Lekantti

LEKANTTI

Lomautusilmoitus

Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista.

Mikäli työnantaja ei ole yhteistoimintalain piiriissä, niin ennen lomautusilmoituksen antamista työnantajan on annettava ennakkoselvitys lomautuksesta ja pidettävä kuulemistilaisuus.

Lomautusilmoitus, malli

Työntekijän lomautus

Työntekijän lomautus on keino säästää työvoimakustannuksissa tilanteessa, jossa työvoiman tarve vähenee. Lomauttamisen tuomat säästöt voivat tervehdyttää työnantajan taloudellista tilannetta ja näin pelastaa työpaikkoja.

Työnantajan on annettava työntekijälle lomautusilmoitus viimeistään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Työehtosopimuksessa voi olla määräys pidemmästä ilmoitusajasta. Lomautusilmoituksesta on käytävä ilmi lakisääteiset asiat, joita ovat lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle.

Lomautusilmoitus – malli

Lomautusilmoitus, malli

Lomautukselle on oltava lakisääteinen peruste.

Lataa ilmaiseksi lomautusilmoitus

Liittymällä Lekantti Sisäpiiriin, voit ladata ilmaiseksi lomautusilmoituksen ja muita työnantajan asiakirjamalleja.

Varmista lomautusten lainmukaisuus

Toteuta lomautukset juristin ohjauksessa.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.