Lekantti

LEKANTTI

Tule asiakkaaksemme

 Kerromme vaihe vaiheelta, miten toimeksianto tulee etenemään ja mitä sinulta vaaditaan.

1. Luottamuksellinen alkukartoitus (maksuton)

Ota meihin yhteyttä heti, kun erimielisyys syntyy. Älä anna riidan kärjistyä ja jää vain odottelemaan riidan ratkeamista itsestään, vaan toimi ajoissa. Riitatilanteet ovat usein ratkaistavissa alkuvaiheessa, jolloin oikeudenkäynti on kokonaan vältettävissä.

Ensimmäinen yhteydenotto hoituu parhaiten puhelimitse tai viestillä. Voit soittaa, jättää soittopyynnön, varata ajan taikka lähettää viestin yhteydenottolomakkeella, suojatulla sähköpostilla tai sähköpostilla. Tilanteesi alkukartoitus on maksuton, eikä sido sinua toimeksiannon tekemiseen. Varaamme aikaa alkukartoitukseen 15 minuuttia.

Ennen yhteydenottoa sinun kannattaa selvittää itsellesi, minkä ongelman ratkaisemiseen tarvitset meiltä apua. Tarkista myös valmiiksi, onko sinulla oikeusturvavakuutusta, joka löytyy usein kotivakuutuksen, autovakuutuksen, kiinteistövakuutuksen tai yritysvakuutuksen yhteydestä. Ammatillinen oikeusturvavakuutus työsuhdeasioissa voi sisältyä esimerkiksi ammattiyhdistyksen jäsenyyteen tai YTK Työelämäpalveluiden jäsenyyteen.

Kun otat meihin yhteyttä, haastattelemme sinua saadaksemme kuvan tilanteestasi. Samalla varmistamme, että asiasi on sellainen, jonka hoitamisessa olemme parhaimmillamme. Lisäksi edellytyksenä on, että emme ole esteellisiä tai muuten estyneitä hoitamaan asiaa. Näiden edellytysten täyttyessä, jatkamme toimeksiannon tekemistä.

Alkukartoituksessa:

 • Selvitämme, millaisen avun tarpeessa olet.
 • Kerro vastapuolten nimet, jotta voimme tarkistaa esteellisyyden.
 • Selvitämme oikeusturvavakuutuksen tai muun oikeusavun kattavuuden.
 • Saat tietää, voimmeko auttaa sinua asiassasi.
 • Kerromme kustannuksista ja riskeistä.
 • Sovimme tilannearvion kustannuksista (erikseen sovittaessa alustavasta tilannearviosta voidaan laskuttaa vain tilanteessa, jossa asiassa päädytään jatkotoimenpiteisiin).
1. Varaa aika puhelinneuvotteluun

Tee ajanvaraus

Voit varata ajan puhelinneuvotteluun sinulle sopivana aikana. Juristi soittaa sinulle valitsemanasi aikana. Ajanvaraus on maksuton, kun sinulla on suomalainen puhelinnumero.

Soittopyynnön jättäminen

Voit jättää soittopyynnön, jolloin juristi soittaa sinulle niin pian kuin on inhimillisesti mahdollista. Soittopyyntö on maksuton, kun sinulla on suomalainen puhelinnumero.

Soita

Voit soittaa suoraan vastuujuristille numeroon 0400 86 48 25. Puheluihin juristi vastaa klo 8–22 maanantaista sunnuntaihin, mikäli kalenterissa on vapaata. Mikäli et tavoita juristia, jätä soittopyyntö.

Ole yhteydessä yhteydenottolomakkeella

Voit jättää viestin yhteydenottolomakkeella. Tällöin olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse niin pian kuin se on inhimillisesti mahdollista.

Ole yhteydessä sähköpostilla

Voit olla yhteydessä sähköpostilla joko toimiston osoitteeseen [email protected] tai suoraan vastuujuristin osoitteeseen [email protected]. Olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse niin pian kuin se on inhimillisesti mahdollista.

Ole yhteydessä suojatulla sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia yhteydenottoihin, mikäli haluat, että viesti välitetään vahvasti salattuna. Sinun tulee vahvistaa sähköpostiosoitteesi ennen kuin voit lähettää viestin. Pääset lähettämään viestin sähköpostiisi saapuvan linkin kautta. Viestiin voi lisätä myös liitteitä. Kun lisäät liitteitä, muista painaa liitteen lataamisen jälkeen liitä-painiketta.

Kirjoita sähköpostiisi myös puhelinnumerosi, niin voimme vastata sinulle salatulla viestillä niin, että viesti salataan tekstiviestillä toimitettavalla pin-koodilla.

Keskustele live-chatissa

Voit keskustella asiastasi myös chatissa, kun juristi on paikalla. 

2. Tietojen toimittaminen

Asianajo vaatii riittävien tietojen ja valtuutusten antamista asian hoitamiseksi. Mikäli päätämme jatkaa toimeksiannon tekemistä alkukartoituksen jälkeen, sinun on annettava tarvittavat tiedot. Annettavien tietojen määrä riippuu toimeksiantosi sisällöstä.

1. Asiakastiedot

Yksityishenkilön asiakastietolomake

Rahanpesun estämisestä annettu lainsäädäntö edellyttää, että lakitoimisto tuntee asiakkaansa. Tällä lomakkeella henkilöasiakkaat voivat antaa toimistolle rahanpesulain mukaiset ja toimeksiannon hoitamiseksi välttämättömät tiedot. Lomakkeen täyttämisen jälkeen voit palauttaa sen käyttäen suojattua sähköpostia.

Yritysasiakkaan asiakastietolomake

Rahanpesun estämisestä annettu lainsäädäntö edellyttää, että lakitoimisto tuntee asiakkaansa. Tällä lomakkeella yritysasiakkaat voivat antaa toimistolle rahanpesulain mukaiset ja toimeksiannon hoitamiseksi välttämättömät tiedot. Lomakkeen täyttämisen jälkeen voit palauttaa sen käyttäen suojattua sähköpostia.

Aineiston toimitus

Toimita asiaan liittyvä kirjallinen aineisto. Mikäli aineisto on laaja, suosittelemme jakamaan aineiston kansioihin. Aineiston voi toimittaa sähköpostin liitteinä / välittämällä sähköpostiviestejä, suojatulla sähköpostilla, jakamalla linkin Google Drive, Dropbox, Microsoft SharePoint tai vastaavaan kansioon.

Esimerkkejä toimitettavista aineistoista:

 • Sopimus 
 • Reklamaatio, huomautus tai varoitus
 • Kirjeenvaihto (esim. sähköpostit, pikaviestit, tekstiviestit jne.)
 • Vaatimuskirje tai korvausvaatimus
 • Mahdollinen oikeudenkäyntiaineisto (haastehakemus, vastine, istuntokutsu, lausumat, yhteenvedot)
 • Kirjalliset todisteet
 • Tositteet aiheutuneista kuluista (kuitit)

Tiedot vastapuolista

Pyydämme toimittamaan tiedot vastapuolesta, jos ne eivät muuten ilmene aineistosta:

 • Vastapuolen nimi
 • Vastapuolen osoite
 • Vastapuolen asiamies
 • Vastapuolen / asiamiehen sähköposti
 • Vastapuolen / asiamiehen puhelinnumero

Tiedot muista osapuolista

Tarvitsemme tiedot myös muista osapuolista, jotka liittyvät asiaan. Lisäksi saatamme tarvita tietoja puolisostasi esimerkiksi oikeusapuasioissa. Oikeusturvailmoitukseen tarvitsemme puolestaan vakuutuksenottajan tietoja.

Selvitys tapahtuneesta

Pyydämme sinua toimittamaan oman selvityksen tapahtuneesta. Selvityksen voit toimittaa vapaamuotoisesti kirjallisessa muodossa esimerkiksi sähköpostilla tai suojatulla sähköpostilla. Voit myös varata ajan tapaamiseen toimistolla tai etänä, jolloin juristi voi kirjata selvityksen tapahtuneesta keskustelun perusteella.

 • Milloin sopimus on saanut alkunsa?
 • Mikä asiassa on riitaisaa?
 • Miten asioista on sovittu (suullisesti, kirjallisesti, hiljaisesti vai muodostunut tapa)?
 • Mikä on ollut suullisen sopimuksen sisältö?
 • Milloin asiassa on syntynyt riitaa?
 • Onko asialle henkilötodistajia?

Anna oikeusturvavakuutuksesi tiedot

Oikeusapuhakemusta varten tarvittavat tiedot

Oikeusapuhakemusta varten pyydämme tietoja sinun perhesuhteistasi, tuloistasi, asumisestasi ja varallisuudestasi. Toimita seuraavat kirjalliset selvitykset tuloista, menoista ja varallisuudesta.

Tulot

 • Säännölliset ansiotulot: viimeisin palkkakuitti tai palkkatodistus
 • Epäsäännölliset ansiotulot: palkkakuitit puolelta vuodelta tai palkkatodistus
 • Eläketulo: tiliote tai eläkelaitoksen viimeisin ilmoitus eläkkeen määrästä
 • Työttömyys-, äitiys-, sairaus-, tapaturmavakuutuksen päivärahat, opinto-, kodinhoidon- ja asumistuet: tiliote, viimeisin maksuilmoitus
 • Yritystoiminnasta ja ammatinharjoittamisesta saadut tulot: kirjanpitäjän todistus, viimeisin tuloslaskelma tai verotodistus
 • Elatusavut ja –tuet: tiliote tai elatussopimus
 • Korko-, osinko-, vuokra- ja muut pääomatulot: tiliote tai muu riittävä selvitys
 • Lapsilisät: ei tarvita kuittia
 • Muut veronalaiset tulot: riittävä selvitys

 

Menot

 • Verot: palkkakuitti tai verokortti
 • Vuokra/yhtiövastike: maksukuitti, tiliote, vuokrasopimus tai asumistukipäätös
 • Omakotitalon hoitokulut: ilman eri selvitystä hyväksytään käytännössä enintään 250 euroa/kk; mikäli kulut ovat suuremmat, niistä tulee esittää maksukuitit esim. puolen vuoden ajalta
 • Asuntolainan korot: tiliote
 • Päivähoitomaksut, elatusmaksut: maksukuitti tai tiliote
 • Velkajärjestelysuoritukset: tosite maksuohjelman mukaisesta suorituksesta (maksukuitti/tiliote)
 • Ulosottomenot: palkkakuitti, maksukuitti tai tiliote

 

Varallisuus

Varallisuutena ei oteta huomioon perheen vakinaista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa, jos niiden arvo on kohtuullinen suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen, eikä niistä esitetä selvitystä.

Huomioon otettavaa varallisuutta on esimerkiksi:

 • Talletukset: pankkikirja tai tiliote
 • Kiinteä omaisuus: verotustodistus
 • Asunto-osakkeet: verotustodistus
 • Osuus kuolinpesässä tai avoimessa yhtiössä: verotustodistus
 • Kulkuvälineet: verotustodistus
 • Sijoitukset, kuten osakkeet, rahasto-osuudet: ote arvo-osuustodistuksesta, rahoitusyhtiön todistus.

Valtuutus asianajoon

Juristi tarvitsee valtuutuksen asianajoon, jotta juristi pystyy edustamaan sinua tai yhtiötäsi tuomioistuimessa tai viranomaisissa. Yleensä valtuutus annetaan avoimena asianajovaltakirjana. Valtuutuksen voi myös rajata koskemaan yksilöidysti tiettyjä toimia.

Lähetämme asiakirjan sinulle allekirjoitettavaksi sähköisesti, joten tallenna täytetty PDF-tiedosto ja lähetä se meille.

Valtuutus oikeusturvailmoitukseen

Juristi tarvitsee yksilöidyn valtuutuksen, jotta hän voi tehdä puolestasi oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöön. Valtuutuksen voi antaa kaikkiin vakuutusyhtiöihin tai sen voi yksilöidä koskemaan tietty vakuutusyhtiötä ja vakuutusta.

Lähetämme asiakirjan sinulle allekirjoitettavaksi sähköisesti, joten tallenna täytetty PDF-tiedosto ja lähetä se meille.

Henkilöllisyyden vahvistaminen

Pyydämme sinua tietojen toimittamisen jälkeen vielä vahvistamaan henkilöllisyytesi allekirjoittamalla sähköisesti toimeksiantosopimuksen. Voit tutustua toimeksiannon yleisiin ehtoihin täältä. Valtakirja voidaan samalla allekirjoittaa sähköisesti.

Toimita tiedot suojatulla sähköpostilla

Voit lähettää tiedot tietoturvallisesti suojatulla sähköpostilla vastuujuristille. Lisää liitteiksi täyttämäsi asiakastietolomake ja valtakirja sekä asiaan liittyvä aineisto.

Toimita tiedot sähköpostilla

Voit lähettää tiedot myös sähköpostilla toimistoon [email protected]. Voit jakaa täyttämäsi asiakastietolomakkeen ja valtakirjan sekä asiaan liittyvän aineiston jakamalla linkin Google Drive, Dropbox, Microsoft SharePoint tai vastaavaan kansioon. Tiedot tulevat myös perille, jos liität tiedostot liitteiksi sähköpostiin.

3. Tilannearvio

Aloitamme yhteistyön tilannearviolla, jonka perusteella teemme toimenpidesuosituksen. Tilannearviossa syvennymme tapauksesi erityispiirteisiin tutustumalla vaatimuksiin ja todisteisiin asiassa. Tilannearvion tarkoituksena on saada oikea käsitys tilanteestasi ja tarpeistasi.

Voimme tilannearvion aikana tutustua paremmin toisiimme järjestämällä tapaamisen etänä tai toimistolla. 

Arvioimme riskejä tekemällä riskiarvion oikeudenkäynnin menestymismahdollisuuksista ja korvausten saatavuudesta. Arvio tehdään toimittamasi asiakirja-aineiston sekä muun antamasi tiedon perusteella. Tarvittaessa voimme tehdä muitakin selvityksiä asiassa.

Tilannearviossa:

 • Tutustumme vaatimuksiin ja todisteisiin.
 • Pyydämme tarvittaessa lisätietoja ja tarkennuksia.
 • Arvioimme riskejä toimittamasi asiakirja-aineiston ja muun antamasi tiedon perusteella.
 • Teemme tarvittaessa selvityksiä.
 • Mahdollisesti tapaamme (etänä tai toimistolla).
 • Annamme toimenpidesuosituksen.
1. Varaa etätapaaminen

Varaa etätapaaminen

Voit varata suoraan ajan etätapaamiseen sen jälkeen, kun olet tehnyt toimeksiantosopimuksen. Tapaamisen kesto on lähtökohtaisesti 30 minuuttia. Juristi varaa tapaamiseen aikaa 30–60 minuuttia. Tapaamisesta veloitetaan sovittu palkkio.

Sovi tapaaminen toimistolle

Voit sopia tapaamisen toimistolle (Helsinki, Kuopio tai Jyväskylä). Erikseen sovittaessa tapaaminen voidaan järjestää myös jollain muulla paikkakunnalla. Tapaamisesta veloitetaan sovittu palkkio sekä mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Soittopyynnön jättäminen

Voit jättää soittopyynnön, jolloin juristi soittaa sinulle niin pian kuin on inhimillisesti mahdollista. Puhelusta veloitetaan sovittu palkkio.

Soita

Voit soittaa suoraan vastuujuristille numeroon 0400 86 48 25. Puheluihin juristi vastaa klo 8–22 maanantaista sunnuntaihin, mikäli kalenterissa on vapaata. Mikäli et tavoita juristia, jätä soittopyyntö. Puhelusta veloitetaan sovittu palkkio.

Ole yhteydessä sähköpostilla

Voit olla yhteydessä sähköpostilla joko toimiston osoitteeseen [email protected] tai suoraan vastuujuristin osoitteeseen [email protected]. Selvitämme asian, ja olemme sen jälkeen yhteydessä. Vastauksista veloitetaan sovittu palkkio.

Ole yhteydessä suojatulla sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia yhteydenottoihin, mikäli haluat, että viesti välitetään vahvasti salattuna. Sinun tulee vahvistaa sähköpostiosoitteesi ennen kuin voit lähettää viestin. Pääset lähettämään viestin sähköpostiisi saapuvan linkin kautta. Viestiin voi lisätä myös liitteitä. Kun lisäät liitteitä, muista painaa liitteen lataamisen jälkeen liitä-painiketta.

Selvitämme asian, ja olemme sen jälkeen yhteydessä. Vastauksista veloitetaan sovittu palkkio.

4. Toimenpiteistä sopiminen

Tilannearvion jälkeen on aika sopia asiassa tehtävistä toimenpiteistä, kun olemme molemmat yhtä mieltä toimeksiannon suunnasta. Tässä vaiheessa juristi sitoutuu hoitamaan sovitut toimenpiteet asiassa. Juristi ei voi luopua toimeksiannoista kuin lainmukaisella tai sopimuksessa määrätyillä perusteilla. Sinä voit päättää toimeksiannon koska tahansa. 

Juristi ilmoittaa tässä vaiheessa tarvittaessa vastapuolelle, tuomioistuimeen tai viranomaiseen, että hän edustaa sinua tai yritystäsi asiassa.

5. Apua kustannuksiin

Apua kustannuksiin voi saada oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusavusta.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus kattaa pääsääntöisesti omat oikeudenkäyntikulusi. Omavastuu on yleensä 15–25 % kohtuullisista kuluista. Lisäksi vakuutuksessa voi olla vähimmäisomavastuu. Yksityishenkilöillä vähimmäisomavastuu on yleensä 150–345 euroa, jonka jälkeen sovelletaan omavastuuprosenttia. Yritysvakuutuksissa vähimmäisomavastuu on yleensä 600–1000 euroa. Korvausmäärät vakuutuksissa vaihtelevat. Yleensä enimmäiskorvausmäärät ovat 8 000–25 000 euroa. Enimmäiskorvausmäärien lisäksi voi olla myös muita ehtoja, jotka rajoittavat korvauksen määrää.

Yrityksillä on usein laajempia oikeusturvavakuutuksia. Vain harvat oikeusturvavakuutukset kattavat vastapuolen kuluja. Oikeusturvavakuutuksiin liittyy myös rajoituksia. Oikeusturvailmoitus on tehtävä mahdollisimman pian riidan synnyttyä.

OmavastuuTuntihintaMaksettavaa
15 %200 €/h30 €/h*
20 %200 €/h40 €/h*
25 %200 €/h50 €/h*

*Lisäksi mahdollinen vähimmäisomavastuu.

Oikeusapu 

Valtion oikeusapua on mahdollista hakea, mikäli hakijan käyttövarat eivät ylitä 1300 euroa kuukaudessa. Puolisoiden osalta sovelletaan yleensä yhteistä 2 400 euron rajaa. Mikäli kuitenkin puoliso on asiassa vastapuolena, puolison tulot eivät vaikuta oikeusavun myöntämiseen. Voit tehdä alustavan laskennan laskurilla. Oikeusapua ei välttämättä myönnetä, vaikka tulot oikeuttaisi siihen. Syynä voi olla, että asiassa on vain vähäinen merkitys hakijalle.

Oikeusavun omavastuuosuus koostuu perusomavastuusta ja lisäomavastuusta.

Perusomavastuu

Perusomavastuuosuuteen vaikuttaa käyttövarat viimeisen 6 kuukauden ajalta sekä asian käsittelyn aikana.

Yksittäinen henkilö                 Perusomavastuu
enintään 600 euroa0 % = 0 €/h*
enintään 800 euroa20 % = 27,28 €/h*
enintään 900 euroa30 % = 40,92 €/h*
enintään 1050 euroa40 % = 54,56 €/h*
enintään 1150 euroa55 % = 75,02 €/h*
enintään 1300 euroa75 % = 102,30 €/h*
Puolisoilla henkilöä kohdenPerusomavastuu
enintään 550 euroa0 % = 0 €/h
enintään 700 euroa20 % = 27,28 €/h*
enintään 800 euroa30 % = 40,92 €/h*
enintään 1000 euroa40 % = 54,56 €/h*
enintään 1100 euroa55 % = 75,02 €/h*
enintään 1200 euroa75 % = 102,30 €/h*

* Oikeusapumaksu 70 euroa peritään kaikilta oikeusapua saavilta, mutta ei niiltä, joiden omavastuuprosentti on 0. Tuomioistuimen käsittelymaksua ei tarvitse maksaa, jos saa oikeusapua.

Lisäomavastuu

Lisäomavastuu määräytyy puolestaan varallisuuden mukaan. Varallisuus lasketaan vähentämällä sen käyvästä arvosta siihen kohdistuvat velat. Lisäomavastuuta kerryttävää varallisuutta eivät kuitenkaan ole perheen vakinainen asunto, tavanomainen vapaa-ajan asunto ja auto, jos niiden arvo on kohtuullinen suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen. Lisäomavastuu on 50 % hakijan ja hänen puolisonsa varallisuudesta siltä osin kuin se ylittää 5 000 euroa.

Hakijan + puolison varallisuus [varat-velat=]Lisäomavastuu (prosentti)Lisäomavastuu
Enintään 5 000 euroa0 %0
5 000,01 euroa50 %2 500,01 euroa
10 000 euroa50 %5 000 euroa
15 000 euroa50 %7 500 euroa
20 000 euroa50 %10 000 euroa

Perusomavastuuosuuden lisäksi oikeusavunsaajan on maksettava lisäomavastuu avustajan laskusta. Mikäli avustajan lasku on 2500 euroa ja lisäomavastuu on 2500,01 euroa tai enemmän, oikeusavun saajan tulee suorittaa 2500 euron lasku kokonaisuudessaan oikeusavusta huolimatta. Lisäksi maksettavaksi tulee oikeusapumaksu (70 euroa). Oikeusapupäätös voi kuitenkin lisäomavastuusta huolimatta tuoda säästöjä oikeudenkäynnissä. Oikeusavunsaajalta ei veloiteta tuomioistuimen käsittelymaksua ja avustajan palkkioperuste on 136,40 €/h (sis. alv 24 %).

6. Sovintoneuvottelut

Valtaosa riita-asioista päättyy osapuolten väliseen sovintoon ennemmin tai myöhemmin. Sovintoon kannattaakin pyrkiä, ja käydä asiassa sovintoneuvotteluita ennen asian viemistä tuomioistuimeen. Sovintoneuvotteluissa riitaan voidaan löytää parhaimmillaan ratkaisu, joka on edullinen molemmille osapuolille ja mahdollistaa yhteistyön jatkamisen tulevaisuudessa.

Asian voi joutua viemään oikeuteen, jos vastapuoli hylkää ehdotetun sovinnon tai jättää vastaamatta sovintotarjoukseen annetussa kohtuullisessa määräajassa. Mikäli asia joudutaan viemään tuomioistuimeen, se ratkaistaan lähtökohtaisesti tiukasti oikeudellisten normien mukaisesti.

Riidan osapuolten kannalta oikeudellisten normien mukaan ratkaistu asia ei ole välttämättä paras mahdollinen ratkaisu riita-asiaan. Sovintoneuvotteluiden tavoite onkin saavuttaa sinun kannalta paras mahdollinen ja saavutettavissa oleva ratkaisu asiaan.

Nopeasti saavutettava sovinto riidan varhaisessa vaiheessa on usein parempi kuin pitkittynyt käsittely. Juristi pystyy usein ennakoimaan, miten asia ratkaise oikeudellisesti. Tämän tiedon varassa voidaan määrittää se, mikä on neuvotteluasema asiassa.

Asian vieminen tuomioistuimeen ilman sovintoneuvotteluita on mahdollista vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Vaikka osapuolet ovat pyrkineet keskinäisillä neuvotteluilla sovintoon, voidaan sovinto siitä huolimatta saavuttaa juristien välisellä neuvottelulla.

7. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Tuomioistuin ei ole ainoa tapa ratkaista riitaa. Riidanratkaisua varten on olemassa lukuisia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä. Vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenetelmiin kuuluvat niin välitysmenettely (välimiesmenettely) kuin kuluttajariitalautakunnassa asian ratkaisu.

Välitysmenettely on riidanratkaisukeinona vahvasti sitova. Asia voidaan ratkaista lopullisesti välitysmenettelyssä ilman, että asiassa on mahdollisuutta hakea muutosta tuomioistuimessa tai muuten valittaa tuomiosta. *Poikkeuksellisesti tuomio voidaan menettelyvirheen takia kuitenkin kumota tuomioistuimessa.

Toista ääripäätä edustaa kuluttajariitalautakunta, jonka ratkaisut ovat suosituksia. Suosituksen noudattamatta jättäminen voi olla kuitenkin elinkeinonharjoittajan kannalta epäedullinen vaihtoehto, koska tällöin elinkeinonharjoittaja voi päätyä mustalle listalle.

8. Asian oikeudellinen käsittely

Asian vieminen tuomioistuimeen on viimesijainen tapa ratkaista riita-asia. Riita-asioissa toimivaltainen tuomioistuin on yleensä käräjäoikeus. Asia voidaan tietyissä asioissa käsitellä myös erityistuomioistuimessa.

Asian käsittely tuomioistuimessa alkaa, kun asianosainen toimittaa haastehakemuksen tuomioistuimen kansliaan. Tuomioistuin lähettää tämän jälkeen asiassa haasteen tiedoksi toiselle asianosaiselle eli vastaajalle. Haasteeseen on vastattava määräajassa, joka on yleensä 14–30 päivää siitä, kun vastaaja on saanut haasteen tiedoksi. Mikäli haasteeseen ei vastaa määräajassa, tuomioistuin voi antaa asiassa yksipuolisen tuomion. Vastaaja voi vastata haasteeseen myös omalla vastakanteella.

Tuomioistuin voi tiedustella osapuolten halukkuutta tuomioistuin sovitteluun, jos asian laatu sopii sovitteluun. Mikäli osapuolet eivät ole halukkaita tuomioistuin sovitteluun, asian käsittelyä jatketaan kirjallisessa valmistelussa.

Kirjallisessa valmistelussa osapuolilta voidaan pyytää lausuntoja asiassa ja tuomioistuin voi laatia yhteenvetoja. Tavoite on valmistella asia suullista valmisteluistuntoa varten.

Asian suullinen käsittely alkaa valmisteluistunnolla. Valmisteluistunnossa käydään läpi todisteet, joita asiassa aiotaan esittää. Istuntoon osallistuminen on pakollista. Käytännössä asianosaisen ei tarvitse saapua valmisteluistuntoon, koska asianosaista edustaa istunnossa hänen valtuuttamansa asiamies.

Valmisteluistunnon jälkeen asiassa järjestetään pääkäsittely. Se voidaan järjestää heti valmisteluistunnon jälkeen tai vasta myöhemmin asian laadusta riippuen. Pääkäsittelyssä otetaan vastaan todistelu. Asianosainen nimetään usein todistajaksi asiaan, joten asianosaisen on syytä varautua tulemaan paikalle pääkäsittelyyn.

Pääkäsittelyn lopuksi tai yleensä vasta myöhemmin tuomioistuin antaa asiassa tuomion.

Mikäli tuomio ei tyydytä, niin tyytymättömyydestä tuomioon on ilmoitettava tuomioistuimeen 7 vuorokauden kuluessa. Suurimmassa osassa valitusasioista tarvitaan jatkokäsittelylupa. Mikäli jatkokäsittelylupa saadaan, tuomioon on tämän jälkeen vielä haettava muutosta pääsääntöisesti hovioikeudesta.

Ylintä tuomiovaltaa riita-asioissa käyttää korkein oikeus. Korkeimpaan oikeuteen tarvitaan puolestaan valituslupa.