Palvelut - Lekantti

Lakipalvelut

Lekantti on verkkokauppaoikeuteen erikoistunut lakiasiaintoimisto, jolla on syvällistä verkkokaupan ja oikeuden asiantuntemusta.

Verkkokauppaoikeuden osaamisalueet

Lekantti on verkkokaupan ja lakiasioiden asiantuntijayritys.

Sopimusoikeus

Sopimusneuvotteluissa, sopimuksen laadinnassa ja tarkistuksessa avustaminen.

Kuluttajaoikeus

Reklamaatioissa ja kuluttajariitalautakunnassa avustaminen.

Vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausvaatimukset ja oikeudenkäynnit.

Markkinaoikeus

Markkinointimateriaalin tarkistus.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeuskorvausvaatimuksissa ja lisensoinnissa avustaminen.

Tavaramerkki- ja mallioikeus

Immateriaalioikeuksien rekisteröinnissä ja valvonnassa avustaminen.

Työoikeus

Työsopimuksen ja työnantajan velvoitteiden noudattamisessa avustaminen.

Verkkotunnusoikeus

Verkkotunnusriidoissa ja varattujen verkkotunnusten ostamisessa avustaminen.

Tietosuoja

Tietosuojaselosteen laatimisessa ja tietosuojavelvoitteiden täyttämisessä avustaminen.

Jakeluverkoston rakentaminen

Lekantti avustaa valmistajia ja maahantuojia rakentamaan tehokkaan jakeluverkoston niin verkossa kuin kivijalassa.

Tuotevastuu

Tuotevastuukysymysten selvittäminen.

Jakelusopimukset

Kilpailuoikeudellisesti sallitun jakeluverkoston luomisessa avustaminen.

Agenttisopimukset

Myyntiedustajien käyttäminen jakeluverkoston osana.

Brändin suojaus

Brändin suojaaminen tehokkaasti oikeudellisilla keinoilla.

Liikesalaisuudet

Salassapitosopimusten laadinnassa ja salassapitovelvoitteiden noudattamisessa avustaminen.

Tutkimussopimukset

Tutkimus- ja tuotekehityssopimusten laadinnassa avustaminen.