Osakeyhtiön osakekirjat ja osakassopimus

Osakeyhtiön osakekirja on kirjallinen todistus osakkeen omistuksesta. Osakekirja saadaan antaa vain osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osakeyhtiölain lähtökohta on, että yhtiön hallituksen on annettava osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle…