Lekantti

LEKANTTI

Hinnasto – Lakimiehen palkkio

Mitä lakimiehen palkkaaminen maksaa? Lekantti tarjoaa laadukkaita ja edullisia lakipalveluita. 

Lekantin hinnoittelun pääperiaate on, että asiakas voi valita tilanteeseensa soveltuvan palkkiomallin. Palkkio voi perustua käytettyyn aikaan, tulokseen tai rajattujen toimenpiteiden osalta kiinteään hintaan.

Oikeusturvavakuutus kattaa usein riita-asioiden osalta valtaosan palkkiosta, jolloin asiakkaan omavastuu on 15–25 % kuluista vakuutusehtojen mukaisesti.

Tuntihinnat – Aikaan perustuva veloitus asianajosta

Yksittäisistä puhelinneuvotteluista tai muista pienistä toimenpiteistä veloitetaan yleensä vähintään 15 minuuttia. Tapaamisista veloitetaan vähintään yhden tunnin hinta.

Yksityishenkilöt

200 €/h Hinta sisältää arvonlisäveron (161,29 € + alv 24 %)
 •  

Yritykset

235,60 €/h Hinta sisältää arvonlisäveron (190 € + alv 24 %)
 •  
Kululaskutus 
Asiakirjojen skannaus tai tulostus0,60 €/sivu (A4)
Kirjeen lähetys5 €/kirje
Saantitodistuskirjeen lähetys25 €/kirje
Asiakirjojen tilausToteutuneiden kulujen mukaan
Lähetin palkkio Helsingissä50 €/lähetys
 • Toimiston yleiskulut kuuluvat tuntihintaan.
 • Asiakkaalta ei erikseen laskuteta toimistomaksua tai toimeksiannon avausmaksua.
 • Hinnat eivät sisällä viranomaismaksuja, asiantuntijalausuntoja, oikeudenkäyntimaksuja tai vähäistä suurempia kopiointimaksuja.
 • Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Kuluttajien osalta ilmoitettu palkkio kuitenkin sisältää arvonlisäveron.

Toimenpidelaskutusmalli – Kiinteä veloitus sovitusta toimenpiteestä

Toimenpidelaskutusmalli tarjoaa kiinteän hinnan tavanomaisten toimenpiteiden hoitamiselle. Kiinteä hinta koskee vain tavanomaista toimenpidettä rajatussa laajuudessa. Asiakkaan pyytämät lisätyöt laskutetaan tuntilaskutusmallilla, ellei muuta ole sovittu.

Toimenpidelaskutusmalli on sovittavissa kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joiden laajuus voidaan rajata ennakolta.

Asiakirjan tarkistus

74,40 € Per sivu. Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.
 •  

Tavanomaiset toimenpiteet

150 € Yrityksille hintaan lisätään alv 24 %
 • Oikeudellinen neuvonta
 • Tavallinen testamentti
 • Tavallinen edunvalvontavaltuutus
 • Tavallinen avioehto
 • Hakemus osakekirjan kuolettamiseksi

Vakiopalkkio

580 € Yrityksille hintaan lisätään alv 24 %
 • Verkkokaupan toimitusehdot
 • Yhtiöjärjestyksen muutos
 • Lomauttaminen
 • Työsuhteen päättäminen
 • Kauppakirja

Riita-asian vaiheet

Esimerkkihintoja

1. Asian tutkiminen ja sovinnon edistäminen

 • Asian tutkiminen ja valmistelu
 • Neuvottelu päämiehen kanssa
 • Vaatimuskirjeen lähettäminen tai vaatimukseen vastaaminen
 • Vastaukseen tutustuminen
 • Sähköposti- ja puhelinneuvottelut
 • Suullinen arvio asian menestymismahdollisuuksista oikeudessa tai vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa
 • Yksinkertainen ja selvä tekijänoikeudenloukkaus asia: 372 euroa.
 • Riitainen tekijänoikeudenloukkaus: 5 000 euroa.
 • Työsuhteen päättämisriita: 3 000 euroa.
 • Osakkeiden lunastusriita: 1 700 euroa.
 • Selkeä osakassopimuksen rikkomisväite 1 000 euroa.
 • Selkeä irtaimen tavaran virhe: 500 euroa.

2. Oikeuteen haastaminen

 • Haastehakemuksen laatiminen ja haasteen hankkiminen
 • Vastauksen tutkiminen
 • Neuvottelu päämiehen kanssa
 • Hintahaarukka yleensä: 372–4600 euroa

3. Oikeudenkäynnin valmistelu

 • Todisteiden hankkiminen ja henkilötodistajien kuuleminen
 • Neuvottelu vastapuolen kanssa
 • Neuvottelu päämiehen kanssa
 • Sovintoneuvottelut
 • Suullinen valmistelu oikeudessa
 • Hintahaarukka yleensä: 372–4600 euroa

4. Pääkäsittely

 • Pääkäsittelyn valmistelu
 • Henkilötodistelun valmistelu pääkäsittelyyn
 • Neuvottelu päämiehen kanssa
 • Suullinen pääkäsittely
 • Tuomion arviointi ja ohjeistus päämiehelle
 • Hintahaarukka yleensä: 675–4600 euroa.

5. Tyytymättömyyden ilmoitus

 • Tyytymättömyyden ilmoitus tuomiosta
 • Neuvottelu päämiehen kanssa
 • Tyytymättömyyden ilmoitus: 186 euroa

6. Muutoksenhaku

 • Valituksen tai vastavalituksen laatiminen
 • Asian käsittely
 • Neuvottelu päämiehen kanssa
 • Muutoksenhaku: 2000–8000 euroa

 

Tulokseen tai onnistumiseen perustuva palkkiomalli

Sanonta ”tärkeintä ei ole voitto vaan reilu peli” soveltuu huonosti asianajoon. Reilu oikeudenkäynti on hyvä lähtökohta, mutta voiton pitäisi olla kiistaton päätavoite.

Palkkio voidaan usein sitoa kokonaan tai osittain saavutettuun lopputulokseen. Palkkion sitominen tiettyyn tulokseen tai voittoon on usein mahdollista, mutta ei kaikissa tapauksissa.

Voittopalkkiosopimuksessa juristi laskuttaa häviötilanteissa vain suoranaiset kulut. Varsinaista palkkiota ei laskuteta, jos asetettua vähimmäistavoitetta ei saavuteta. Voittotilanteissa palkkio perustuu työmäärään normaalin tuntilaskutuksen perusteella sekä asian menestykseen perustuvaan korotusosaan.

Mikäli asiakas pyytää muita kuin sovitussa asiassa asiakkaan oikeuden valvomiseksi aiheellisia toimenpiteitä, niistä juristi laskuttaa suoraan asiakasta. Juristi arvioi sen, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen asian voittamiseksi.

Tarvitsetko lakimiestä? Varaa maksuton lakineuvonta