Lekantti

LEKANTTI

Ääniluettelo

Ääniluettelo on yhtiökokouksen läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista laadittava luettelo, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistetaan yhtiökokouksessa ja se otetaan yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Ilmainen näyte sisältää ensimmäisen sivun. Asiakirjan voi avata vain lukutilassa. Tämän asiakirjan täyden version voi ladata ilmaiseksi Lekantti Sisäpiiristä

Yhtiökokouksen puheenjohtaja vastaa ääniluettelon laadinnasta

Osakeyhtiölain mukaan ääniluettelon laadinnasta vastaa puheenjohtaja. Puheenjohtajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtiökokouksen puheenjohtajaa, jonka yhtiökokous on valinnut tehtävään.

Ääniluettelo muodostetaan osakasluettelon pohjalta. Osakasluettelon keskeiset tiedot on myös pidettävä nähtävillä yhtiökokouksessa.

Ääniluettelo – malli

Ääniluettelo, malli

Ääniluettelo otetaan yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Lataa ilmaiseksi ääniluettelo

Liittymällä Lekantti Sisäpiiriin, voit ladata ilmaiseksi ääniluettelopohjan, joka helpottaa ääniluettelon pitämistä yhtiökokouksessa.

Lakimiehen pitämä yhtiökokous on huoleton

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi tai sihteeriksi voi valita myös lakimiehen, joka vastaa tällöin yhtiökokouksen pöytäkirjan pitämisestä ja auttaa varmistamaan kokouksen lainmukaisuuden. Voit pienentää merkittävistä riskiä yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen, kun yhtiökokous järjestetään huolellisesti.

Yhtiökokouspaketti sisältää:

  • Yhtiökokouksen esityslistan laadinnassa avustaminen
  • Yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen enintään yhden tunnin
  • Osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisen yhtiökokouksessa esillä pidettävän luettelon laatiminen
  • Ääniluettelon laatiminen
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.