Lekantti

LEKANTTI

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus eli avioehto on aviopuolisoiden välinen sopimus, jossa määritellään heidän taloudelliset oikeutensa ja velvollisuutensa avioeron tai puolison kuoleman varalta.

Käytännössä avioehtosopimus tehdään, jotta puolisot voivat sulkea kokonaan tai osittain pois lakisääteisen avio-oikeuden.

Avioehtosopimuksen solmiminen

Avioehtosopimus voidaan solmia ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Avioehtoa ei voida rekisteröidä sen jälkeen, kun avioero on tullut jo vireille tai toinen puolisoista on kuollut.

Pätevän avioehtosopimuksen solmiminen edellyttää:

  1. Lain edellyttämää muotovaatimusta noudattavan sopimuksen tekemistä kirjallisesti
  2. Kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset, nimenselvennykset, ammatit ja kotipaikat.
  3. Avioehtosopimuksen rekisteröintiä Digi- ja väestötietovirastoon

Avioehtosopimuksen rekisteröinnin hinta on 82 euroa (2024).

Esteettömät todistajat

Avioehtosopimuksen todistaja on esteellinen, jos: 

  • hän on jommankumman puolison nykyinen tai entinen aviopuoliso 

  • hän on jommankumman puolison nykyinen avopuoliso, sisarus tai sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 

  • hänellä on jompaankumpaan puolisoon vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva suhde 

  • hän ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, että hän ei ymmärrä todistamisen merkitystä. 

Avioehtosopimus – malli

Avioehtosopimus, malli

Henkilötunnukset eivät ole julkisia.

Räätälöity avioehto

Avioehtosopimus on mahdollista räätälöidä vastaamaan paremmin aviopuolisoiden tarkoitusta. Avio-oikeus voidaan sulkea esimerkiksi pois vain osittain.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.