Lekantti

LEKANTTI

Lakimies Jyväskylä – Hyvä lakimies on edullisin valinta

Lakimies Jyväskylä – Etsitkö hyvää lakimiestä hoitamaan asiaasi Jyväskylässä tai muualla Keski-Suomessa?

Niko Puranen (OTM) on Jyväskylästä lähtöisin oleva lakimies, joka on valmistunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta oikeustieteen maisteriksi vuonna 2019.

Puranen on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2020, ja hän on ollut merkittynä oikeudenkäyntiavustajaluetteloon 17.6.2020 alkaen. 

*Oikeusturvavakuutus kattaa usein asianajokulut 15–20 % omavastuulla. Maksettavaa jää noin 30–40 €/tunti euromääräisen omavastuuosuuden jälkeen. Saatavilla myös saavutettuun tulokseen perustuva laskutusmalli.

Lakimies Jyväskylä

Ensimmäinen yhteydenotto on aina ilmainen lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Ensimmäisen yhteydenoton perusteella selvitämme, voidaanko asianajokulut kattaa oikeusturvavakuutuksella tai oikeusavulla.

Lekantti Oy on kauppaoikeuteen ja riidanratkaisuun erikoistunut lakitoimisto, joka toimii koko Suomen alueella. Näin ollen voimme ratkaista myös sellaiset riita-asiat, joiden oikeuspaikka on Jyväskylän ulkopuolella.

Luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja voitontahtoisuus ovat asianajomme perusarvoja. Asianajossa tavoittelemme tinkimättä parasta mahdollista tulosta asiakkaallemme. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan asiat neuvotteluilla, mutta tarvittaessa viemme asian koko oikeusprosessin läpi.

Oikeudenkäynti Jyväskylässä

Jyväskylässä sijaitsee yksi tuomioistuin. Muutoksenhaku ja hallinto-oikeus asiat on keskitetty muiden kaupunkien tuomioistuimiin. Jyväskylässä voidaan kuitenkin järjestää hovioikeuden ja hallinto-oikeuden suullisia käsittelyjä Keski-Suomen käräjäoikeuden tiloissa.

Keski-Suomen käräjäoikeus

Keski-Suomen käräjäoikeus ratkaisee alimpana yleisenä tuomioistuimena hakemus-, rikos- ja riita-asioita. Näiden asioiden osalta Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat:

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

Osa asioista on keskitetty muihin käräjäoikeuksiin.

  • Maaoikeusasioita käsittelee Pohjois-Savon käräjäoikeus.
  • Sotilasoikeudenkäyntiasiat käsitelee Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.
  • Summaariset riita-asiat käsittelee Pohjanmaan käräjäoikeus.
  • Ulosottovalitukset ja yrityssaneeraukset käsitelee Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Vaasan hovioikeus

Keski-Suomen käräjäoikeutta ylempänä oikeusasteena toimii Vaasan hovioikeus. Tarvittaessa suulliset istunnot voidaan kuitenkin usein järjestää Jyväskylästä käsin. Hovioikeus vaiheessa on harvemmin tosin tarvetta suulliselle käsittelylle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hämeenlinnan hallinto-oikeus käsittelee julkishallinnon päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Keski-Suomi kuuluu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Hallinto-oikeudessa asian käsittely harvemmin vaatii suullista käsittelyä. Suullinen käsittely voidaan tarvittaessa järjestää usein Jyväskylässä.

Lakiasiaintoimiston erikoistumisalat

Lakiasiaintoimisto Lekantti Oy:n erikoistumisalana on kauppaoikeus ja riidanratkaisu. Meidän hoitamamme jutut ovat liittyneet muun muassa osakkaiden välisiin riitoihin, työriitoihin, tekijänoikeuden loukkauksiin sekä kauppariitoihin.

Yrityksiä olemme lisäksi avustaneet yhtiöjärjestyksen ja sopimusten laadinnoissa, liikeneuvotteluissa sekä erilaisissa hakemuksissa.

Yhtiöoikeuden osalta erikoistumisalamme on listaamattomia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskeva lainsäädäntö.

Avustamme yhtiöiden perustamisessa, yhtiöjärjestyksen tulkinnassa, kaupparekisteri-ilmoituksissa ja yhtiöoikeudellisesti sitovien päätösten tekemisessä.

Kuluttajasuojalainsäädäntö antaa vahvaa suojaa kuluttajille.

Avustamme kuluttajansuojaviranomaisen selvityspyyntöihin vastaamisessa ja lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa.

Hyvät liikesopimukset ovat menestyvän liiketoiminnan perusta.

Autamme arvioimaan sopimuksiin liittyviä riskejä ja välttämään kalliita väärinkäsityksiä sopimussuhteessa.

Erimielisyydet kannattaa ratkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vankka kokemuksemme sovintoneuvotteluista on auttanut asiakkaitamme välttämään tarpeettomat oikeudenkäynnit.

Tekijänoikeuden haltijalla on taloudellinen intressi puolustaa tekijänoikeuksia.

Lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden vaatia tekijän näkökulmasta kohtuullisen hyvityksen jokaisesta loukkauksesta sekä vahingonkorvauksen mm. juristin palkkion osalta.

Loukkaustilanteet eivät ole kuitenkaan usein selviä. Tekijänoikeuksiin liittyy poikkeuksia ja rajoituksia, jotka on syytä tiedostaa.

Autamme selvittämään tekijänoikeuden loukkausten perusteet ja neuvottelemaan korvauksista.

Tavaramerkin rekisteröinti auttaa suojaamaan brändiäsi. Tavaramerkin avulla saat yksinoikeuden rekisteröityyn tavaramerkkiin sen suoja-alan osalta.

Yksinoikeuden säilyminen edellyttää vielä, että merkkiä tosiasiallisesti käytetään tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Valvonnalla ja puolustamisella voit ehkäistä tavaramerkin loukkaukset ja vesittymisen.

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuutta. 

Salassapitovelvollisuus voi perustua suoraan lakiin tai sopimukseen otettuun nimenomaiseen salassapitoehtoon. 

Loukkaaja on velvollinen korvaaman kohtuullisen hyvityksen, vaikka sopimussakosta ei ole mainintaa sopimuksessa.

Kaikki markkinointi ei ole sallittua. Autamme tunnistamaan sopimattoman markkinoinnin rajat ja toteuttamaan kohdistettua markkinointia.

Suositukset tyytyväisiltä asiakkailta – Hyvä lakimies Jyväkylästä

Olemme auttaneet asiakkaitamme välttämään erimielisyyksiä ja saamaan mahdottomassakin tuntuvassa tilanteessa korvauksia vastapuolelta. Korkea asiakastyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää meille. 

Tapaamiset Jyväskylässä – Lakimies Jyväskylä

Tapaamiset lakimiehen kanssa on varattavissa ma–su klo 9–18 Lutakon toimistolle. Kaikki tapaamiset vaativat ajanvarauksen.

Käytössämme ovat nykyaikaiset etäyhteydet. Voimme järjestää webinaaritasoisia etäkokouksia studioltamme. Käytössämme on kaikki yleisimmät videoneuvotteluun tarkoitetut palvelut: Zoom, Microsoft Teams ja Google Meet. Asiakas ei tarvitse näiden palveluiden käyttöön lisenssiä.

Voimme edustaa kaikissa Suomen tuomioistumissa, ja tapaaminen on sovittavissa ilman matkakustannuksia 12 eri paikkakunnalle: Jyväskylään, Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, Turkuun, Tampereelle, Lahteen, Mikkeliin, Hämeenlinnaan, Kuopioon, Kouvolaan ja Lappeenrantaan.

Päivystämme joka päivä klo 8–23 (myös juhlapyhinä ja viikonloppuisin). 

  • Lekantti Oy:n postiosoite: PL 214, 00101 Helsinki 
  • Puhelin: 0400 864 825 (Klo 8.00–23.00)
  • Sähköposti: [email protected]

Tarvitsetko lakimiestä? Varaa maksuton lakineuvonta

Maksuton lakineuvonta puhelimitse on usein helpoin tapa lähteä liikkeelle tilanteesi ratkaisemiseksi. Puhelun jälkeen voit sopia tarvittavista jatkotoimista esim. varata ajan lakimiehelle Jyväskylän toimistolle. 

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.