Lekantti

LEKANTTI

Lakimies Kuopio – Hyvä lakimies on edullisin valinta

Lakimies Kuopio – Etsitkö hyvää lakimiestä hoitamaan asiaasi Kuopiossa tai muualla Pohjois-Savon seudulla?

Niko Puranen (OTM) on syntyperäinen kuopiolainen lakimies, joka on valmistunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta oikeustieteen maisteriksi vuonna 2019.

Puranen on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2020, ja hän on ollut merkittynä oikeudenkäyntiavustajaluetteloon 17.6.2020 alkaen. 

*Oikeusturvavakuutus kattaa usein asianajokulut 15–20 % omavastuulla. Maksettavaa jää noin 30–40 €/tunti euromääräisen omavastuuosuuden jälkeen. Saatavilla myös saavutettuun tulokseen perustuva laskutusmalli.

Lakimies Kuopio

Tapaamiset järjestyvät etänä tai toimistossa Kuopion keskustassa Snellmaninkadulla. Ensimmäinen yhteydenotto on aina ilmainen lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Ensimmäisen yhteydenoton perusteella selvitämme, voidaanko asianajokulut kattaa oikeusturvavakuutuksella tai oikeusavulla.

Lekantti Oy on kauppaoikeuteen ja riidanratkaisuun erikoistunut lakitoimisto, joka toimii koko Suomen alueella. Näin ollen voimme ratkaista myös sellaiset riita-asiat, joiden oikeuspaikka on Kuopion ulkopuolella.

Luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja voitontahtoisuus ovat asianajomme perusarvoja. Asianajossa tavoittelemme tinkimättä parasta mahdollista tulosta asiakkaallemme. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan asiat neuvotteluilla, mutta tarvittaessa viemme asian koko oikeusprosessin läpi.

Oikeudenkäynti Kuopiossa

Kuopiossa sijaitsee kolme tuomioistuinta, jotka tekevät Kuopiosta Itä-Suomen oikeudenhoidon sydämen. Välityslausekkeessa tai -sopimuksessa on voitu myös sopia välimiesmenettelyn paikaksi Kuopio, jolloin välimiesmenettely järjestetään Kuopiossa.

Parhaimmillaan kuopiolaisen tuomioistuimen tuomiopiiriin kuuluu yli miljoona suomalaista.

Pohjois-Savon käräjäoikeus

Pohjois-Savon käräjäoikeus ratkaisee alimpana yleisenä tuomioistuimena hakemus-, rikos- ja riita-asioita. Näiden asioiden osalta Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat:

  • Iisalmen, Kiuruveden, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupungit sekä
  • Joroisten, Kaavin, Keiteleen, Lapinlahden, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Tervon, Tuusniemen, Vesannon ja Vieremän kunnat.

Pohjois-Savon käräjäoikeuteen on keskitetty yrityssaneerausasioissa ja ulosottovalitusasioissa myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksien tuomiopiirit.

Lisäksi Pohjois-Savon käräjäoikeus käsittelee maaoikeusasioita Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilta.

Pohjois-Savon käräjäoikeus sijaitsee osoitteessa Tulliportinkatu 35, 70110 Kuopio. Pohjois-Savon käräjäoikeudella on lisäksi istuntopaikat Iisalmessa ja Varkaudessa.

Itä-Suomen hovioikeus

Käräjäoikeutta ylempänä oikeusasteena Kuopiossa toimii Itä-Suomen hovioikeus. Itä-Suomen hovioikeus vastaa yli miljoonan suomalaisen oikeudenhoidosta muutoksenhakutuomioistuimena.

Itä-Suomen hovioikeuspiirin kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Itä-Suomen hovioikeus sijaitsee Puistokadun ja Minna Canthin kadun kulmassa Kuopiossa. Itä-Suomen hovioikeudella on myös istuntopaikka Kouvolassa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Itä-Suomen hallinto-oikeus käsittelee julkishallinnon päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Itä-Suomen hallinto-oikeuden tuomiopiiri ulottuu Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntiin. Itä-Suomen hallinto-oikeus sijaitsee Puistokadun ja Minna Canthin kadun kulmassa Kuopiossa samassa rakennuksessa kuin Itä-Suomen hovioikeus.

Lakiasiaintoimiston erikoistumisalat

Lakiasiaintoimisto Lekantti Oy:n erikoistumisalana on kauppaoikeus ja riidanratkaisu. Meidän hoitamamme jutut ovat liittyneet muun muassa osakkaiden välisiin riitoihin, työriitoihin, tekijänoikeuden loukkauksiin sekä kauppariitoihin.

Yrityksiä olemme lisäksi avustaneet yhtiöjärjestyksen ja sopimusten laadinnoissa, liikeneuvotteluissa sekä erilaisissa hakemuksissa.

Yhtiöoikeuden osalta erikoistumisalamme on listaamattomia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskeva lainsäädäntö.

Avustamme yhtiöiden perustamisessa, yhtiöjärjestyksen tulkinnassa, kaupparekisteri-ilmoituksissa ja yhtiöoikeudellisesti sitovien päätösten tekemisessä.

Kuluttajasuojalainsäädäntö antaa vahvaa suojaa kuluttajille.

Avustamme kuluttajansuojaviranomaisen selvityspyyntöihin vastaamisessa ja lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa.

Hyvät liikesopimukset ovat menestyvän liiketoiminnan perusta.

Autamme arvioimaan sopimuksiin liittyviä riskejä ja välttämään kalliita väärinkäsityksiä sopimussuhteessa.

Erimielisyydet kannattaa ratkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vankka kokemuksemme sovintoneuvotteluista on auttanut asiakkaitamme välttämään tarpeettomat oikeudenkäynnit.

Tekijänoikeuden haltijalla on taloudellinen intressi puolustaa tekijänoikeuksia.

Lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden vaatia tekijän näkökulmasta kohtuullisen hyvityksen jokaisesta loukkauksesta sekä vahingonkorvauksen mm. juristin palkkion osalta.

Loukkaustilanteet eivät ole kuitenkaan usein selviä. Tekijänoikeuksiin liittyy poikkeuksia ja rajoituksia, jotka on syytä tiedostaa.

Autamme selvittämään tekijänoikeuden loukkausten perusteet ja neuvottelemaan korvauksista.

Tavaramerkin rekisteröinti auttaa suojaamaan brändiäsi. Tavaramerkin avulla saat yksinoikeuden rekisteröityyn tavaramerkkiin sen suoja-alan osalta.

Yksinoikeuden säilyminen edellyttää vielä, että merkkiä tosiasiallisesti käytetään tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Valvonnalla ja puolustamisella voit ehkäistä tavaramerkin loukkaukset ja vesittymisen.

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuutta. 

Salassapitovelvollisuus voi perustua suoraan lakiin tai sopimukseen otettuun nimenomaiseen salassapitoehtoon. 

Loukkaaja on velvollinen korvaaman kohtuullisen hyvityksen, vaikka sopimussakosta ei ole mainintaa sopimuksessa.

Kaikki markkinointi ei ole sallittua. Autamme tunnistamaan sopimattoman markkinoinnin rajat ja toteuttamaan kohdistettua markkinointia.

Suositukset tyytyväisiltä asiakkailta – Todistetusti hyvä lakimies Kuopiosta

Olemme auttaneet asiakkaitamme välttämään erimielisyyksiä ja saamaan mahdottomassakin tuntuvassa tilanteessa korvauksia vastapuolelta. Korkea asiakastyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää meille. 

Tapaamiset Kuopiossa – Lakimies Kuopio

Tapaamiset lakimiehen kanssa on varattavissa ma–pe klo 11–18. Kaikki tapaamiset vaativat ajanvarauksen.

Käytössämme ovat nykyaikaiset etäyhteydet. Voimme järjestää webinaaritasoisia etäkokouksia studioltamme. Käytössämme on kaikki yleisimmät videoneuvotteluun tarkoitetut palvelut: Zoom, Microsoft Teams ja Google Meet. Asiakas ei tarvitse näiden palveluiden käyttöön lisenssiä.

Voimme edustaa kaikissa Suomen tuomioistumissa, ja tapaaminen on sovittavissa ilman matkakustannuksia 12 eri paikkakunnalle: Kuopioon, Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, Turkuun, Jyväskylään, Tampereelle, Lahteen, Mikkeliin, Hämeenlinnaan, Kouvolaan ja Lappeenrantaan.

Päivystämme joka päivä klo 8–23 (myös juhlapyhinä ja viikonloppuisin). 

  • Lekantti Oy:n postiosoite: PL 214, 00101 Helsinki
  • Puhelin: 0400 864 825 (Klo 8.00–23.00)
  • Sähköposti: [email protected]

Tarvitsetko lakimiestä? Varaa maksuton lakineuvonta

Maksuton lakineuvonta puhelimitse on usein helpoin tapa lähteä liikkeelle tilanteesi ratkaisemiseksi. Puhelun jälkeen voit sopia tarvittavista jatkotoimista esim. varata ajan lakimiehelle Kuopion toimistolle. 

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.