Lekantti

LEKANTTI

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös on laadittava kirjallisessa muodossa.

Käytännössä osakkeenomistajien yksimielinen päätös voi korvata yhtiökokouksen pitämisen. Osakkeenomistajat voivat päättää yksimielisesti samoista asioista, joista osakeyhtiölain mukaan voi päättää yhtiökokous.

Ilmainen näyte sisältää ensimmäisen sivun. Asiakirjan voi avata vain lukutilassa. Tämän asiakirjan täyden version voi ladata ilmaiseksi Lekantti Sisäpiiristä

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös korvaa yhtiökokouksen päätöksen

Yhtiökokouksen päätöksen voi yhtiön asioissa korvata yhtiön kaikkien osakkeenomistajien yksimielinen päätös tai yhtiön ainoan osakkeenomistajan yhtiökokouksen ulkopuolella tekemä päätös. Päätöksen takana on oltava koko päätöksenteon aikainen osakekanta.

Yhtiölle tai sen tytäryhtiölle kuuluvia osakkeita ei kuitenkaan lasketa mukaan. Sen sijaan päätöksen takana on oltava myös sellaiset osakkeet, jotka eivät oikeuta osallistumaan yhtiökokoukseen päätöksenteon hetkellä. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä ei voi myöskään kiertää äänivallattomiin osakkeisiin kuuluvia oikeuksia. 

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös – malli

Osakkeenomistajien yksimielinen päätösmalli

Yhtiössä noudatettava juokseva pöytäkirjan numerointi. Juokseva numerointi voi alkaa joka vuosi alusta (1/2021, 1/2022, 1/2023...) tai juokseva numerointi voi olla jatkuva yhtiön perustamisesta lukien (1, 2, 3...).

Kaikki osakkeenomistajat

Yhtiön ainoan osakkeenomistajan yhtiökokouksen ulkopuolella tekemä päätös / Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Lataa ilmaiseksi osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Liittymällä Lekantti Sisäpiiriin, voit ladata ilmaiseksi osakkeenomistajien yksimielinen päätöksen, jonka juristi on laatinut esimerkkiyhtiölle. 

Osakkeenomistajien yksimielinen päätöksen sisältö

Osakkeenomistajien yksimielinen päätöksen sisältö on sama kuin yhtiökokouksessa. Yksimielisellä päätöksellä voidaan myös tilapäisesti poiketa yhtiöjärjestyksen osakkeenomistajien suojaksi asettamasta määräyksestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät asiat

 • Tilinpäätöksen vahvistaminen (pakollinen)
 • Taseen osoittaman voiton käyttämisestä (pakollinen – jos yhtiö tehnyt voittoa)
 • Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle (vastuuvapautta ei ole pakko antaa, mutta päätös tehtävät)
 • Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen (palkitseminen ei ole pakollista)
 • Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta (tarvittaessa tehtävä päätös)
 • Tilintarkastajan valinta (jos tilintarkastaja tulee valita)
 • Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Osakeannin järjestäminen

 • Maksullinen osakeanti
 • Maksuton osakeanti
 • Maksullinen suunnattu osakeanti
 • Maksuton suunnattu osakeanti
 • Osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle

Optio-oikeuksien antaminen

 • Optio-oikeuksien antamispäätös
 • Optiovaltuutuksen antaminen hallitukselle

Omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen osakkaalta vapaaehtoisilla osakekaupoilla
 • Suunnattu omien osakkeiden hankkiminen osakkaalta vapaaehtoisella osakekaupalla
 • Valtuutuksen antaminen hallitukselle omien osakkeiden hankintaan
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 • Yhtiön kotipaikan muutos
 • Yhtiön toimialan muutos
 • Yhtiön toiminimen muuttaminen
 • Rinnakkaistoiminimen ottaminen tai poistaminen
 • Lunastuslausekkeen muuttaminen
 • Suostumuslausekkeen muuttaminen
 • Hallitusten jäsenten määrää koskevan määräyksen muuttaminen (oletus enintään 5 jäsentä)
 • Yhtiön edustamista koskeva määräyksen muuttaminen
 • Yhtiökokouksen kutsua koskevien määräysten muutos
 • Yhtiökokouksen järjestämistä koskevien määräysten muuttaminen
 • Osakesarjoista päättäminen
 • Muuntolausekkeen muuttaminen
 • Tilikaudesta määrääminen
 • Tilintarkastajista määrääminen
 • Osakasluettelossa vaadittavista tiedoista päättäminen
 • Yhtiökokouksessa päätettävistä asioista määrääminen

Yhtiön asettaminen selvitystilaan

 • Osakeyhtiön asettaminen yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan

Lakimiehen pitämä yhtiökokous on huoleton

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi tai sihteeriksi voi valita myös lakimiehen, joka vastaa tällöin yhtiökokouksen pöytäkirjan pitämisestä ja auttaa varmistamaan kokouksen lainmukaisuuden. Voit pienentää merkittävistä riskiä yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen, kun yhtiökokous järjestetään huolellisesti.

Yhtiökokouspaketti sisältää:

 • Yhtiökokouksen esityslistan laadinnassa avustaminen
 • Yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen enintään yhden tunnin
 • Osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisen yhtiökokouksessa esillä pidettävän luettelon laatiminen
 • Ääniluettelon laatiminen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.