Tietosuojaseloste - Lekantti

Lekantti Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 5.8.2020

Lue, kuinka huolehdimme henkilötiedoistasi

Meille Lekantissa on ensiarvoisen tärkeää huolehtia korkeasta tietosuojatasosta. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten huolehdimme tietosuojastasi ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. 

Käyttäessäsi palveluitamme voit luottaa siihen, että käsittelemme tietojasi asianmukaisesti. Olemme luoneet tietojen käsittelyyn prosessit, joita noudatamme tietojen käsittelyssä. Työskentelemme kovasti suojellaksemme tietojasi.

Rekisterinpitäjä

business_center Rekisterinpitäjä
Lekantti Oy 
Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki
Finland

Y-tunnus: 3108056-8

engineering
Yhteyshenkilö

Niko Puranen
0400864825
[email protected]

Rekisterin nimi

 

Rekisterin nimi

archive
Asiakas, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

Keitä tämä tietosuojaseloste koskee?

 

Rekisteröidyt

local_mall
Lekantti Oy:n asiakas
Jos olet tilannut verkkokurssin, tehnyt toimeksiantosopimuksen tai tilannut muun palvelun, olet yrityksesi edustajana rekisteröity rekisteriimme.

Lekantti Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa. Tunnistamisen taso vaihtelee eri palveluissa.

Mikäli olet tehnyt toimeksiannon, joka liittyy esim. rahoituksen järjestämiseen, yrityksen perustamiseen, varojen hallintaan, joudumme keräämään yrityksesi edustajista ja tosiasiallisista edunsaajista laajemman selvityksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lainsäädännön velvoitteiden toteuttamiseksi.

forward_to_inbox
Sähköpostilistan tilaaja
Jos olet liittynyt Lekantin sähköpostilistalle, sinusta on tallennettu rekisteriimme sähköpostiosoite ja tekniset tunnistustiedot. Voit poistua rekisteristä painamalla peruuta tilaus -linkkiä sähköpostiviestin lopusta.

person_pin_circle
Sivustolla vierailija
Jos vierailet sivuillamme, saatamme tallentaa sinusta seurantatietoja ja evästeitä laitteellesi. 

thumb_up_alt
Potentiaalinen asiakas
Tallennamme potenttiaalisista asiakkaista yhteystiedot ja kirjeenvaihdon. Saatamme kerätä rekistereistä, sosiaalisesta mediasta, mediasta tai potentiaalisten asiakkaiden verkkosivuilta henkilötietoja yrityksen päättäjistä.

perm_contact_calendar
Muu sidosryhmä
Tallennamme tarvittavat tiedot sidosryhmistä.

Mitkä ovat sinun tehtäväsi tietosuojan toteuttamiseksi?

 

Tehtäväsi

local_library
Lue tämä tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi.

fact_check
Jos olet asiakkaamme, tarkista tekemämme sopimus kanssasi

Sopimuksessa on voitu sopia tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietoja. 

rate_review
Varmista oikeus käsitellä muiden henkilötietoja
Jos annat meille muiden ihmisten henkilötietoja, huolehdi, että sinulla on oikeus valtuuttaa meidät käsittelemään antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mistä ja miten keräämme tietoja?

Tietojen kerääminen

Pääsääntöiset tietojen keräämistavat:

send  Rekisteröidyltä itseltään
Keräämme tietoja, joita rekisteröity on itse antanut.

repeat
Järjestelmämme havainnoinut
Keräämme tietoja, joita rekisteröity on itse järjestelmämme on automaattisesti havainnoinut.

account_balance
Luotettavista rekistereistä
Keräämme tietoja myös viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta, luottotietorekistereistä ja vastaavilta luotettavilta palveluntarjoajilta.

Muut tietojen keräämistavat:

public
Julkiset lähteet
Saatamme kerätä tietoja muista julkisista lähteistä tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Voimme kerätä tietoja esimerkiksi:

  • yritysten kotisivuilta,
  • mediasta tai
  • sosiaalisen median verkostoista.

system_update_alt
Miten keräämme tietoja?
Tietojen kerääminen ja päivittäminen voi tapahtua joko automaattisesti tai manuaalisesti.

Katso tarkemmin

 

Sinun antamat tiedot

Järjestelmän keräämät tiedot

Vierailet verkkosivullamme

Keskustelet chatissa kansamme

Liityt sähköpostilistalle

Saat meiltä sähköpostin

Tilaat palvelun

Käytät verkkopalveluamme

Soitamme sinulle

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen pääasiallinen käsittelyperuste:

admin_panel_settings Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Oikeutettu etu on käsittelyperusteena esimerkiksi asiakasuhteen ylläpitämisessä ja laskutuksessa.

Muut henkilötietojen käsittelyperusteet:

mark_chat_read Rekisteröidyn suostumus

gavel
Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Henkilötiedot

home
Yhteystiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnukset

contacts
Perustiedot:
Henkilötunnus, syntymäaika, asiointikieli, kansalaisuus, ammatti, tieto poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä

storefront
Yritystä koskevat tiedot:
Y-tunnus, yrityksen nimi, vastuuhenkilöt, yhteystiedot, sosiaalisen median käyttäjätunnukset, toiminnan laajuus

description
Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot:
Tiedot menneistä, voimassaolevista ja tulevista sopimuksista ja tilauksista. Asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto, lokitiedot ja muiden yhteydenottojen tiedot. Asiakkaan maksutiedot ja muut asiakkaan järjestelmiin tallentamat tiedot. Palveluiden kieli.

router
Tekniset tunnistustiedot:
IP-osoite, laitteen ID.

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: 

calculate
Kirjanpito

connect_without_contact
Esteellisyyden selvittäminen

local_post_office
Suoramarkkinointi

support_agent
Asiakassuhteen ylläpito

fingerprint
Tuntemisvelvoitteen täyttäminen

next_week
Toimeksiantojen hoitaminen

room_service
 Palvelun toteuttaminen

Mitkä ovat henkilötietojen säilytysajat?

 

Tietojen säilytysajat

how_to_reg
Kirjanpitoaineisto, asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot ja esteellisyystiedot
Näitä tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta viimeksi laskutetun tai suoritetun toimeksianto vuoden tilikauden päättymisestä.

person_search Tuntemisvelvoitteen täyttämistä varten kerättyjä tietodot
Tietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai satunnaisten toimeksiantojen osalta viisi vuotta viimeksi päättyneestä toimeksiannosta.

unsubscribe
Suoramarkkinointi tarkoitukseen kerätyt tiedot
Tiedot poistetaan välittömästi rekisteröidyn poistamispyynnön jälkeen.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on seuraavat oikeudet:

fact_check
Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

spellcheck
Oikeus tietojen oikaisemiseen

Mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.

pan_tool Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

unsubscribe
Suoramarkkinointikielto

Voit koska tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Merkitsemme kiellon rekisteriimme, jotta se pystymme varmistamaan kiellon noudattamisen.

delete_forever
Poisto-oikeus – “oikeus tulla unohdetuksi”

Voit pyytää tietojesi poistamista siltä osin kuin tietojen käsittely ei ole tarpeen. Kaikkia tietoja ei ole välttämättä mahdollista poistaa, jos meillä rekisterinpitäjänä on lakisääteinen tai muu oikeus tietojen käsittelyyn. Ilmoitamme sinulle poistamispyynnön jälkeen tietojen poistosta tai perustellun syyn sille, miksi tietoja ei ole voitu poistaa.

Emme voi poistaa esimerkiksi kirjanpitoaineistoon liittyviä tietoja ennen lakisääteisen määräajan kulumista umpeen.

cancel_schedule_send
Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on ainoastaan suostumus, on sinulla mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.

transform
Oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettävässä muodossa, mikäli se on kohtuudella mahdollista. Tämä oikeus koskee ainoastaan henkilötietoja, joita käsitellään automaattisella tietojen käsittelyllä.

feedback
Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos koet meidän rikkovan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  tietosuoja.fi/yhteystiedot

Miten säännönmukaiset tietojen luovutukset on toteutettu?

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
verified_user
Tietosuojalainsäädännön noudattaminen varmistettu
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

sync_alt
Tietojen siirto
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ketkä henkilötietojasi käsittelee?

Henkilötietosi käsittely

visibility_off
Luottamuksellinen käsittely
Käsittelemme kaikkia henkilötietojasi luottamuksella. Henkilötietoja käsittelevät ovat sitoutuneet salassapitosopimuksin pitämään tiedot luottamuksellisena.

face Käsittelijät
Henkilötietojasi käsittelee Lekantin työntekijöiden lisäksi mahdollisesti ulkoistetut kolmannet osapuolet. Olemme sopimusjärjestelyin turvanneet henkilötietojen tietosuojalainsäädännön mukaisen käsittelyn.

local_pizza
Käsittelyn laajuus
Tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa, jossa tietojen käsittely on tarpeen.

Käytetäänkö henkilötietojasi automaattiseen päätöksenteko ja profilointiin?

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

block
 Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Miten henkilötietosi on suojattu?

Henkilötietojen suojausperiaatteet

dns
 Tiedot kerätään vahvasti suojattuihin tietokantoihin
Tietokannat ovat suojattu salasanoin, palomuurilla ja muilla teknisillä suojausmenetelmillä.

lock  Tietokannat sijaitsevat lukituista tiloissa
Tietokannat sijaitsevat yhteistyökumppaneidemme lukituissa tiloissa.

lock  Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy tietoihin
Tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

Miten saat tietää muutoksista?

Muutokset
update Tietosuojaselosteen päivitykset
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

devices Ajantasainen tietosuojaseloste
Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavissa verkkosivuillamme. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, että pysyt tietoisena mahdollisista muutoksista.

mark_email_unread Merkittävät muutokset
Tiedotamme merkittävistä muutoksista myös sähköpostilla.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet


Verkkosivumme käyttää evästeitä
Internet-selain tallentaa evästeen laitteellesi, kun käytät palvelua. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka ei vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Kirjautumista vaativat palvelut edellyttävät välttämättömien evästeiden sallimista. Palvelu ei välttämättä toimi oikein, jos evästeet on estetty.

Mitä evästeitä Lekantti.fi -sivusto käyttää?

 

analytics
Seurantaevästeet
Lekantti.fi käyttää Google Analytics -palvelua käyttäjien seurantaan.

Evästeen nimi Kuvaus Voimassaoloaika
_ga Käyttäjien erottaminen toisistaan 2 vuotta
_gid Käyttäjien erottaminen toisistaan 24 tuntia
_gat Pyyntöjen nopeuttaminen 1 minuutti

 

Lekantti.fi käyttää Cloudflare palvelun suojaamiseen.

Evästeen nimi Kuvaus Voimassaoloaika
__cfduid Käyttäjien erottaminen ja suojausasetusten soveltaminen käyttäjäkohtaisesti. 1 kuukausi

Toiminnalliset evästeet

Lekantti.fi käyttää Stripe-maksunvälitystä.

Evästeen nimi Kuvaus Voimassaoloaika
__stripe_mid Maksunvälitykseen käytettävä eväste. 1 vuosi
__stripe_sid Maksunvälitykseen käytettävä eväste. 1 tunti
m Maksunvälitykseen käytettävä eväste. 2 vuotta

Lekantti.fi tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden hallita evästeitä. Evästeasetukset tallennetaan evästeellä selaimeen.

Evästeen nimi Kuvaus Voimassaoloaika
CookieControl Tallentaa käyttäjän evästeasetukset 90 päivää

Lekantti.fi käyttää verkkosivullaan chat-palvelua.

Evästeen nimi Kuvaus Voimassaoloaika
TawkConnectionTime Aiempien keskusteluiden tunnistamisen mahdollistava eväste. Istunnon päättymiseen saakka
TawkCookie Keskustelun seuraamisen mahdollistava eväste Istunnon päättymiseen saakka
Tawk_5e20f634daaca76c6fce6f80 Keskus seuraamisen mahdollistava eväste. Istunnon päättymiseen saakka
__tawkuuid Eväste muistaa käyttäjän aiempien keskusteluiden yhdistämiseksi käyttäjään. 6 kuukautta