Lekantti

LEKANTTI

Sopimuksen tarkistaminen

Sopimuksen tarkistaminen auttaa paljastaamaan sopimuslausekkeisiin kätkeytyvät piilotetut riskit, jotka voivat johtua mm. ristiriitaisuuksista ehtojen välillä, pätemättömistä ehdoista tai piilotetuista vastuista.

Hyvä sopimus on monen tekijän summa. Valmiit sopimuspohjat kannattaa mukauttaa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi pätevän juristin tuella, koska pienetkin muutokset sopimustekstiin tai liiketoimintamalliin voivat muuttaa sopimuksen logiikkaa merkittävästi.

Sopimuksen tarkistuksen jälkeen tiedät, mihin olet sitoutumassa

Lakimiehen suorittaman sopimuksen tarkistamisen ja kommentoinnin tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään, mihin olet sitoutumassa. Sopimusteksti voi pitää sisällään piilotettuja riskejä, joiden merkitystä juristi voi avata.

Sopimuksen tarkistuksen sisältö

1.

Kohtuuttomien ehtojen ja vastuiden poistaminen

Juristi tekee ehdotuksia sopimukseen, joilla kohtuuttomia ehtoja ja vastuita voi poistaa. Voit hyväksyä tai hylätä ehdotukset.

2.

Lainmukaiseksi korjaaminen

Juristi tekee korjauksia sopimukseen, jotta ehdot eivät olisi lainsäädännön kanssa ristiriidassa. Juristi etsii sopimuksesta mahdollisesti mitättömät, pätemättömät, kohtuuttomat, ankarat ja kielletyt ehdot.

3.

Muutosten perustelut

Muutosten perustelut näkyvät kommenteissa. Muutosten perusteluiden avulla osaat perustella neuvottelukumppanillesi tai kollegoillesi muutosten tarpeellisuuden.

4.

Huomautukset piilotetuista vastuista

Sopimukseen voi päätyä piilotettuja vastuita joko sopimuspohjasta tai neuvottelukumppanin ehdotuksesta. Juristi selventää, mitä nämä vastuut tarkoittavat.

5.

Ristiriitaisuus

Sopimuksen ristiriitaisuus voi ilmetä esimerkiksi niin, että samasta asiasta sovitaan eri tavalla kahdessa eri sopimuksessa. Tyypillinen ristiriita voi olla erillisen salassapitosopimuksen ja pääsopimuksen välillä.

Miksi sopimusneuvotteluissa tarjottua sopimusta ei kannata hyväksyä ilman oman lakimiehen tarkistusta?

Sopimusneuvotteluiden kautta syntyneiden yksilöllisten sopimusten tulkintaan ei useinkaan sovelleta epäselvyyssääntöä, koska molemmilla osapuolilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ehtojen muotoiluun.

Sopimusneuvotteluissa on tyypillistä, että toinen neuvottelukumppaneista tarjoaa omaa sopimuspohjaansa neuvotteluiden perustaksi.

Neuvottelukumppanin sopimuspohjat on yleensä laadittu huomioiden erityisesti neuvottelukumppanin intressit, joten sopimuspohja voi pitää sisällään sinun tai edustamasi yhtiön kannalta piilotettuja riskejä.

Joskus neuvottelukumppanin lakimies on voinut piilottaa riskejä sopimukseen tarkoituksellisesti, mutta sopimusriskit voivat olla peräisin myös huolimattomasti jostain vanhasta pohjasta kopioiduista lausekkeista.

Miksi ei riitä, että neuvottelukumppanin lakimies on laatinut tai tarkistanut sopimuksen?

Se, että neuvottelukumppanin lakimies on laatinut sopimuksen, ei ole tae siitä, että sopimus on sinulle tai edustamallesi yhtiölle riskitön.

Neuvottelukumppani voi kyllä yrittää esittää asian niin, että nyt on kyseessä hyvä sopimus, koska sopimuksen on laatinut pätevä ja maineikas lakimies. Kyseessä on kuitenkin vain neuvottelutaktiikasta, jossa pyritään saamaan sinut hyväksymään sopimus ilman, että katsoisit tarpeelliseksi kääntyä sinun etujasi ajavan juristin puoleen.

Klassinen kaikkien hyvien neuvottelukäytäntöjen vastainen tapa on tarjota sopimusehdotus toiselle osapuolelle vain muokkauskelvottomana versiona. Tällöin sopimuksen tarkistamisen kustannukset nousevat.

Jos sinulle tarjotaan tällaista muokkauskelvottamassa muodossa olevaa sopimusehdotus, kannattaa pyytää kohteliaasti muokattavaa tiedostoa. Kaikki neuvottelukumppanit eivät välttämättä tunne kaikkia hyviä käytäntöjä, jolloin tällaisen version tarjoaminen neuvotteluiden pohjaksi saattaa olla ajattelemattomuutta.

Neuvottelukumppani ei ole ajatustenlukija

On hyvä muistaa, että hyväntahtoinenkaan neuvottelukumppani ei ole ajatustenlukija. Neuvottelukumppani ei voi ottaa huomioon sinun etujasi ja intressejäsi, jos et tuo niitä ymmärrettävällä tavalla esiin.

Sopimusneuvotteluissa käydyt asiat ja sopimusteksti voi olla ristiriidassa keskenään. Tämän takia voit tarvita sopimuksen tarkistuksen lisäksi taustoituksen siitä, mitä ehdoilla todella tarkoitetaan.

Sopimusta tulkitaan sen tarkoituksen mukaisesti, mutta ensisijainen lähde osapuolten tarkoituksen selvittämiseen on sopimusteksti. Ristiriita sopimuksen todellisen tarkoituksen ja sopimustekstin kanssa voi saada osapuolet soveltamaan sopimusta eri tavalla.

Eri näkemykset sopimuksen sisällöstä eskaloituvat helposti riidoiksi, joita ratkotaan välimiesoikeudessa tai tuomioistuimessa.

Hyvä sopimus luo hyvän pohjan yhteistyölle

Hyvän sopimus auttaa sopimuksen kaikkia osapuolia ymmärtämään selkeällä tavalla, millaisia asioita sopimus edellyttää heiltä.

Hyvän sopimuksen tarkoitus on olla tasapainoinen, jotta kaikki sopimuksen osapuolet saavat hyötyä sopimuksesta.

Epätasapainoinen sopimus ei puolestaan luo perusteita hyvälle yhteistyölle. Toisen osapuolen kannalta kohtuuttomia ehtoja ei kannata ottaa sopimukseen, koska ne voidaan myöhemmin kalliin riidan päätteeksi pätemättömiksi.

Sopimuksen tarkistus (1–5 sivua)

Enintään 5 sivun sopimuksen tarkistus ja kommentointi.
300 €
  •  

Sopimuksen tarkistus (6–10 sivua)

Enintään 10 sivun sopimuksen tarkistus ja kommentointi.
600 €
  •  

Sopimuksen tarkistus (11–15 sivua)

Enintään 15 sivun sopimuksen tarkistus ja kommentointi.
900 €
  •  

Tarkistuta sopimuksesi lakimiehellä

Lähetä tarkistettava sopimus katseltavaksi, ja saat arvion sopimuksen tarkistamisen kustannuksista sekä aikataulusta.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.