Lekantti

LEKANTTI

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu tähtää siihen, että erimielisyydelle saadaan laitettua piste ja juridinen piina päätettyä.

Lekantti Neuvonantaja

Riidanratkaisun perusteet

Riita kuin riita kannattaa pyrkiä ratkomaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla. Jos riitapukarisi ei huomioi oikeutettuja etujasi, oikeudellista ratkaisua.

Riidan ennaltaehkäisy ja riidanratkaisu neuvottelemalla

Moni kallis riita olisi ollut vältettävissä, jos sopimukset olisi laadittu paremmin tai jos riskiin olisi paremmin varauduttu. Riitatilanteiden kehittymisen välttäminen ei ole kuitenkaan aina mahdollista, vaikka toimisi huolellisesti.

Väärinkäsitykset, mokat ja loukkaavat teot synnyttävät tyypillisesti otollisen ympäristön erimielisyyden puhkeamiseen.

Ota avuksesi riidanratkaisun ammattilainen

Liikesalaisuuden rikkominen
Liikesalaisuudet
Niko Puranen

Liikesalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuuden alaista tietoa tai jokin henkilö oikeudettomasti hankkii liikesalaisuuden. Salassapitovelvollisuus voi perustua suoraan lakiin

Lue lisää »
Osakassopimuksen sopimussakko
Osakeyhtiö
Niko Puranen

Osakassopimuksen sopimussakko ja sen tulkinta

Osakassopimuksen sopimussakko on tyypillinen osakassopimukseen otettava ehto. Sopimussakosta sovitaan usein, koska osakassopimuksen rikkomisesta aiheutuneen vahingonmäärää on vaikea osoittaa. Sopimussakko lankeaa osakassopimusta rikkovan maksettavaksi ilman, että

Lue lisää »

Tekijänoikeuden loukkaaja on velvollinen maksamaan kohtuullisen hyvityksen sekä korvauksen muusta vahingosta. Loukkauksen ei tarvitse olla tahallinen, jotta hyvitysvelvollisuus syntyy. 

Oikeudellisesti merkityksellisiä kysymyksiä ovat:

 • Onko vaatimus kohdistettu oikeaan loukkaajaan?
 • Onko tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö ollut sallittua lisenssin perusteella?
 • Mikä on kohtuullinen korvaus loukkauksesta oikeuskäytännön valossa?
 • Onko teoksen käyttö ollut sallittua tekijänoikeuden rajoituksen tai poikkeuksen perusteella? (esim. sitaatti)
 • Onko loukkauksesta riittävästi todisteita?
 • Ylittääkö teos teoskynnyksen?

Tavaran kauppaan liittyvät erilaiset viivästys- ja virhetilanteet ovat yleisiä, mutta yleensä ne ratkeavat osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tavaran virheen huomatessa on tärkeintä reklamoida virheestä mahdollisimman nopeasti, jotta oikeus vedota virheeseen ei raukea. Korvausvaatimuksen voi esittää myöhemmin, kun kustannusarvio on selvillä.

Juristin puoleen kannattaa kääntyä, jos virheen hyvittämisestä ei päästä osapuolten neuvotteluilla tulokseen. Juristi tuo neuvotteluihin oikeudellisesti perustellun näkökulman, joka yleensä edistää sovintoon pääsyä. Tarvittaessa asia on mahdollista ratkaista tuomioistuimessa tai muussa riidanratkaisun menettelyssä.

Oikeudellisesti merkityksellisiä kysymyksiä ovat:

 • Onko virhe ollut tavarassa jo myyntihetkellä vai onko se aiheutunut ostajan toiminnan seurauksena?
 • Milloin vaaranvastuu on siirtynyt?
 • Vastaako tavaran kunto sopimusta ja muita ennen kauppaa annettuja tietoja?
 • Onko kyse kuluttajakaupasta?
 • Onko tavara tarkastettu ennen kauppaa?
 • Mitkä ovat seuraamukset virhe- ja viivästystilanteissa?
 • Kattaako vastuu välittömät ja välilliset vahingot?

Varaa maksuton tilannekartoitus

Voit kysyä maksutta juristin tilannearviota. Ensimmäinen yhteydenotto asiassa on maksuton. Yhteydenoton jälkeen saat tietää, kannattaako asiassa turvautua juristiin ja mitä se maksaa.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.