Hinnasto - Lekantti

Hinnasto – Lakimies

Mitä lakimiehen palkkaaminen maksaa? Lekantti tarjoaa laadukkaita ja edullisia kauppaoikeuteen liittyviä lakipalveluita. Kuluttajahinnat sisältävät arvonlisäveron. Yrityksille hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

Riita-asian kustannukset (esimerkkitapaus)

 • Riidan perusteena on salassapitosopimuksen rikkominen. Päämiehellämme on sopimuksen perusteella oikeus vaatia sopimussakkoa 10 000 euroa jokaisesta rikkomuksesta.
 • Päämiehemme tilaa ensin Riita-asian selvityspaketin. Paketin hinta on 375 € + alv 24 %.
 • Selvityksen perusteella uskottavia todisteita salassapitorikkomuksesta on riittävästi, joten lisäselvitystä ei tarvita.
 • Päämiehemme oikeusturvavakuutus kattaa riita-asian lakimiesapu- ja oikeudenkäyntikustannukset 10 000 euroon asti 15 %:n omavastuuosuudella. 
 • Riita-asian ratkaisu aloitetaan neuvottelulla. Juristi laatii sovintoehdotuksen asiassa, jonka kustannukset ovat 321 euroa + alv 24 %. Vastapuolta vaaditaan korvaamaan syntyneet asianajokulut.
 • Vastapuoli ei suostu vaatimuksiin, joten päämiehelle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin viedä asia oikeuteen. Sopimuksessa ei ole välityslauseketta, joten asia ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa.
 • Haastehakemuksen laatimisen kustannukset ovat 447 euroa + alv 24 %. Lisäksi kustannuksia aiheutuu oikeudenkäyntimaksusta, joka on 530 euroa (2022).
 • Vastapuoli kiistää edelleen vaatimukset.
 • Asia etenee valmisteluistuntoon, joka kestää kaksi tuntia. Tämän jälkeen on vuorossa 2 tunnin pääkäsittely. Kustannuksia kertyy yhteensä 596 euroa + alv 24 %.
 • Skenaario (täysi voitto): Vastapuolen täytyy maksaa vaadittu 10 000 euron korvaus päämiehellemme ja lisäksi korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset. Nämä kustannukset ovat asianajokulujen osalta 1739 euroa + alv 24 %. Kokonaiskustannukset ovat 2269 euroa ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäveron kanssa 2686,36 euroa.
 • Skenaario (osittainen voitto): Vastapuolen täytyy maksaa vaadittu 10 000 euron korvaus päämiehellemme, mutta molemmat osapuolet vastaavat omista asianajokustannuksista. Päämiehemme oikeusturvavakuutus korvaa kuitenkin päämiehemme kustannukset omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Asianajokustannuksista omavastuu on 260,85 euroa + alv 24 %. Oikeudenkäyntimaksusta jää maksettavaksi puolestaan 79,50 euron omavastuuosuus, jos oikeudenkäyntimaksua ei saada edes osittain vastapuolelta.
 • Hävinneelle osapuolelle tuomioistuin voi tuomita maksettavaksi kummankin osapuolen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluja voi syntyä myös todistelusta.

Tarvitsetko lakimiestä? Varaa maksuton lakineuvonta

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*