Sopimuksen tarkistaminen lakimiehellä – Miksi se kannattaa?

Sopimuksen tarkistaminen

Sopimuksen tarkistaminen auttaa paljastaamaan sopimuslausekkeisiin kätkeytyvät piilotetut riskit, jotka voivat johtua mm. ristiriitaisuuksista ehtojen välillä, pätemättömistä ehdoista tai piilotetuista vastuista.

Hyvä sopimus on monen tekijän summa. Valmiit sopimuspohjat kannattaa mukauttaa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi pätevän juristin tuella, koska pienetkin muutokset sopimustekstiin tai liiketoimintamalliin voivat muuttaa sopimuksen logiikkaa merkittävästi.

Sopimuksen tarkistaminen

Mitä Lekantti Napakka sopimuksen tarkistaminen sisältää?

1. Lisälauseke-ehdotukset Juristi tekee ehdotuksia lausekkeista, joilla sopimuksen riskejä voi vähentää tai sopimusta muuten selkeyttää.

2. Vastaukset kysymyksiin
Voit ennen tarkistukseen lähettämistä lisätä kysymyksiä suoraan dokumentin kommentteihin. Juristi vastaa kysymyksiisi.

3. Lainmukaisuus korjaukset
Juristi tekee korjauksia ehtoihin, jotta ne vastaisivat Suomen ja EU:n lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

1.

Lisälauseke-ehdotukset

Juristi täydentää sopimuksen lausekkeita ehdotuksilla suoraan dokumenttiin. Voit hyväksyä tai hylätä ehdotukset.

2.

Vastauksen kysymyksiin

Voit merkitä epäselvät kohdat jo valmiiksi ja esittää niistä tarkentavia kysymyksiä juristille.

3.

Lainmukaiseksi korjaaminen

Juristi tekee korjauksia sopimukseen, jotta ehdot eivät olisi lainsäädännön kanssa ristiriidassa. Juristi etsii sopimuksesta mahdollisesti mitättömät, pätemättömät, kohtuuttomat, ankarat ja kielletyt ehdot.

5.

Huomautukset piilotetuista vastuista

Sopimukseen voi päätyä piilotettuja vastuita joko sopimuspohjasta tai neuvottelukumppanin ehdotuksesta. Juristi selventää, mitä nämä vastuut tarkoittavat.

4.

Muutosten perustelut

Muutosten perustelut näkyvät kommenteissa. Muutosten perusteluiden avulla osaat perustella neuvottelukumppanillesi tai kollegoillesi muutosten tarpeellisuuden.

6.

Ristiriitaisuus

Sopimuksen ristiriitaisuus voi ilmetä esimerkiksi niin, että samasta asiasta sovitaan eri tavalla kahdessa eri sopimuksessa. Tyypillinen ristiriita voi olla erillisen salassapitosopimuksen ja pääsopimuksen välillä.

4. Muutosten perustelut
Olennaisiin muutoksiin juristi lisää perustelun, miksi muutos on tarpeellinen. 

5. Huomautukset piilotetuista vastuista
Juristi selventää kommentteihin, mitä piilotettuja vastuita sisältävän ehdon hyväksyminen käytännössä tarkoittaa.

6. Ristiriitaisten kohtien nostot
Juristi tuo esiin, jos tarkistettavissa sopimuskokonaisuuksissa on havaittavia ristiriitaisuuksia. Saat ehdotuksia ristiriitaisuuksien poistamiseksi.

Muutosten seuranta

Juristi tekee muutokset asiakirjaan niin, että näet muutosten jäljityksen ("track changes") kautta, mitä muutoksia asiakirjaan on tehty. Voit helposti hyväksyä tai hylätä ehdotetut muutokset.

Tiimityöskentely

Voit jakaa tarkistetun asiakirjan helposti koko tiimin kommentoitavaksi ja tarkasteltavaksi kutsulinkin kautta.

Vastaus 24 h sisällä

Saat vastauksen 24 tunnin sisällä siitä, voimmeko ottaa toimeksiantosi vastaan. Yleensä vastaamme muutamien tuntien sisällä.

Valmista 3 arkipäivässä

Enintään 10 sivun sopimuksen tarkistaminen hoituu seuraavan kolmen arkipäivän sisällä siitä, kun hyväksymme toimeksiannon.

Miksi sopimusneuvotteluissa tarjottua sopimusta ei kannata hyväksyä ilman oman lakimiehen tarkistusta?

Sopimusneuvotteluiden kautta syntyneiden yksilöllisten sopimusten tulkintaan ei useinkaan sovelleta epäselvyyssääntöä, koska molemmilla osapuolilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ehtojen muotoiluun.

Sopimusneuvotteluissa on tyypillistä, että toinen neuvottelukumppaneista tarjoaa omaa sopimuspohjaansa neuvotteluiden perustaksi.

Neuvottelukumppanin sopimuspohjat on yleensä laadittu huomioiden erityisesti neuvottelukumppanin intressit, joten sopimuspohja voi pitää sisällään sinun tai edustamasi yhtiön kannalta piilotettuja riskejä.

Joskus neuvottelukumppanin lakimies on voinut piilottaa riskejä sopimukseen tarkoituksellisesti, mutta sopimusriskit voivat olla peräisin myös huolimattomasti jostain vanhasta pohjasta kopioiduista lausekkeista.

Miksi ei riitä, että neuvottelukumppanin lakimies on laatinut tai tarkistanut sopimuksen?

Se, että neuvottelukumppanin lakimies on laatinut sopimuksen, ei ole tae siitä, että sopimus on sinulle tai edustamallesi yhtiölle riskitön.

Neuvottelukumppani voi kyllä yrittää esittää asian niin, että nyt on kyseessä hyvä sopimus, koska sopimuksen on laatinut pätevä ja maineikas lakimies. Kyseessä on kuitenkin vain neuvottelutaktiikasta, jossa pyritään saamaan sinut hyväksymään sopimus ilman, että katsoisit tarpeelliseksi kääntyä sinun etujasi ajavan juristin puoleen.

Klassinen kaikkien hyvien neuvottelukäytäntöjen vastainen tapa on tarjota sopimusehdotus toiselle osapuolelle vain muokkauskelvottomana versiona. Tällöin sopimuksen tarkistamisen kustannukset nousevat.

Jos sinulle tarjotaan tällaista muokkauskelvottamassa muodossa olevaa sopimusehdotus, kannattaa pyytää kohteliaasti muokattavaa tiedostoa. Kaikki neuvottelukumppanit eivät välttämättä tunne kaikkia hyviä käytäntöjä, jolloin tällaisen version tarjoaminen neuvotteluiden pohjaksi saattaa olla ajattelemattomuutta.

Neuvottelukumppani ei ole ajatustenlukija

On hyvä muistaa, että hyväntahtoinenkaan neuvottelukumppani ei ole ajatustenlukija. Neuvottelukumppani ei voi ottaa huomioon sinun etujasi ja intressejäsi, jos et tuo niitä ymmärrettävällä tavalla esiin.

Sopimusneuvotteluissa käydyt asiat ja sopimusteksti voi olla ristiriidassa keskenään. Tämän takia voit tarvita sopimuksen tarkistuksen lisäksi taustoituksen siitä, mitä ehdoilla todella tarkoitetaan.

Sopimusta tulkitaan sen tarkoituksen mukaisesti, mutta ensisijainen lähde osapuolten tarkoituksen selvittämiseen on sopimusteksti. Ristiriita sopimuksen todellisen tarkoituksen ja sopimustekstin kanssa voi saada osapuolet soveltamaan sopimusta eri tavalla.

Eri näkemykset sopimuksen sisällöstä eskaloituvat helposti riidoiksi, joita ratkotaan välimiesoikeudessa tai tuomioistuimessa.

Hyvä sopimus luo hyvän pohjan yhteistyölle

Hyvän sopimus auttaa sopimuksen kaikkia osapuolia ymmärtämään selkeällä tavalla, millaisia asioita sopimus edellyttää heiltä.

Hyvän sopimuksen tarkoitus on olla tasapainoinen, jotta kaikki sopimuksen osapuolet saavat hyötyä sopimuksesta.

Epätasapainoinen sopimus ei puolestaan luo perusteita hyvälle yhteistyölle. Toisen osapuolen kannalta kohtuuttomia ehtoja ei kannata ottaa sopimukseen, koska ne voidaan myöhemmin kalliin riidan päätteeksi pätemättömiksi.

Aloita sopimuksen tarkistus

Laske sopimuksen tarkistuksen kustannukset sopimuksen laajuuden ja tarkistus tarpeen mukaan.