Lekantti

LEKANTTI

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan:

  1. sairauden,
  2. henkisen toiminnan häiriintymisen,
  3. heikentyneen terveydentilan tai
  4. muun vastaavan syyn vuoksi.

Ilmainen malli sisältää keskeiset määräykset. Jokainen tilanne on yksilöllinen. Valmis mallipohja ei välttämättä ole optimaalinen tilanteeseesi. 

Edunvalvotavaltuutus on tehtävä hyvissä ajoin

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen sen jälkeen, kun oma toimintakyky on heikentynyt voi olla myöhäistä. Suositeltavaa on tehdä edunvalvontavaltuutus heti täysi-ikäistyttyä.

Edunvalvontavaltuutuksen merkitys korostuu, kun henkilö toimii yrittäjänä tai hallinnoi muuten sijoitusvarallisuutta.

Ilman edunvalvontavaltuutusta et pääse itse määrittelemään henkilöä, joka huolehtii asioistasi, jos menetät toimintakykysi. Edunvalvontavaltuuksen avulla voit nimetä oman luottohenkilön hoitamaan asioitasi. 

Edunvalvontavaltuus laaditaan ennakoidusti tulevaisuuden varalle. Edunvalvontavaltuusta ei toimiteta viranomaiselle säilytettäväksi tai hyväksyttäväksi. Viranomaisen puoleen käännytään vasta sitten, jos valtuuttaja ei pysty enää hoitamaan niitä asioita, joita valtuutus koskee. Tällöin viranomaisen kautta vahvistetaan edunvalvontavaltuutus.

Edunvalvontavaltuutus – malli

Edunvalvontavaltuutus – malliasiakirja

Valtuuttaja eli valtuutuksen tekijä. 

Valtuutettu on henkilö, joka ensisijaisesti hoitaa asioita.

Toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu nimetään pysyvän ja tilapäisen valtuutetun estymisen takia.

Varavaltuutetuksi kannattaa nimetä perheen ulkopuolinen henkilö, joka voi hoitaa tehtävää esteellisyystilanteissa. 

Esimerkkilauseke – Valtuutuksen laajuus

Valtuutan Marja Verkkaisen edustamaan minua 1) omaisuuttani koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissani sekä 2) sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä.

Merkitse valtuutetun nimi tähän paikan varaajaan. Valtuutusta voi rajata koskemaan vain tietynlaisia oikeustoimia. Tässä lausekkeessa muotoilu on laaja, jolloin se antaa valtuutetulle laajat oikeudet tehdä päätöksiä valtuuttajan puolesta. 

Esimerkkilauseke – Oikeus myydä kiinteistöjä ja asuntoja ilman viranomaisen lupaa

Valtuutettu saa tämän valtakirjan nojalla muun muassa myydä tai vaihtaa omistamiani kiinteistöjä sekä hakea kiinnityksiä ja perustaa panttioikeuksia niihin.

Ilman nimenomaista valtuutusta edunvalvontavaltuutus ei anna oikeutta valtuutetulle myydä tarvittaessa kiinteistöjä ilman viranomaiselta haettavaa lupaa.

Valtuutettu ei saa ilman holhousviranomaisen lupaa antaa pantiksi tai luovuttaa omistamiani Asunto-osakeyhtiö Hirsituvan osakkeita 201–250.

Valtuutuksessa voidaan edellyttää nimenomaisesti myös holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston lupaa tietynlaisiin merkittäviin oikeustoimiin. 

Esimerkkilauseke – Pakollinen määräys

Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani.

Esimerkkilauseke – Lahjat

Valtuutetulla on oikeus antaa kaikille lapsilleni ja lapsenlapsilleni heidän syntymäpäivänään, muina merkkipäivinään ja jouluna soveliaaksi katsomansa lahjan, jonka arvo on enintään 100 euroa.

Valtuutettuja koskee ehdoton lahjoituskielto, ellei valtakirjassa ole nimenomaisesti annettu lupaa lahjan antamiseen. Lahja voi olla esimerkiksi merkkipäivä lahja tai vaikkapa kesämökin luovutus lahjana perintösuunnitteluna. 

Tee edunvalvontavaltuutus yhdessä lakimiehen kanssa

Digi- ja väestötietovirasto suosittelee käyttämään valtakirjan laatimisessa apuna asiantuntijaa. Viranomainen ei ennakolta hyväksy tai tarkasta asiakirjaa, joten valtuutuksen pätevyyden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi on syytä kääntyä juristin puoleen.

Voit kääntyä Lekantin juristin puoleen kiinteällä 150 euron hinnalla saadaksesi asiantuntijan apua edunvalvontatuutuksen laadintaan. Hinta sisältää 30 minuutin etätapaamisen puhelimitse tai asian käsittelyn sähköpostitse valintasi mukaan. Tapaamisen aikana käydään läpi valtuutuksen sisältö ja sen merkitys. Halutessasi voit nimetä Lekantin juristin perheen ulkopuoliseksi varavaltuutetuksi. Valtakirjan allekirjoitus ja yhtäaikaisten todistajien hankkiminen jää tehtäväksesi. Tarkastamme valtuutuksen pätevyyden sen allekirjoitusten jälkeen.

Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan määritellä muun muassa

  • Yritys- ja sijoitustoiminnasta päättämisen rajat
  • Päätöstilin laatimisvelvollisuus
  • Ylimääräinen vuositilitekovelvollisuus Digi- ja väestötietovirastolle
  • Valtuutettujen oikeus antaa lahjoja esim. lapsenlapsille
  • Asuntojen ja kiinteistöjen myynnin tai muun luovutuksen luvanvaraisuus
  • Perheen ulkopuoliseksi varajäseneksi juristi sellaisia tilanteita varten, jossa lähipiiriin kuuluvat ovat esteellisiä
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.