Lekantti

LEKANTTI

Autoriita

Autoriita yleensä syntyy myyjän ja ostajan olleessa erimielisiä, kenen vastuulle autossa kaupan jälkeen ilmennyt vika kuuluu ja millaiseen hyvitykseen ostaja on oikeutettu. Riita voi saada alkunsa myös muusta autokauppaan liittyvästä ongelmasta esimerkiksi siitä, ettei auton myyjä ole ollut auton omistaja.

Autoriita

Autoriidan ratkaisu

Autokaupan jälkeen ilmennyttä virhettä kannattaa pyrkiä lähteä ensisijaisesti ratkaisemaan itse ostajan ja myyjän välisillä neuvotteluilla. Mahdollisimman pian virheen havaittuaan ostajan tulisi reklamoida myyjälle havaitsemastaan virheestä. 

Reklamaation yhteydessä ostajalla on mahdollisuus vaatia virheen oikaisua, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Näiden lisäksi tai sijaan ostaja voi vaatia vahingonkorvausta. Kaupan purku ei tule kyseeseen vain vähäisten virheiden osalta. Reklamaation voi tehdä myös ilman tällaista vaatimusta.

Juristin puoleen kannattaa kääntyä, jos virheen hyvittämisestä ei päästä osapuolten neuvotteluilla tulokseen. Juristi tuo neuvotteluihin oikeudellisesti perustellun näkökulman, joka yleensä edistää sovintoon pääsyä. Tarvittaessa asia on mahdollista ratkaista tuomioistuimessa tai muussa riidanratkaisun menettelyssä.

Myyjän kieltäytyessä hyvittämästä virhettä ostajan toivomalla tavalla, asiassa on kyse autoriidasta. Tällöin kyse on useimpien oikeusturvavakuutusten mukaisesta riita-asiasta, josta johtuvat asianajokulut kuuluvat vakuutuksen piiriin. Toisaalta autoriita voi käynnistyä myös myyjän passiivisuuden perusteella. Tällöin ostaja voi kääntyä juristin puoleen myyjän passiivisuuden perusteella annettuaan myyjälle kohtuullinen aika reagoida reklamaatioon.


Maksuton asiantuntijan arvio

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.