Peruuttamislomake

Täyttäkää tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen.

VASTAANOTTAJA: Lekantti Oy,

Eteläesplanadi 2,

00130 Helsinki, 

[email protected]

 

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee seuraavien seuraavan palvelun suorittamista:

Palvelu:       _____________________________________________

Sopimuspäivä: ___. ___.______

Nimesi:        _________________________________

Osoitteesi:   _____________________________________________ _____________________________________________

Lisätiedot:   _____________________________________________

                      _____________________________________________

Päiväys:___. ___.______

 

_____________________

Allekirjoitus*

 

*Ei vaadita, jos lomake täytetään sähköisessä muodossa.