Lekantti

LEKANTTI

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys on osakeyhtiölain vaatima asiakirja, jota voidaan luonnehtia yhtiön sisäisiksi säännöiksi.

Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, joka rekisteröidään kaupparekisteriin.

Yhtiön rekisteröimisen edellytyksenä on, että yhtiöllä on pätevä yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys laaditaan aina osana osakeyhtiön perustamisasiakirjoja.

Ilmainen näyte sisältää ensimmäisen sivun. Tämän asiakirjan täyden version voi ladata ilmaiseksi Lekantti Sisäpiiristä

Yhtiöjärjestyksen pakolliset määräykset

Pakollisia yhtiöjärjestyksen määräyksiä on vain kolme.

 1. toiminimi
 2. kotipaikkana oleva Suomen kunta ja
 3. toimiala.
Toiminimen tulee sisältää yksityisissä osakeyhtiöissä yhtiömuotoa kuvaava sana ”osakeyhtiö” tai lyhenne ”Oy”. Jos yhtiöllä on vieraskielisiä rinnakkaistoiminimiä, ne on myös käytävä ilmi yhtiöjärjestyksestä. Toiminimen rekisteröimisen edellytys on, että toiminimi ei ole sekoittavissa toiseen toiminimeen, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa (toiminimilaki 3 §).
 
Yhtiön kotipaikka on se Suomen kunta, josta toimintaa johdetaan. Yhtiön kotipaikan voi valita vapaasti.
 
Toimialan tulee kattaa kaikki ne alat, joilla yhtiön on tarkoitus toimia perustettaessa ja tulevaisuudessa. Yhtiön toimialaa ei voi laajentaa uudelle toimialalle ilman yhtiöjärjestyksen muutosta. Toimialassa kannattaa huomioida mahdollinen sijoitustoiminta.
 

Yhtiöjärjestyksen vapaaehtoiset määräykset

Mahdollisuudet yhtiöjärjestyksen räätälöintiin ovat laajat. Käytettävät vapaaehtoiset määräykset riippuvat yhtiön tarpeista.

Yksi yleisempiä vapaaehtoisia määräyksiä on lunastuslauseke. Lunastuslausekkeen muotoilussa saa olla tarkkana. Vakiomuotoinen lunastuslauseke on pätevä, mutta sen muotoiluun kannattaa kiinnittää huomiota. Joskus osakkaat voivat haluta rajata esimerkiksi perheoikeudelliset saannot (perintö ja ositus) lunastusoikeuden ulkopuolelle.

Lunastuslauseketta usein täydentää suostumuslauseke. Jos yhtiöjärjestykseen otetaan suostumuslauseke, sen suhde lunastuslausekkeeseen on määriteltävä.

Osakeyhtiön vakiomuotoisen yhtiöjärjestyksen malli

Rinnakkaistoiminimi on yrityksen toiminimi jollain toisella kielellä kuin yrityksen varsinainen toiminimi.

Lataa ilmaiseksi osakeyhtiön vakiomuotoinen yhtiöjärjestys

Liittymällä Lekantti Sisäpiiriin, voit ladata ilmaiseksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, joka perustuu vakiomuotoiseen yhtiöjärjestykseen. 

Yhtiöjärjestyksen laadinta tai muuttaminen – 245–580 €

Lakimies voi auttaa yhtiöjärjestyksen laadinnassa tai muuttamisessa. Jos olet perustamassa yhtiötä, niin räätälöity yhtiöjärjestys kannattaa laatia yhdessä osakassopimuksen kanssa. Tutustu tällöin Osakassopimus ja yhtiöjärjestys workshopiin

Laaja yhtiöjärjestys sisältää:

 • Yhtiön nimi (+ rinnakkaistoiminimi)
 • Kotipaikka
 • Toimiala
 • Hallitusten jäsenten määrä
 • Edustusoikeus
 • Yhtiökokouskutsun lähettäminen
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • Toimitusjohtajan valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Räätälöity lunastuslauseke
 • Räätälöity suostumuslauseke
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.