Lekantti

LEKANTTI

Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa

Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa on asiakirja, jolla työnhakija voi pyytää selvitystä työhönottotilanteessa kokemastaan syrjinnästä. 

Sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella syrjityksi tulleella työnhakijalla on oikeus saada tasa-arvolain mukainen hyvitys.

Ilmainen asiakirjamalli selvityspyynnön esittämiseen.

Työnantajalla on velvollisuus vastata selvityspyyntöön

Työnantajalla on velvollisuus antaa kirjallinen selvitys sellaiselle työnhakijalle, joka on tullut syrjäytetyksi työhön ottaessa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Työnantajan antamasta selvityksestä tulee käydä ilmi:

  1. työnantajan noudattamat valintaperusteet,
  2. valituksi tulleen koulutus, työ- ja muu kokemus sekä
  3. muut valintaan vaikuttaneet selvästi osoitettavissa olevat ansiot ja seikat.

Työnhakijalla voi olla oikeus tasa-arvolain mukaiseen hyvitykseen, jos haettuun paikkaan valittu työntekijä on vastakkaista sukupuolta tai työhönottotilanteessa on syrjitty sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvolaki suojaa yhdenvertaisesti sekä naisia että miehiä, vaikka usein lain ajatellaan suojaavan erityisesti naisia ja sukupuolivähemmistöjä.

Jos haettuun tehtävään on valittu miespuolista hakijaa vähemmän ansioitunut nainen, miespuolisella hakijalla on kohtuullisen hyvät mahdollisuudet saada hyvitys.

Työnantajat ovat nykyisin hyvin tietoisia sukupuolten välisestä tasa-arvosta työelämässä. Nykyään on kuitenkin tyypillistä, että työnantajat noudattavat lakiin perustumattomia sukupuolikiintiöitä työnhaussa. Tällaiset lainvastaiset kiintiöt saattavat johtaa siihen, että naisvaltaiseen työyhteisöön työntekijää haettaessa suositaan miehiä ja päin vastoin.

Jokaisen työnhakijan pitäisi olla työnhaussa yhdenvertaisessa asemassa sukupuolesta tai sen ilmaisusta riippumatta.

Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa – malli

Tasa-arvolain mukaisessa selvityspyynnössä on kyse siitä, että olet tullut syrjityksi sukupuolen, sukupuolen ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin takia.

Syrjintää? Ota juristi avuksesi

Jos olet kokenut työnhaussa syrjintää, voit olla oikeutettu korvaukseen. Selvitä juristin kanssa maksutta, onko sinulla mahdollisesti oikeus korvaukseen.

Kuinka paljon voit saada hyvitystä?

  • Hyvitys on vähintään 3 740 euroa.
  • Työhönottotilanteessa hyvitys on enintään 18 690 euroa sellaiselle työnhakijalle, jonka kohdalla työnantaja pystyy osoittamaan, että häntä ei olisi valittu tehtävään, vaikka valinta olisi tehty syrjimättömin perustein.
  • Hyvitystä määrättäessä on otettava huomioon syrjinnän laatu ja laajuus sekä sen kestoaika sekä samasta teosta muun lain nojalla henkilöön kohdistuvasta loukkauksesta tuomittu tai maksettavaksi määrätty taloudellinen seuraamus.
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.