Peruuttamislomake

Täyttäkää tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen.

VASTAANOTTAJA:
Lekantti Oy,
Eteläesplanadi 2,
00130 Helsinki,
[email protected]
0400 86 48 25

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee seuraavien seuraavan palvelun suorittamista:

Palvelu:       _____________________________________________

Sopimuspäivä: ___. ___.______

Nimesi:        _________________________________

Osoitteesi:   _____________________________________________ _____________________________________________

Lisätiedot:   _____________________________________________

_____________________________________________

Päiväys:___. ___.______

_____________________

Allekirjoitus*

*Ei vaadita, jos lomake täytetään sähköisessä muodossa.