Lekantti

LEKANTTI

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Joidenkin asioiden käsittelyn osalta kokouskutsulle on eritysvaatimuksia.

Ilmainen näyte sisältää ensimmäisen sivun. Asiakirjan voi avata vain lukutilassa. Tämän asiakirjan täyden version voi ladata ilmaiseksi Lekantti Sisäpiiristä

Hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle

Osakeyhtiölain mukaan lähtökohtaisesti hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Hallituksen on huolehdittava, että varsinainen yhtiökokous kutsutaan koolle määräajassa, ja että aina tarvittaessa myös ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle.

Mikäli hallitus laiminlyö velvollisuutensa kutsua yhtiökokouksen koolle, niin aluehallintoviraston tulee hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön kustannuksella.

Yhtiökokouskutsun malli

Yhtiökokouskutsun päivämäärä

Yhtiökokouksen laatu (varsinainen / ylimääräinen / jatkokokous)

Yhtiökokouksen ajankohta

Yhtiökokous on lähtökohtaisesti pidettävä yhtiön kotipaikkakunnalla.

Lataa ilmaiseksi yhtiökokouskutsumalli

Liittymällä Lekantti Sisäpiiriin, voit ladata ilmaiseksi yhtiöoikeuskutsumallin, jonka juristi on laatinut esimerkkiyhtiölle. 

Yhtiökokouskutsun lähettäminen

Yhtiökokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokouskutsun voi lähettää sähköpostitse, mikäli osakkeenomistaja on toimittanut tätä tarkoitusta varten sähköpostiosoitteensa yhtiölle.

Yhtiökokouskutsu on lähetettävä myös sellaiselle osakkeenomistajalle, jolla ei ole yhtiöjärjestyksen mukaan äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Lakimiehen pitämä yhtiökokous on huoleton

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi tai sihteeriksi voi valita myös lakimiehen, joka vastaa tällöin yhtiökokouksen pöytäkirjan pitämisestä ja auttaa varmistamaan kokouksen lainmukaisuuden. Voit pienentää merkittävistä riskiä yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen, kun yhtiökokous järjestetään huolellisesti.

Yhtiökokouspaketti sisältää:

  • Yhtiökokouksen esityslistan laadinnassa avustaminen
  • Yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen enintään yhden tunnin
  • Osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisen yhtiökokouksessa esillä pidettävän luettelon laatiminen
  • Ääniluettelon laatiminen
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.