Lekantti

LEKANTTI

Lakipalvelut​

Olemme erikoistuneet kauppaoikeuteen ja siihen liitännäisiin oikeudenaloihin. Meidän hallitsemia oikeudenaloja ovat yhtiöoikeus, markkinaoikeus, kuluttajaoikeus, tekijänoikeus, työoikeus, verkkokauppaoikeus, riidanratkaisu, sopimusoikeus ja vahingonkorvausoikeus.

Yhtiöoikeus

Yhtiöjärjestyksen laadinta (suppea) – 245 €
 • Yhtiön nimi (+ rinnakkaistoiminimi)
 • Kotipaikka
 • Toimiala
 • Hallitusten jäsenten määrä
 • Edustusoikeus
 • Yhtiökokouskutsun lähettäminen
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • Toimitusjohtajan valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Vakiomuotoinen lunastuslauseke
 • Vakiomuotoinen suostumuslauseke

 

Yhtiöjärjestyksen laadinta (laaja) – 580 €
 • Yhtiön nimi (+ rinnakkaistoiminimi)
 • Kotipaikka
 • Toimiala
 • Hallitusten jäsenten määrä
 • Edustusoikeus
 • Yhtiökokouskutsun lähettäminen
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • Toimitusjohtajan valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Räätälöity lunastuslauseke
 • Räätälöity suostumuslauseke

 

Lisäpalvelut

 • Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen pöytäkirja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisessä  – 245 €
 • Erilajiset osakkeet ja muuntolauseke – 150–1000 €

Yhtiökokous enintään 1 tunti – 580 €

 • Yhtiökokouksen esityslistan laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen
 • Osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisen yhtiökokouksessa esillä pidettävän luettelon laatiminen
 • Ääniluettelon laatiminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen

Lisäpalvelut

 • Lisätunti kokouksen venyessä 225 €

Hallituksen kokous enintään 1 tunti – 400 €

 • Kokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Hallituksen kokouksen sihteerinä toimiminen
 • Juridinen neuvonta ennen kokousta ja kokouksen aikana
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjan laatiminen

Lisäpalvelut

 • Lisätunti kokouksen venyessä 225 €

Osakeannin järjestäminen – 700 €

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
 • Kirjalliset merkintäsitoumukset
 • Osakeantivaltuudet hallitukselle tarvittaessa
 • Juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen
 • Osakasluettelon päivittäminen

Osakkeiden splittaus – 580 €

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouskutsun laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
 • Juridinen konsultointi kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen
 • Osakasluettelon päivittäminen

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys workshop – 1449 €*

 • Alkuneuvottelu etänä 1 h

 • Juristin johdolla järjestettävä 4 tunnin työpaja, jossa laaditaan pohja osakassopimukselle.

 • Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tarkistus.

Katso lisää tästä

* Workshopilla on 100 % tyytyväisyystakuu, joka on voimassa 7 vuorokautta työpajan päättymisen jälkeen.

Listaamattomien osakkeiden kauppakirja – 580 €

 • Kaupan osapuolet
 • Kaupan kohteena olevien osakkeiden yksilöinti
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Varainsiirtoveron maksaminen
 • Myyjän vakuutukset yhtiön tilasta
 • Myyjän kilpailukielto
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Sopimussakko kauppakirjan ehtojen rikkomisesta
 • Riidanratkaisulausekkeet

Hakemus osakekirjan kuolettamiseksi – 150 €

 • Hakemus käräjäoikeudelle asiakirjan kuolettamiseksi
 • Luotettava selvitys asiakirjan sisällöstä
 • Selvitys siitä, millä perusteella hakija on omistanut osakekirjan

Moitekanne – 2 950 €*

 • Yhtiökokouksen päätöksen arviointi – 250 euroa.
 • Moitekanteen laatiminen – 650 euroa.
 • Valmistelu – 450 euroa.
 • Pääkäsittely – 1400 euroa.
 • Jälkitoimenpiteet 200 euroa.

*Kotivakuutuksen yhteydessä oleva oikeusturvavakuutus voi korvata osan kustannuksista. 

Kuluttajaoikeus

Kotimyyntisopimus – 580 €

 • Peruuttamisoikeuden ehdot ja rajoitukset
 • Lakisääteiset tiedot
 • Täytettävä tilauslomake
 • Peruuttamislomake
 • Riidanratkaisulausekkeet
 • Virhevastuut

Reklamaatio tavaran virheestä – 480 €

 • Neuvottelu päämiehen kanssa etänä 30–60 minuuttia
 • Virheen tai viivästyksen yksilöinti
 • Virheen perusteella vaadittavat seuraamukset
 • Määräajan asettaminen virheen oikaisuille
 • Reklamaation lähettäminen myyjälle

Markkinointiviestinnän lainmukaisuuden tarkistus – 150 €

 • Yhden mainoksen tai pienen mainoskampanjan lainmukaisuuden tarkistaminen
 • Korjausehdotuksia mainokseen

Kuluttajariitalautakunnalle vastine – 580 €

 • Ratkaisupyyntöön perehtyminen
 • Kuluttajan vaatimusten perusteiden selvitys
 • Perusteltu vastaus asiakkaan esittämiin vaatimuksiin
 • Tarvittaessa sovintotarjouksen esittäminen suoraan kuluttajalle
 • Todisteiden läpikäynti ja liittäminen vastineeseen

Autoriita – 900–4 500 €

 • Vaatimuskirjeen laadinta – 750 €
 • Sovintoneuvottelut (30 min – 4 tuntia) – 150–750 €
 • Haastehakemuksen laatiminen – 750 €
 • Valmistelu – 450–750 €
 • Pääkäsittely – 750 € – 1 300 €
 • Jäkitoimenpiteet – 200 €
*Kotivakuutuksen yhteydessä oleva oikeusturvavakuutus voi korvata osan kustannuksista. 

Sopimusoikeus

Sopimuksen tarkitaminen – 60 €/sivu

 • Lainmukaisuus korjaukset valmiiseen sopimukseen
 • Huomautukset piilotetuista vastuista
 • Ristiriitaisten kohtien korostus
 • Vastaukset kysymyksiin
 • Lisälauseke-ehdotukset (max. 3 kpl/sivu)

Sopimuksen tarkistus on tarkoitettu hyväksymistä vaille valmiiden sopimusten tarkistamiseen piilotettujen vastuiden varalta. Jos sopimus on vielä luonnosasteella, valitse “Luonnoksesta sopimukseksi” -palvelu.

Sopimusluonnoksesta 1–4 sivun laajuinen sopimus – 580 €
 • Asiakkaan laatiman 1–2 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 1–4 sivua
Sopimusluonnoksesta 5–10 sivun laajuinen sopimus – 850 €
 • Asiakkaan laatiman 2–5 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 5–10 sivua
Sopimusluonnoksesta 10–15 sivun laajuinen sopimus – 1300 €
 • Asiakkaan laatiman 5–10 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 10–14 sivua

Lisäpalvelut

 • Ylimääräinen kommenttikierros 186 €
 • Englanninkielinen sopimus +25 %
Räätälöity sopimus – 740 € n. 4 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 4 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella
Räätälöity sopimus – 1860 € n. 10 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 10 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella
Räätälöity sopimus – 2600 € n. 15 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 15 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella

Lisäpalvelut

 • Ylimääräinen kommenttikierros 186 €
 • Englanninkielinen sopimus +25 %
Salassapitosopimus
 • Luovuttajan ja vastaanottajan määrittely
 • Sopimuksen tarkoitus
 • Luottamuksellisen tiedon määrittely
 • Salassapitoehto
 • Hyödyntämiskielto
 • Salassapitovelvoitteen kesto
 • Sopimussakko ja korvaukset
 • Salassapidettävän aineiston käsittely
 • Henkilöpiirin rajaukset
 • Sopimuksen siirtäminen
 • Tiedonanto
 • Oikeus kieltäytyä vastaanottamasta salassa pidettävää tietoa
 • Sopimuksen päättäminen
 • Oikeudet luottamukselliseen tietoon
 • Vastuut tietojen oikeellisuudesta
 • Sopimuksen muuttaminen
 • Sovelettava laki
 • Riidanratkaisulauseke
Lisenssisopimus
 • Lisenssinantajan ja lisenssinsaajan määrittely
 • Sopimuksen tarkoitus ja tausta
 • Käsitteiden määrittely
 • Lisenssin kohde
 • Lisenssin tyyppi (yksinoikeus, yksittäinen lisenssi vai jaettu lisenssi)
 • Lisenssin peruuttaminen
 • Sallitut käyttötavat
 • Lisenssin maantieteellinen laajuus
 • Tietojen antaminen lisenssinsaajalle
 • Hyödyntämisvelvollisuus
 • Laadunvalvonta
 • Rojaltit ja lisenssimaksut
 • Maksuehdot
 • Edelleenlisensointi (Alilisensointi)
 • Muokkausoikeus
 • Tiedonanto
 • Immateriaalioikeuden loukkaukset
 • Mahdollinen viranomaisten hyväksyntä ja rekisteröinti
 • Vahingonkorvaukset
 • Vastuunrajoitukset
 • Sopimuksen voimassaoloaika
 • Sopimuksen irtisanominen
 • Sopimuksen purkaminen
 • Sopimuksen muuttaminen
 • Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys
 • Ylivoimainen este
 • Sovelettava laki
 • Riidanratkaisulauseke
 • Sopimuksen ja liitteiden etusijajärjestys
Yhteistyösopimus
 • Osapuolten määrittely
 • Sopimuksen tarkoitus ja tausta
 • Käsitteiden määrittely
 • Yhteistyön sisällön määrittely
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Tiedonanto
 • Vahingonkorvaukset
 • Vastuunrajoitukset
 • Sopimuksen voimassaoloaika
 • Sopimuksen irtisanominen
 • Sopimuksen purkaminen
 • Sopimuksen muuttaminen
 • Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys
 • Ylivoimainen este
 • Sovelettava laki
 • Riidanratkaisulauseke
 • Sopimuksen ja liitteiden etusijajärjestys

Työoikeus

Työsopimus – 580 €

 • Työsopimuksen osapuolet
 • Työntekopaikka
 • Työntekijän tehtävänimike
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työsuhteen laatu
 • Määräaikaisen työsopimuksen peruste
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto
 • Koeaika
 • Noudatettava työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika
 • Palkka
 • Palkan määräytymisen peruste
 • Luontoisedut
 • Palkanmaksukausi
 • Sovellettava TES
 • Vakuutuslaitos
 • Työntekijän oikeus koulutukseen
 • Salassapitovelvoite
 • Immateriaalioikeuksien siirto
 • Kilpailevan sivutyön kielto
 • Houkuttelukielto

 

Lomauttaminen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Lomautuksen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus lomautusmenettelyyn
 • Ennakkoselvityksen räätälöinti
 • Lomautusilmoituksen tai lomautussopimuksen räätälöinti

Koeaikapurku – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Koeaikapurun lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus koeaikapurkuun
 • Muistio kuulemistilaisuudesta
 • Purkamisilmoitus
 • Työtodistus

Irtisanominen / Purkaminen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Irtisanomisen tai purkamisen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus irtisanomiseen tai purkuun
 • Muistio kuulemistilaisuudesta
 • Irtisanomisilmoitus / Purkamisilmoitus
 • Työtodistus

Irtisanominen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Irtisanomisen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus irtisanomiseen
 • Muistio kuulemistilaisuudesta
 • Irtisanomisilmoitus
 • Työtodistus

Osa-aikaistaminen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Osa-aikaistamisen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus irtisanomiseen
 • Ilmoitus tai sopimus osa-aikaistamisesta
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.