Blogi » Osakeyhtiön osakekirjat ja osakassopimus

Osakeyhtiön osakekirjat ja osakassopimus

Osakeyhtiön osakekirjat

Osakeyhtiön osakekirja on kirjallinen todistus osakkeen omistuksesta. Osakekirja saadaan antaa vain osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle.

Osakeyhtiölain lähtökohta on, että yhtiön hallituksen on annettava osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle tämän pyynnöstä osakekirjat tämän osakkeista. Velvollisuus koskee nimenomaisesti osakkeita, joita ei ole merkitty arvo-osuusjärjestelmään. (Osakeyhtiölaki 3 luku 9 § 1–2 momentti).

Osakekirjan sisältö

Osakekirjassa on oltava:

 1. yhtiön toiminimi sekä yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus),
 2. osakkeiden järjestysnumerot taikka osakkeiden lukumäärä ja osakekirjan järjestysnumero,
 3. osakkeiden laji, jos yhtiössä voi osakekirjaa annettaessa olla erilajisia osakkeita,
 4. maininta velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle, jos tästä on määräys yhtiöjärjestyksessä,
 5. maininta muuntolausekkeesta, jos tästä on määräys yhtiöjärjestyksessä,
 6. maininta lunastuslausekkeesta, jos tästä on määräys yhtiöjärjestyksessä,
 7. maininta suostumuslausekkeesta, jos tästä on määräys yhtiöjärjestyksessä,
 8. maininta hankkimis- tai lunastamisehdosta, jos tästä on määräys yhtiöjärjestyksessä,
 9. osakekirjan päiväys,
 10. hallituksen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön allekirjoitus (Allekirjoitus saadaan painaa tai tehdä muulla siihen verrattavalla tavalla.)
 11. Jos osakekirja annetaan kuoletettavan osakekirjan sijaan, siitä on osakekirjassa mainittava.

Osakekirjan merkinnät

Osakekirjaan on viipymättä tehtävä asiaa koskeva merkintä, kun:

 1. osake mitätöidään,
 2. varoja jaetaan tai osakkeita annetaan osakekirjan esittämistä vastaan,
 3. osakeantitodistus, optiotodistus tai muu vastaava todistus annetaan osakekirjan esittämistä vastaan.

Osakeyhtiön osakekirjojen antaminen

Jos osakekirjat päätetään painaa, se usein kannattaa tehdä väärennösten ehkäisemiseksi turvapainossa. Turvapainon käyttäminen ei ole kuitenkaan pakollista. Käytännössä painetuista osakekirjoista voi aiheutua harmia.

 1. Turvapainetut osakekirjat maksavat määrästä riippuen noin 200–600 euroa.
 2. Kadotessaan osakekirjat on kuoletettava. Kuolettaminen käräjäoikeudessa maksaa 260 euroa.
 3. Kuolettamisprosessi kestää yleensä noin 4–5 kuukautta, koska kadonneesta osakekirjasta kuuluttaminen vie aikaa. Tämä voi olla merkittävä lykkäys yrityskaupan yhteydessä.
 4. Joku osakkaista voi luovuttaa osakekirjan kolmannelle niin, etteivät muut osakkaat tiedä luovutuksesta.

Yleensä osakekirjojen painatus ei tuo yhtiölle eikä osakkeen omistajalle lisäarvoa. Osakekirjojen painatus ei ole pakollista, jos osakkaat tähän suostuvat.

Osakassopimus ja osakeyhtiön osakekirjat

Osakassopimukseen kannattaa yleensä ottaa maininta, ettei osakekirjoja ole annettu osakeyhtiön perustamisen yhteydessä. Osakkaan omistamat osakkeet merkitään joka tapauksessa hallituksen ylläpitämään osakasluetteloon.

Suositeltava ehto, kun osakekirjoja ei haluta antaa:

Osakkeista ei ole annettu osakekirjoja. Osapuolilla ei ole oikeutta vaatia osakekirjoja.

Jos osakekirjoja tarvitaan, voidaan muotoilla ehto seuraavasti:

Hallituksen on painatettava osakekirjat kullekin yhtiön osakkaalle turvapainossa yhtiön perustamisen jälkeen.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommentoi