Lekantti

LEKANTTI

Lekantti Sisäpiirin käyttöehdot

Lue käyttöehdot ennen sisäpiirin materiaalin käyttämistä.

Lekantti Sisäpiiri on Lekantti Oy:n (y-tunnus: 3108056-8) ylläpitämä yhteisö yrittäjille ja erilaisten yhteisöjen päättäjille. Lekantti Oy:ta kutsutaan jäljempänä ”Ylläpitäjäksi”. Sisäpiiriin liittynyt luonnollinen henkilö on jäljempänä ”Sisäpiirin jäsen”.

Sisäpiirin jäsenen edustamalla yrityksellä tai muulla yhteisöllä katsotaan olevan aktiivinen Sisäpiirin jäsenyys, jos yrityksessä tai yhteisössä työskentelee aktiivisesti vähintään yksi Sisäpiirin jäsen.

Sisäpiirin jäsen voi edustaa kerralla vain yhtä yritystä tai muuta yhteisöä, ellei toisin ole sovittu. Käyttäjä tarkoittaa Sisäpiirin jäsentä tai tämän edustamaa yritystä tai muuta yhteisöä. Sisäpiirin jäsenen tulee ilmoittaa edustamansa yritys tai muu yhteisö liittymisen yhteydessä. Jäsenyyden voi rekisteröidä myös perustettavan yrityksen nimiin.

Käyttöoikeus materiaaliin

 • Sisäpiirin asiakirjamallit, neuvontatekstit ja muu sisältö on suojattu Ylläpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja muilla vastaavilla oikeuksilla.
 • Käyttäjälle myönnetään rajoitettu ei-yksinomainen käyttöoikeus materiaaliin Sisäpiirin jäsenyyden ajaksi.
 • Käyttöoikeus ei oikeutta julkaisemaan tai saattamaan sisältöä kolmansien osapuolien saataville lukuun ottamatta jäljempänä lueteltuja poikkeuksia.
 • Käyttöoikeus ei anna Käyttäjälle oikeutta muokata materiaalia millään tavalla, ellei kyse ole ladattavista ja muokattavista asiakirjamalleista.
 • Käyttäjällä on oikeus luoda ladattavista ja muokattavista asiakirjamalleista muokattuja ja täytettyjä asiakirjoja, jotka soveltuvat Käyttäjän käyttötarkoitukseen.
  • Tällaisen muokatun ja täytetyn asiakirjan saa julkaista Käyttäjän verkkosivulla tai toimittaa viranomaiselle asiakirjan käyttötarkoitusta edellyttämällä tavalla, mikäli asiakirja on merkitty tunnisteella ”valmiin asiakirjan saa julkaista”.
  • Tällaisen muokatun ja täytetyn asiakirjan saa jakaa sopimusneuvotteluiden yhteydessä kolmannelle osapuolelle, jota sitoo salassapitovelvollisuus asiakirjan sisällöstä, mikäli asiakirja on merkitty tunnisteella ”luottamuksellinen”.
  • Ennen asiakirjan julkaisua, viranomaiselle toimittamista tai jakamista kolmannen osapuolen kanssa Käyttäjän on varmistettava, että asiakirjamallin pohjalta luotu asiakirja ei sisällä neuvontatekstejä tai täyttöohjeita.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä, vuokrata tai muulla tavalla periä maksua Sisäpiirin sisällöstä kolmannelta taholta. Sisältöä ei saa käyttää esimerkiksi asianajo-, tilitoimisto-, tilintarkastus-, konsultointi- tai koulutustoiminnassa ilman Ylläpitäjän kirjallista lupaa.
 • Sisältöä ei ole lupa julkaista missään muodossa kilpailevassa palvelussa tai asiakirjamallien jakoon tarkoitetussa maksullisessa tai maksuttomassa palvelussa, kirjassa tai opinnäytetyössä.
 • Käyttöoikeus materiaaliin päättyy, jos Käyttäjällä ei ole enää aktiivista Sisäpiirin jäsenyyttä.
 • Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen Käyttäjä ei saa enää luoda uusia asiakirjoja asiakirjamallin pohjalta tai ottaa käyttöön uusia asiakirjamalleja tai muuta sisältöä. Käyttäjä saa jatkaa asiakirjamallin pohjalta luotujen olemassa olevien asiakirjojen käyttämistä.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä käyttöoikeutta.
 • Käyttöoikeus raukeaa, jos Käyttäjä rikkoo näitä ehtoja.

Jäseneksi liittyminen

 • Sisäpiirin jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen.
 • Jäseneksi liittyvän on annettava täydelliset ja oikeat yhteystiedot liittymisen yhteydessä.
 • Jäsenyys edellyttää voimassa olevaa suostumusta markkinointimateriaalin toimittamiseen.
 • Jäsenellä tulee olla oikeus edustaa Patentti- ja rekisterihallinnon ylläpitämään kaupparekisteriin merkittyä yritystä tai yhteisöä taikka perustettavaa yritystä. Edustusoikeus voi perustua myös työntekijäasemaa.
 • Jäsenyys ei ole tarkoitettu kuluttajille. Tähän sopimukseen ei sovelleta kuluttajansuojalain velvoitteita.

Jäsenyyden päättäminen

 • Jäsenen katsotaan eronneeksi, kun hän peruuttaa antamansa markkinointisuostumuksensa.
 • Markkinointisuostumuksen voi peruuttaa sähköpostitse sähköpostitse lähetettyjen jäsenkirjeiden alaosasta löytyvästä linkistä.
 • Jäsenyyden päättyessä käyttöoikeus materiaaliin päättyy.
 • Jäsenyys päättyy välittömästi Ylläpitäjän tai Jäsenen niin halutessa.

Käyttäjän velvollisuudet

 • Käyttäjä ei saa toimia tavalla, joka ylikuormittaa palvelua tai aiheuttaa ilmeistä haittaa palveluntarjoajalle.
 • Käyttäjä vastaa itse tuottamastaan sisällöstä. Palveluun ei saa ladata toisen tekijänoikeuksia loukkaavaa tai muuten asiatonta sisältöä.
 • Käyttäjän tulee vastata asiakirjamallien pohjalta luomiensa asiakirjojen tarkistamisesta ennen niiden käyttöä.

Jäsenyyden sisältö

 • Jäsenyys tarjoaa vaihtelevan valikoiman asiakirjamalleja ja koulutuksia maksuttomasti.
 • Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on toistaiseksi. Palvelun käytössä voi olla käyttökatkoja.
 • Palvelun sisältö ei ole oikeudellista neuvontaa. Käyttäjä voi erikseen tilata oikeudellista neuvontaa, jolloin tällaisen palvelun vastuut ja ehdot määritellään erikseen.
 • Ylläpitäjä ei ole velvollinen korvaamaan maksuttoman palvelun käytöstä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

 • Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Muut ehdot

 • Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen muutoksen jälkeen edellyttää muuttuneiden käyttöehtojen hyväksyntää.
 • Jos jokin näiden käyttöehtojen kohta todetaan pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon tai sovellettavuuteen.
 • Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät kykene ratkaisemaan erimielisyyttään neuvottelemalla, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
  Liity sisäpiiriin!

  Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.