Lekantti

LEKANTTI

Blogi » Hygieniatuotteiden palautusoikeutta tulkitaan usein väärin

Hygieniatuotteiden palautusoikeutta tulkitaan usein väärin

Hygieniatuote palautusoikeus

Hygieniatuotteiden myynti verkkokaupassa kuluttaja-asiakkaille voi vaatia erityisjärjestelyjä. Jos hygienia- tai terveystuotteita ei ole valmiiksi pakattu sinetöityyn tuotepakkaukseen, tuotteet tulisi sinetöidä ennen lähetystä, mikäli peruuttamisoikeutta halutaan rajoittaa pätevästi.

Kuluttajan oikeus tutustua tuotteeseen etäkaupassa on käytännössä hyvin laaja. Lähtökohtaisesti kuluttaja voi avata, sovittaa ja jopa koekäyttää tuotetta menettämättä palautusoikeutta.

Tämä lähtökohta pätee myös hygienia- ja terveystuotteisiin, jos niitä ei ole toimitettu sinetöitynä.

Sinetöimättömän myyntipakkauksen avaaminen on sallittua

Kuluttajansuojalain 6 luvun 18 §:n 1 momentti asettaa kuluttajalle velvollisuuden pitää tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on tehnyt ostopäätöksen.

Tuotteen pitäminen olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä tarkoittaa, että itse tuote säilyy myyntikuntoisena. Tuotteen poistaminen avonaisesta pakkauksesta ei poista palautusoikeutta.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 18 §:n 2 momentissa säädetään, että jos kuluttaja kuitenkin tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava sen arvon alentumisesta. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Lainsäädännössä ei anneta merkitystä tuotteen todelliselle myyntikunnolle. Käytännössä alkuperäisen tuotepakkauksen avaaminen tekee tuotteesta vaikeammin uudelleen myytävän, vaikkei mitään sinettiä olisi rikottu.

Arvonalennuksen vaatimisen kautta voidaan puuttua vain räikeimpiin tapauksiin, jossa tuotetta on selvästi käytetty. Arvonalennuksen edellytyksenä on lisäksi, että arvonalennuksesta ja muista keskeisistä ehdoista on kerrottu selvästi ennen kauppaa.

Hygieniatuotteen palautusoikeutta ei voi kokonaan evätä

Verkkokauppojen ehdoissa hygieniatuotteiden palautusoikeutta pyritään usein rajoittamaan jo niiden tilaamisen perusteella. Tällainen rajoitus on lakiin perustumaton. Verkkokauppa rikkoo kuluttajansuojalainsäädäntöä, jos se ei hyväksy avaamattoman tai ilman sinetti lähetetyn tuotteen palautusta.

Verkkokaupassa kielletty on ehto, jonka mukaan “Vaihto- ja palautusoikeus ei kuitenkaan koske hygieniatuotteita.” Tällainen ehto saa koskea vain avattuja hygieniatuotteita.

Hygieniatuotteiden palautusoikeuden rajoituksen tarkoituksena ei ole evätä kokonaan kuluttajan lakisääteistä peruuttamisoikeutta. Tässä suhteessa rajoitus poikkeaa räätälöityjen tuotteiden poikkeuksesta, jossa kuluttajalla ei ole ollenkaan peruuttamisoikeutta.

Hygieniatuotteet ovat siis tavanomaisesti palautettavissa siihen saakka, kunnes kuluttaja on avannut sinetin.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu.

Kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa sinetöimättömän tuotteen palautukseen kosmetiikan ja alusasuiden suhteen.

“Lautakunta toteaa, että elinkeinonharjoittaja ei ole osoittanut eikä edes väittänyt, että kosmetiikka ja alusasut olisivat olleet lainkohdan tarkoittamalla tavalla sinetöity. Näin ollen peruutusoikeuden rajoitusehtoa ei voida soveltaa käsillä olevassa asiassa.”

Kuluttajalle on siis tarjottava lakisääteiset tiedot ja peruuttamislomake, vaikka verkkokauppa myisi vain hygieniatuotteita.

Hygieniatuotteiden palautuksen postikulut

Välttämätöntä ei ole kuitenkaan tarjota kuluttajalle maksutonta palautusta. Toimitusehdoissa voidaan sopia, että kuluttajan tulee vastata palauttamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista. Tilaukseen liittyvät lähetyskulut on sen sijaan palautettava kuluttajalle normaalin käytännön mukaisesti.

Palautuskulujen on vastattava aiheutuneita todellisia kuluja. Elinkeinoharjoittajalle palautuksesta yleisesti aiheutuneita kuluja ei saa periä kuluttajalta. Vaikka Postin toimipisteellä käyminen vie työaikaa, se ei ole palauttamiseen liittyvä välitön kulu. Sen sijaan Postin veloittaman palautuskulun voi vähentää asiakkaalle palautettavasta summasta.

“Välittömiä kuluja eivät ole tuotteen käsittelykustannukset, esimerkiksi ajankäyttö myyjän toimipisteessä.”

KRIL 22.11.2016

Tuotteiden hinnoittelussa on otettava huomioon, että palautuksia voi tulla myös hygienia- ja terveystuotteiden osalta.

Mikä on riittävä sinetöinti?

Lainsäädäntö ei määrittele tarkasti sitä, miten pakkaus tulee sinetöidä. Sinetöinnin suhteen olennaista on, että pakkausta ei pysty avaamaan sinetöintiä rikkomatta.

Käytännössä usein valmistaja on sinetöinyt pakkauksen valmiiksi. Sinetti voi olla repäistävä kalvo, umpinainen muovipakkaus tai poistettava solki. Olennaista on, että pakkauksen avaamisen jälkeen se ei ole uudelleen suljettavissa.

Avoin muovipussi tai ilman jälkiä uudelleensuljettava pakkaus ei täytä sinetöidyn pakkauksen vaatimusta. Pelkästään tavanomainen teipillä suljettu muovipussi ei myöskään ole sinetöitypakkaus.

Jos valmistaja ei ole sinetöinyt pakkausta, täytyy sinetöinti tehdä verkkokaupassa ennen myyntiä. Mikä tahansa muovikääre ja teippausviritys ei ole kuitenkaan riittävä sinetti.

Muovipussin teippauksen pitää olla niin lujaa, ettei sitä pysty rikkomatta avaamaan. Ratkaisuna voi toimia impulssisaumaajalla suljettu muovipussi tai muutaman kymmenen sentin sinettipussi.

Hygieniatuotteen määritelmä

Hygieniatuotteen määritelmään ei löydy lainsäädännöstä yksitulkintaista ohjetta. Verkkokaupan intressissä on usein laventaa tulkintaa, jonka takia ehdoissa saatetaan luetella hygienia- ja terveystuotteisiin kuuluvaksi myös tuotteita, joiden palautusoikeutta ei voi pätevästi rajoittaa.

Hyvä ohjenuora on, että jos tuotteen tavanomaisessa käytössä siihen voi tarttua eritteitä tai tuotteen pilaavia epäpuhtauksia, tuotetta ei voi hygienia- ja terveyssyistä palauttaa.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut auttavat hahmottamaan jonkin verran rajanvetoa. Lautakunta on muun muassa katsonut, että korvalappukuulokkeet eivät ole hygienia- tai terveystuote tosin kuin nappikuulokkeet ovat. Tässä on olennaista se, että nappikuulokkeet menevät korvan sisällä ja näin ovat mahdollisesti kosketuksessa korvavaikun kanssa. Ratkaisu syntyi kuluttajariitalautakunnassa vasta äänestyksen jälkeen, koska eriävän mielipiteen jättäneet olisivat rinnastaneet korvakuulokkeet nappikuulokkeisiin.

Toisenlaiseen ratkaisuun kuluttajariitalautakunta päätyi hirvipillin osalta. Lautakunta totesi suuhun laitettavan pillin olevan tuote, jota luonteensa vuoksi ei voi palauttaa edelleen myytäväksi hygieniasyistä.

Rajanveto-ongelmia voi ilmetä myös tuotekategorioiden sisällä. Kaikkien terveyteen liittyvien tuotteiden palautusta ei voi rajoitussäännön perusteella rajoittaa. Peruuttamisoikeuden poikkeuksia on tulkittava suppeasti, joten se koskee vain tuotteita, jotka voidaan katsoa menevän pilalle.

Alla on ohjeellinen taulukko, josta voi saada käsityksen rajanvedosta. Taulukon perusteella ei voi vetää suoraan johtopäätöstä, onko tuotteen peruuttamisoikeutta mahdollista rajoittaa hygienia- ja terveyssyistä.

Hygienia- tai terveystuoteEi hygienia- tai terveystuote
nappikuulokkeetkorvalappukuulokkeet
kuumemittariverenpainemittari
kosmetiikkahuonetuoksu
uima-asutshortsit
alkometrihenkilövaaka
seksileluleikkikalu
kasvomaskikaulahuivi
käsidesisaippuapullo
ruokasäilykejääkaappi
piilolinssitaurinkolasit
partakoneenterälihashuoltovasara
Facebook
Twitter
LinkedIn
Yhtiökokous osakeyhtiössä

Yhtiökokous osakeyhtiössä

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön ylin päättävä elin. Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Pienessä yhtiössä yhtiökokouksen pitäminen voi olla enemmän muodollisuus

Lue lisää »
Liikesalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuuden alaista tietoa tai jokin henkilö oikeudettomasti hankkii liikesalaisuuden.

Lue lisää »
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.