Lekantti

LEKANTTI

Osakeyhtiön osakekirjat ja osakassopimus

Osakeyhtiön osakekirjat

Osakeyhtiön osakekirja on kirjallinen todistus osakkeen omistuksesta. Osakekirja saadaan antaa vain osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osakeyhtiölain lähtökohta on, että yhtiön hallituksen on annettava osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle tämän pyynnöstä osakekirjat tämän osakkeista. Velvollisuus koskee nimenomaisesti osakkeita, joita ei ole merkitty arvo-osuusjärjestelmään. (Osakeyhtiölaki 3 luku 9 § 1–2 momentti). Osakekirjan sisältö Osakekirjassa on oltava: Osakekirjan merkinnät Osakekirjaan on […]

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.