Hinnasto – Lakimiehen palkkio

Mitä lakimiehen palkkaaminen maksaa? Lekantti tarjoaa laadukkaita ja edullisia kauppaoikeuteen liittyviä lakipalveluita. Kuluttajahinnat sisältävät arvonlisäveron. Yrityksille hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

Lekantin hinnoittelun pääperiaate on, että asiakas voi valita tilanteeseensa soveltuvan palkkiomallin. Palkkio voi perustua käytettyyn aikaan, tulokseen tai rajattujen toimenpiteiden osalta kiinteään hintaan.

Oikeusturvavakuutus kattaa usein riita-asioiden osalta valtaosan palkkiosta, jolloin asiakkaan omavastuu on 15–25 % kuluista vakuutusehtojen mukaisesti.

Maksuttomat palvelut

Voit ottaa maksuttomasti yhteyttä ja selvittää juristin tarvetta asiassasi. Maksuttoman alkuneuvonnan tarkoituksena on selvittää asianajon kulut ja hyödyt.

Maksutta voit hyödyntää myös Lekantti Sisäpiirin asiakirjamalleja, mikäli kuulut Lekantti Sisäpiiriin.

Palvelu

Hinta

Alkukartoitus

 • Lekantti tarjoaa maksuttoman alkukartoituksen, jossa selvitetään, miten asiasi kannattaa ratkaista ja onko juristin käyttämisestä hyötyä asian ratkaisemiseksi.
 • Ensimmäinen yhteydenotto sähköpostitse tai puhelimitse on veloitukseton.
 • Alkukartoitus ei sisällä vastausta lain tai sopimuksen tulkintaongelmaan.
 • Selvitetään mahdollisuus oikeusapuun tai oikeusturvavakuutuksen käyttöön.

Maksuton

Lekantti Sisäpiiri

 • Maksuttomia asiakirjamalleja yrittäjille.
 • Sähköpostilistalta juridisia vinkkejä.

Maksuton

Tuntilaskutusmalli – Aikaan perustuva veloitus asianajosta

Toimeksiannon laskutukseen sovelletaan tuntilaskutusmallia, jos mitään muuta ei ole sovittu kirjallisesti. Lähtökohtaisesti asianajosta veloitetaan perustaksa.

Perustaksaa sovelletaan tilanteisiin, joissa juristin ei tarvitse olla käytettävissä tiettynä ajankohtana, eikä toimeksianto ole erityisen vaativa tai kiireellinen. Edustustaksa veloitetaan tilanteissa, joissa juristin pitää edustaa tiettynä hetkenä asiakastaan tai toimeksiantoon liittyy muita vaativuutta lisääviä asioita.

Matka-ajalta ei veloiteta taksaa kymmenen kilometrin säteellä seuraavien kaupunkien keskustoista: Ahvenanmaa, Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Palvelu

Hinta

Asianajon perustaksa

 • asiakirjojen laatiminen sekä
 • sähköposti- tai puhelinneuvottelu.

186 euroa/tunti

Asianajon edustustaksa

 • tapaamiset,
 • etäneuvottelut,
 • oikeudessa esiintyminen sekä
 • kiireelliset tai erityisen vaativat toimeksiannot.

225 euroa/tunti

Yksittäisistä puhelinneuvotteluista tai muista pienistä toimenpiteistä veloitetaan yleensä vähintään 15 minuuttia. Tapaamisista veloitetaan vähintään yhden tunnin hinta. Etätapaamisissa minimiveloitus on 120 euroa.

Asianajokuluihin ei vaikuta se, missä tuomioistuimessa asia päädytään lopulta ratkaisemaan. Pelkältä matka-ajalta ei laskuteta palkkiota niihin Suomen kaupunkeihin, joissa on tuomioistuin.

Kululaskutus

Asiakirjojen skannaus tai tulostus

0,60 €/sivu (A4)

Kirjeen lähetys

5 €/kirje

Saantitodistuskirjeen lähetys

25 €/kirje

Asiakirjojen tilaus

Toteutuneiden kulujen mukaan

Lähetin palkkio Helsingissä

50 €/lähetys

Hintavertailussa muihin toimistoihin huomioi seuraavat asiat:

 • Ennen toimeksiannon tekemistä annettavasta alkuneuvonnasta ei veloiteta palkkiota, vaikka alkuneuvonta johtaa toimeksiantoon.
 • Juristi ei veloita matka-ajalta palkkiota paikkakunnille, joissa on tuomioistuin. Riidanratkaisun kustannukset ovat samat riippumatta siitä, missä tuomioistuimessa riita lopulta ratkaistaan.
 • Viikonloppuisin ja iltaisin tehtävistä toimeksiannoista ei veloiteta korotettua palkkiota. Korotettua palkkiota sovelletaan kuitenkin kiireellisiin tehtäviin.
 • Toimiston yleiskulut kuuluvat tuntihintaan. Asiakkaalta ei erikseen laskuteta toimistomaksua tai toimeksiannon avausmaksua.
 • Hinnat eivät sisällä viranomaismaksuja, asiantuntijalausuntoja, oikeudenkäyntimaksuja tai vähäistä suurempia kopiointimaksuja.
 • Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Kuluttajien osalta ilmoitettu palkkio kuitenkin sisältää arvonlisäveron.

Toimenpidelaskutusmalli – Kiinteä veloitus sovitusta toimenpiteestä

Toimenpidelaskutusmalli tarjoaa kiinteän hinnan tavanomaisten toimenpiteiden hoitamiselle. Kiinteä hinta koskee vain tavanomaista toimenpidettä rajatussa laajuudessa. Asiakkaan pyytämät lisätyöt laskutetaan tuntilaskutusmallilla, ellei muuta ole sovittu.

Toimenpidelaskutusmalli on sovittavissa kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joiden laajuus voidaan rajata ennakolta.

Riita-asian vaiheet

Esimerkkihintoja

1. Asian tutkiminen ja sovinnon edistäminen

¨     Asian tutkiminen ja valmistelu

¨     Neuvottelu päämiehen kanssa

¨     Vaatimuskirjeen lähettäminen tai vaatimukseen vastaaminen

¨     Vastaukseen tutustuminen

¨     Sähköposti- ja puhelinneuvottelut

¨     Suullinen arvio asian menestymismahdollisuuksista oikeudessa tai vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa

¨     Yksinkertainen ja selvä tekijänoikeudenloukkaus asia: 372 euroa.

¨     Riitainen tekijänoikeudenloukkaus: 5 000 euroa.

¨     Työsuhteen päättämisriita: 3 000 euroa.

¨     Osakkeiden lunastusriita: 1 700 euroa.

¨     Selkeä osakassopimuksen rikkomisväite 1 000 euroa.

¨     Selkeä irtaimen tavaran virhe: 500 euroa.

2. Oikeuteen haastaminen

¨     Haastehakemuksen laatiminen ja haasteen hankkiminen

¨     Vastauksen tutkiminen

¨     Neuvottelu päämiehen kanssa

¨     Hintahaarukka yleensä: 372–4600 euroa

3. Oikeudenkäynnin valmistelu

¨     Todisteiden hankkiminen ja henkilötodistajien kuuleminen

¨     Neuvottelu vastapuolen kanssa

¨     Neuvottelu päämiehen kanssa

¨     Sovintoneuvottelut

¨     Suullinen valmistelu oikeudessa

¨     Hintahaarukka yleensä: 372–4600 euroa

4. Pääkäsittely

¨     Pääkäsittelyn valmistelu

¨     Henkilötodistelun valmistelu pääkäsittelyyn

¨     Neuvottelu päämiehen kanssa

¨     Suullinen pääkäsittely

¨     Tuomion arviointi ja ohjeistus päämiehelle

¨     Hintahaarukka yleensä: 675–4600 euroa.

5. Tyytymättömyyden ilmoitus

¨     Tyytymättömyyden ilmoitus tuomiosta

¨     Neuvottelu päämiehen kanssa

¨     Tyytymättömyyden ilmoitus: 186 euroa

6. Muutoksenhaku

¨     Valituksen tai vastavalituksen laatiminen

¨     Asian käsittely

¨     Neuvottelu päämiehen kanssa

¨     Muutoksenhaku: 4000–8000 euroa

Tulokseen tai onnistumiseen perustuva palkkiomalli

Sanonta ”tärkeintä ei ole voitto vaan reilu peli” soveltuu huonosti asianajoon. Reilu oikeudenkäynti on hyvä lähtökohta, mutta voiton pitäisi olla kiistaton päätavoite.

Palkkio voidaan usein sitoa kokonaan tai osittain saavutettuun lopputulokseen. Palkkion sitominen tiettyyn tulokseen tai voittoon on usein mahdollista, mutta ei kaikissa tapauksissa.

Voittopalkkiosopimuksessa juristi laskuttaa häviötilanteissa vain suoranaiset kulut. Varsinaista palkkiota ei laskuteta, jos asetettua vähimmäistavoitetta ei saavuteta. Voittotilanteissa palkkio perustuu työmäärään normaalin tuntilaskutuksen perusteella sekä asian menestykseen perustuvaan korotusosaan.

Mikäli asiakas pyytää muita kuin sovitussa asiassa asiakkaan oikeuden valvomiseksi aiheellisia toimenpiteitä, niistä juristi laskuttaa suoraan asiakasta. Juristi arvioi sen, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen asian voittamiseksi.

Tarvitsetko lakimiestä? Varaa maksuton lakineuvonta

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*