Lakipalvelut​

Olemme erikoistuneet kauppaoikeuteen ja siihen liitännäisiin oikeudenaloihin. Meidän hallitsemia oikeudenaloja ovat yhtiöoikeus, markkinaoikeus, kuluttajaoikeus, tavaramerkkioikeus, tekijänoikeus, mallioikeus, verkkokauppaoikeus, riidanratkaisu, sopimusoikeus ja vahingonkorvausoikeus.

Yhtiöoikeus

Yhtiöjärjestyksen laadinta (suppea) – 245 €
 • Yhtiön nimi (+ rinnakkaistoiminimi)
 • Kotipaikka
 • Toimiala
 • Hallitusten jäsenten määrä
 • Edustusoikeus
 • Yhtiökokouskutsun lähettäminen
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • Toimitusjohtajan valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Vakiomuotoinen lunastuslauseke
 • Vakiomuotoinen suostumuslauseke
 
Yhtiöjärjestyksen laadinta (laaja) – 580 €
 • Yhtiön nimi (+ rinnakkaistoiminimi)
 • Kotipaikka
 • Toimiala
 • Hallitusten jäsenten määrä
 • Vakiomuotoinen lunastuslauseke
 • Vakiomuotoinen suostumuslauseke
 • Edustusoikeus
 • Yhtiökokouskutsun lähettäminen
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • Toimitusjohtajan valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Räätälöity lunastuslauseke
 • Räätälöity suostumuslauseke
 • Erilajiset osakkeet
 • Muuntolauseke
 

Lisäpalvelut

 • Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen pöytäkirja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisessä  – 245 €

Yhtiökokous enintään 1 tunti – 580 €

 • Yhtiökokouksen esityslistan laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen
 • Osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisen yhtiökokouksessa esillä pidettävän luettelon laatiminen
 • Ääniluettelon laatiminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen

Lisäpalvelut

 • Lisätunti kokouksen venyessä 225 €

Hallituksen kokous enintään 1 tunti – 400 €

 • Kokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Hallituksen kokouksen sihteerinä toimiminen
 • Juridinen neuvonta ennen kokousta ja kokouksen aikana
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjan laatiminen

Lisäpalvelut

 • Lisätunti kokouksen venyessä 225 €

Osakeannin järjestäminen – 700 €

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
 • Kirjalliset merkintäsitoumukset
 • Osakeantivaltuudet hallitukselle tarvittaessa
 • Juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen
 • Osakasluettelon päivittäminen

Osakkeiden splittaus – 580 €

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
 • Juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen
 • Osakasluettelon päivittäminen

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys workshop – 949 €*

 • Valmistava verkkoluento 1 h sekä tyypillisten ehtojen käyminen läpi kirjallisessa aineistossa.
 • Juristin johdolla järjestettävä 2,5 tunnin työpaja, jossa laaditaan pohja osakassopimukselle ja yhtiöjärjestykselle.
 • Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tarkistus.

* Workshopilla on 100 % tyytyväisyystakuu, joka on voimassa 7 vuorokautta työpajan päättymisen jälkeen.

Listaamattomien osakkeiden kauppakirja – 580 €

 • Kaupan osapuolet
 • Kaupan kohteena olevien osakkeiden yksilöinti
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Varainsiirtoveron maksaminen
 • Myyjän vakuutukset yhtiön tilasta
 • Myyjän kilpailukielto
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Sopimussakko kauppakirjan ehtojen rikkomisesta
 • Riidanratkaisulausekkeet

Hakemus osakekirjan kuolettamiseksi – 120 €

 • Hakemus käräjäoikeudelle asiakirjan kuolettamiseksi
 • Luotettava selvitys asiakirjan sisällöstä
 • Selvitys siitä, millä perusteella hakija on omistanut osakekirjan

Kuluttajaoikeus

Kotimyyntisopimus – 580 €

 • Peruuttamisoikeuden ehdot ja rajoitukset
 • Lakisääteiset tiedot
 • Täytettävä tilauslomake
 • Peruuttamislomake
 • Riidanratkaisulausekkeet
 • Virhevastuut

Reklamaatio tavaran virheestä – 480 €

 • Neuvottelu päämiehen kanssa etänä 30–60 minuuttia
 • Virheen tai viivästyksen yksilöinti
 • Virheen perusteella vaadittavat seuraamukset
 • Määräajan asettaminen virheen oikaisuille
 • Reklamaation lähettäminen myyjälle

Markkinointiviestinnän lainmukaisuuden tarkistus – 120 €

 • Yhden mainoksen tai pienen mainoskampanjan lainmukaisuuden tarkistaminen
 • Korjausehdotuksia mainokseen

Kuluttajariitalautakunnalle vastine – 580 €

 • Ratkaisupyyntöön perehtyminen
 • Kuluttajan vaatimusten perusteiden selvitys
 • Perusteltu vastaus asiakkaan esittämiin vaatimuksiin
 • Tarvittaessa sovintotarjouksen esittäminen suoraan kuluttajalle
 • Todisteiden läpikäynti ja liittäminen vastineeseen

Sopimusoikeus

Sopimuksen tarkitaminen – 60 €/sivu

 • Lainmukaisuus korjaukset valmiiseen sopimukseen
 • Huomautukset piilotetuista vastuista
 • Ristiriitaisten kohtien korostus
 • Vastaukset kysymyksiin
 • Lisälauseke-ehdotukset (max. 3 kpl/sivu)

Sopimuksen tarkistus on tarkoitettu hyväksymistä vaille valmiiden sopimusten tarkistamiseen piilotettujen vastuiden varalta. Jos sopimus on vielä luonnosasteella, valitse “Luonnoksesta sopimukseksi” -palvelu.

Sopimusluonnoksesta 1–4 sivun laajuinen sopimus – 580 €
 • Asiakkaan laatiman 1–2 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 1–4 sivua
Sopimusluonnoksesta 5–10 sivun laajuinen sopimus – 850 €
 • Asiakkaan laatiman 2–5 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 5–10 sivua
Sopimusluonnoksesta 10–15 sivun laajuinen sopimus – 1300 €
 • Asiakkaan laatiman 5–10 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 10–14 sivua

Lisäpalvelut

 • Ylimääräinen kommenttikierros 186 €
 • Englanninkielinen sopimus +25 %
Räätälöity sopimus – 740 € n. 4 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 4 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella
Räätälöity sopimus – 1860 € n. 10 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 10 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella
Räätälöity sopimus – 2600 € n. 15 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 15 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella

Lisäpalvelut

 • Ylimääräinen kommenttikierros 186 €
 • Englanninkielinen sopimus +25 %