Lekantti

LEKANTTI

Lekantti Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 10.12.2020

Lue, kuinka huolehdimme henkilötiedoistasi

Meille Lekantissa on ensiarvoisen tärkeää huolehtia korkeasta tietosuojatasosta. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten huolehdimme tietosuojastasi ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Käyttäessäsi palveluitamme voit luottaa siihen, että käsittelemme tietojasi asianmukaisesti. Olemme luoneet tietojen käsittelyyn prosessit, joita noudatamme tietojen käsittelyssä. Työskentelemme kovasti suojellaksemme tietojasi.

1. Rekisterinpitäjä

Lekantti Oy
Postiosoite: PL 214, 00101 Helsinki Finland
Y-tunnus: 3108056-8


Yhteyshenkilö

Niko Puranen
0400864825
[email protected]

2. Rekisterin nimi

Asiakas, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

3. Keitä tämä tietosuojaseloste koskee?

3.1. Lekantti Oy:n asiakas:
Jos olet tilannut verkkokurssin, tehnyt toimeksiantosopimuksen tai tilannut muun palvelun, olet yrityksesi edustajana rekisteröity rekisteriimme.

Lekantti Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa. Tunnistamisen taso vaihtelee eri palveluissa.

Mikäli olet tehnyt toimeksiannon, joka liittyy esim. rahoituksen järjestämiseen, yrityksen perustamiseen, varojen hallintaan, joudumme keräämään yrityksesi edustajista ja tosiasiallisista edunsaajista laajemman selvityksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lainsäädännön velvoitteiden toteuttamiseksi.

3.2. Sähköpostilistan tilaaja:
Jos olet liittynyt Lekantin sähköpostilistalle, sinusta on tallennettu rekisteriimme sähköpostiosoite ja tekniset tunnistustiedot. Voit poistua rekisteristä painamalla peruuta tilaus -linkkiä sähköpostiviestin lopusta.

3.3. Sivustolla vierailija:
Jos vierailet sivuillamme, saatamme tallentaa sinusta seurantatietoja ja evästeitä laitteellesi.

3.4. Potentiaalinen asiakas
Tallennamme potentiaalisista asiakkaista yhteystiedot ja kirjeenvaihdon. Saatamme kerätä rekistereistä, sosiaalisesta mediasta, mediasta tai potentiaalisten asiakkaiden verkkosivuilta henkilötietoja yrityksen päättäjistä.

3.5. Muu sidosryhmä
Tallennamme tarvittavat tiedot sidosryhmistä.

4. Mitkä ovat sinun tehtäväsi tietosuojan toteuttamiseksi?

4.1. Lue tämä tietosuojaseloste
Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi.

4.2. Jos olet asiakkaamme, tarkista tekemämme sopimus kanssasi
Sopimuksessa on voitu sopia tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietoja.

4.3. Varmista oikeus käsitellä muiden henkilötietoja
Jos annat meille muiden ihmisten henkilötietoja, huolehdi, että sinulla on oikeus valtuuttaa meidät käsittelemään antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. Mistä ja miten keräämme tietoja?

Pääsääntöiset tietojen keräämistavat:

5.1. Rekisteröidyltä itseltään
Keräämme tietoja, joita rekisteröity on itse antanut.

5.2. Järjestelmämme havainnoinut
Keräämme tietoja, joita järjestelmämme on automaattisesti havainnoinut.

5.3. Luotettavista rekistereistä
Keräämme tietoja myös viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta, luottotietorekistereistä ja vastaavilta luotettavilta palveluntarjoajilta.

Muut tietojen keräämistavat:

5.4. Julkiset lähteet
Saatamme kerätä tietoja muista julkisista lähteistä tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Voimme kerätä tietoja esimerkiksi:

    • yritysten kotisivuilta,
    • mediasta tai
    • sosiaalisen median verkostoista.

6. Miten keräämme tietoja?

6.1. Tietojen kerääminen ja päivittäminen voi tapahtua joko automaattisesti tai manuaalisesti.

 Antamasi tiedotJärjestelmän keräämät tiedot
Vierailet verkkosivullamme 
Keskustelet chatissa kansamme
Liityt sähköpostilistalle
Saat meiltä sähköpostin 
Tilaat palvelun
Käytät verkkopalveluamme
Soitamme sinulle 

7. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojen pääasiallinen käsittelyperuste:

7.1. Sopimus

7.2. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Oikeutettu etu on käsittelyperusteena esimerkiksi asiakassuhteen ylläpitämisessä ja laskutuksessa.

Muut henkilötietojen käsittelyperusteet:

7.3. Rekisteröidyn suostumus

7.4. Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

8. Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

8.1. Yhteystiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnukset

8.2. Perustiedot:
Henkilötunnus, syntymäaika, asiointikieli, kansalaisuus, ammatti, tieto poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä

8.3. Yritystä koskevat tiedot:
Y-tunnus, yrityksen nimi, vastuuhenkilöt, yhteystiedot, sosiaalisen median käyttäjätunnukset, toiminnan laajuus

8.4. Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot:
Tiedot menneistä, voimassa olevista ja tulevista sopimuksista ja tilauksista. Asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto, lokitiedot ja muiden yhteydenottojen tiedot. Asiakkaan maksutiedot ja muut asiakkaan järjestelmiin tallentamat tiedot. Palveluiden kieli.

8.5. Tekniset tunnistustiedot:
IP-osoite, laitteen ID.

9. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset?

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

9.1. Kirjanpito

9.2. Esteellisyyden selvittäminen

9.3. Suoramarkkinointi

9.3. Asiakassuhteen ylläpito

9.4. Tuntemisvelvoitteen täyttäminen

9.5. Toimeksiantojen hoitaminen

9.6. Palvelun toteuttaminen

10. Mitkä ovat henkilötietojen säilytysajat?

10.1. Kirjanpitoaineisto, asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot ja esteellisyystiedot
Näitä tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta viimeksi laskutetun tai suoritetun toimeksianto vuoden tilikauden päättymisestä.

10.2. Tuntemisvelvoitteen täyttämistä varten kerättyjä tiedot
Tietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai satunnaisten toimeksiantojen osalta viisi vuotta viimeksi päättyneestä toimeksiannosta.

10.3. Suoramarkkinointi tarkoitukseen kerätyt tiedot
Tiedot poistetaan välittömästi rekisteröidyn poistamispyynnön jälkeen.

11. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

11.1. Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

11.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.

11.3. Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

11.4. Suoramarkkinointikielto

Voit koska tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Merkitsemme kiellon rekisteriimme, jotta se pystymme varmistamaan kiellon noudattamisen.

11.5. Poisto-oikeus – “oikeus tulla unohdetuksi”

Voit pyytää tietojesi poistamista siltä osin kuin tietojen käsittely ei ole tarpeen. Kaikkia tietoja ei ole välttämättä mahdollista poistaa, jos meillä rekisterinpitäjänä on lakisääteinen tai muu oikeus tietojen käsittelyyn. Ilmoitamme sinulle poistamispyynnön jälkeen tietojen poistosta tai perustellun syyn sille, miksi tietoja ei ole voitu poistaa.

Emme voi poistaa esimerkiksi kirjanpitoaineistoon liittyviä tietoja ennen lakisääteisen määräajan kulumista umpeen.

11.6. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on ainoastaan suostumus, on sinulla mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.

11.7. Oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettävässä muodossa, mikäli se on kohtuudella mahdollista. Tämä oikeus koskee ainoastaan henkilötietoja, joita käsitellään automaattisella tietojen käsittelyllä.

11.8. Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos koet meidän rikkovan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/yhteystiedot

12. Miten säännönmukaiset tietojen luovutukset on toteutettu?

12.1. Tietosuojalainsäädännön noudattaminen varmistettu
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

12.2. Tietojen siirto
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

13. Ketkä henkilötietojasi käsittelee?

13.1. Luottamuksellinen käsittely
Käsittelemme kaikkia henkilötietojasi luottamuksella. Henkilötietoja käsittelevät ovat sitoutuneet salassapitosopimuksin pitämään tiedot luottamuksellisena.

13.2. Käsittelijät
Henkilötietojasi käsittelee Lekantin työntekijöiden lisäksi mahdollisesti ulkoistetut kolmannet osapuolet. Olemme sopimusjärjestelyin turvanneet henkilötietojen tietosuojalainsäädännön mukaisen käsittelyn.

13.3. Käsittelyn laajuus
Tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa, jossa tietojen käsittely on tarpeen.

14. Käytetäänkö henkilötietojasi automaattiseen päätöksenteko ja profilointiin?

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon. Henkilötietoja käytetään profilointiin.

15. Miten henkilötietosi on suojattu?

15.1. Tiedot kerätään vahvasti suojattuihin tietokantoihin
Tietokannat ovat suojattu salasanoin, palomuurilla ja muilla teknisillä suojausmenetelmillä.

15.2. Tietokannat sijaitsevat lukituista tiloissa
Tietokannat sijaitsevat yhteistyökumppaneidemme lukituissa tiloissa.

15.3. Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy tietoihin
Tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

16. Miten saat tietää muutoksista?

16.1. Tietosuojaselosteen päivitykset
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

16.2. Ajantasainen tietosuojaseloste
Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavissa verkkosivuillamme. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, että pysyt tietoisena mahdollisista muutoksista.

16.3. Merkittävät muutokset
Tiedotamme merkittävistä muutoksista myös sähköpostilla.

Tietoa evästeistä