Yhtiön kotipaikan muutos
 • Yhtiön toimialan muutos
 • Yhtiön toiminimen muuttaminen
 • Rinnakkaistoiminimen ottaminen tai poistaminen
 • Lunastuslausekkeen muuttaminen
 • Suostumuslausekkeen muuttaminen
 • Hallitusten jäsenten määrää koskevan määräyksen muuttaminen (oletus enintään 5 jäsentä)
 • Yhtiön edustamista koskeva määräyksen muuttaminen
 • Yhtiökokouksen kutsua koskevien määräysten muutos
 • Yhtiökokouksen järjestämistä koskevien määräysten muuttaminen
 • Osakesarjoista päättäminen
 • Muuntolausekkeen muuttaminen
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Tilintarkastajista määrääminen
 • Osakasluettelossa vaadittavista tiedoista päättäminen
 • Yhtiökokouksessa päätettävistä asioista määrääminen

Yhtiön asettaminen selvitystilaan

 • Osakeyhtiön asettaminen yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan

Lakimiehen pitämä yhtiökokous on huoleton

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi tai sihteeriksi voi valita myös lakimiehen, joka vastaa tällöin yhtiökokouksen pöytäkirjan pitämisestä ja auttaa varmistamaan kokouksen lainmukaisuuden. Voit pienentää merkittävistä riskiä yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen, kun yhtiökokous järjestetään huolellisesti.

Yhtiökokouspaketti sisältää:

 • Yhtiökokouksen esityslistan laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen enintään yhden tunnin
 • Osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisen yhtiökokouksessa esillä pidettävän luettelon laatiminen
 • Ääniluettelon laatiminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.