Lekantti

LEKANTTI

Blogi » Onko verkkokauppasi sisältöä kopioitu luvatta?

Onko verkkokauppasi sisältöä kopioitu luvatta?

Valokuvien tekijänoikeus

Menestyvän verkkokaupan perustaminen vaatii paljon työtä. Verkkokauppaan on tuotettava valtava määrä sisältöä ennen kuin kauppa lähtee kasvuun.

Valokuvien, tuotekuvausten, bloggausten, videoiden ja muun sisällön tuottaminen vie valtavasti aikaa ja vaatii investointeja.

Ei ole siis ihme, että perässähiihtävä kilpailija pyrkii luvatta kopioimaan aikaansaannokseksi.

Kaikkea kopiointia ei ole pakko sietää. Luvattomalle kopioinnille on mahdollista laittaa piste.

Luvattoman kopioinnin raja

Verkkokaupan sisältöä suojaa tekijänoikeuslainsäädäntö. Tekijänoikeuslainsäädäntö määrittelee, milloin on kyse oikeudettomasta kopioinnista ja milloin ei.

Kaikki kopiointi ei vaadi lupaa. Pelkät ideat eivät ole suojattuja. Toinen verkkokauppa voi matkia verkkokauppasi kaikki ideat ilman lupaasi. Oikeudellisesti tarkasteltuna kyse ei ole laittomasta kopioinnista.

Ideoiden matkimista kutsutaan sivistyneesti kilpailuksi.

Tekijänoikeuslainsäädäntö asettaa matkimiselle rajat. Suojatun sisällön suora kopiointi on lähtökohtaisesti kielletty.

Suojaa saadakseen sisällön täytyy olla henkisen luomistyön tulos. Sisällön on ylitettävä teoskynnys, jotta sisältö saa tekijänoikeussuojaa. Teoskynnyksen ylittyminen edellyttää, että sisältö on itsenäistä ja omaperäistä.

Tuotekuvausten suoja

Tuotekuvauksia suojataan tekijänoikeudella, jos teksti ylittää teoskynnyksen. Tekstin on oltava riittävän yksilöllinen ja omaperäinen. Valmistajan katalogista kopioitu tuotekuvaus ei täytä tätä määritelmää. 

Jos tuotekuvauksen kirjoittamisessa on käytetty luovuutta, tuotekuvaus voi saada suojaa. Tuotekuvausten ohella myös blogikirjoituksia suojataan samoilla edellytyksillä.

Suoja-ala voi ulottua myös pelkästään teoksen osaan. Suojattu teos on katsottu EUT:n Infopaq-ratkaisussa (C-5/08) ulottuvan 11 sanan muodostamaan teoksen osaan. Tästä ratkaisusta ei voi tehdä johtopäätöstä, että kaikki yhdestätoista sanasta muodostuvat tekstit muodostaisivat teoksen.

Tuotekuvausten osalta teoskynnys on korkeampi kuin runoteosten. Pelkkää ominaisuusluetteloa harvemmin pidetään teoksena.

Valokuvien suoja-ala

Valokuvien ja muiden lähioikeudella suojattujen sisältöjen osalta teoskynnyksen ylittymistä ei välttämättä edellytetä. Kaikki valokuvat saavat suojaa kuvan ottamisen hetkestä lukien itsenäisyydestään ja omaperäisyydestään riippumatta.

Kaikki verkkokaupan tuotekuvat mutterista mallikuviin on suojattu Suomessa valokuvaajan lähioikeudella

Suomessa tuotekuvien suoja-ala on hyvin selkeä. Maailmanlaajuisesti tilanne on hieman toinen. Joissakin maissa teknisluonteisten valokuvien ei katsota saavan suojaa. 

Pelkän mutterin kuva ei saa maailmanlaajuista suojaa.

Tuotekuvien saavat kuitenkin hyvin suojaa maailmanlaajuisesti. Verkkokaupan IPR-strategian laadinnassa kannattaa kuitenkin huomioida, että tekijänoikeuksien tehokas puolustaminen voi vaatia joissakin maissa rekisteröintiä (esimerkiksi Yhdysvalloissa).

Suomalainenkin verkkokauppa voi rekisteröidä tekijänoikeudet ulkomaisiin rekistereihin.

Tuotekuvaan oikeudet syntyvät valokuvaajalle

Oikeus valokuvaan syntyy kuvan ottajalle automaattisesti. Valokuvaaja omistaa ottamiensa valokuvien oikeudet, ellei niitä siirretä sopimuksella verkkokaupalle.

Jos verkkokaupan työntekijä ottaa valokuvan, valokuvaan oikeudet omistaa lähtökohtaisesti kuvan ottanut työntekijä.

Ilman kirjallista sopimustakin työntekijän työtehtävissä ottamia valokuvia voi käyttää verkkokaupassa. Sopimuksella tuotekuvien omistusoikeus voidaan siirtää verkkokaupalle.

Yksinkertaisinta on käyttää vakioehtoa tekijänoikeuksien siirrosta työnantajalle jokaisen työntekijän kanssa solmitussa työsopimuksessa. 

Oikeuksien siirrosta voi sopia myös erillisellä sopimuksella. Sopimusehdon muotoilussa saa olla tarkkana, että kaikki tarvittavat oikeudet kuvaan siirtyvät yritykselle.

Ammattivalokuvaajan käyttö

Usein tuotekuvien ottamisesta vastaa ammattivalokuvaaja. Ammattivalokuvaajien vakiosopimuksissa tekijänoikeuksia valokuviin ei siirretä. Valokuvaaja voi myöntää vain hyvin rajatun käyttöoikeuden.

Valokuvaajan kanssa sopimuksen tekemisessä saa olla tarkkana. Mikään oikeus valokuvaan ei siirry, ellei siitä ole sovittu.

Valokuvaaja voi laskuttaa erikseen valokuvaamisesta ja valokuvien oikeuksista. Pelkän valokuvauksen tilaamisella ei saa oikeuksia käyttää valokuvia.

Valokuvaajan kanssa on mahdollista sopia valokuvien tekijänoikeuksien siirrosta. Kaikki taloudelliset oikeudet on mahdollista siirtää verkkokaupalle. Osa valokuvaajista ei suostu luovuttamaan täysiä tekijänoikeuksia valokuviin. Näissä tapauksissa on sovittava riittävän laajasta käyttöoikeudesta, joka kattaa valokuvien muokkaamisen ja kaupallisen käytön maailmanlaajuisesti.

Verkkokaupan on omistettava oikeudet valokuviin valvontaa varten

Jos verkkokauppa ei omista valokuvan tekijänoikeuksia, verkkokaupan mahdollisuudet puuttua valokuvien luvattomaan kopiointiin on heikot. Valokuvaajan kanssa on tällöin neuvoteltava ennen oikeudenloukkaukseen puuttumista.

Valokuvan oikeuksista on sovittava selkeästi, jotta verkkokauppa voi valvoa tehokkaasti sisältöä.

Ongelmat valokuvien oikeuksien kanssa voi realisoitua milloin tahansa. Yleensä viimeistään yrityksen myynnin yhteydessä tehtävässä due diligence -selvityksessä käydään läpi verkkokaupan omistamat oikeudet. Epäselvyydet vaikuttavat suoraan myyntihintaan.

Verkkokaupan valokuvien valvonta

Verkkokaupan valokuvien loukkaukset voivat tulla ilmi sattuman tai tehokkaan valvonnan avulla.

Valvonnan voi hoitaa itse tai sen voi ulkoistaa. Loukkaavia kuvia voi etsiä esimerkiksi Googlen käänteisen kuvahaun avulla.

Valokuvien valvonta – luvatta kopiointi

Valokuvien loukkaukset ovat erittäin yleisiä. Loukkausten takana ovat botit, yksittäiset ihmiset sekä voittoa tavoittelevat yritykset.

Loukkauksiin puuttuminen

Jos loukkauksia ilmenee, niihin kannattaa puuttua IPR-strategian mukaisesti. Yleisesti ottaen on olemassa kolme erilaista strategiaa reagoida oikeudenloukkaukseen.

  1. Älä puutu. Kaikkiin oikeudenloukkauksiin ei ole järkevää reagoida. Jos bloggaaja kirjoittaa ylistävän arvostelun tuotteestasi verkkokaupastasi otettujen tuotekuvien kanssa, tuskin haluat puuttua kuvan käyttöön. Sisällön lainaaminen voi olla oikeutettu sitaattina jossain tapauksissa. Negatiiviseen arvosteluun ei myöskään välttämättä ole järkevää puuttua korvausvaatimuksella, koska se voi aiheuttaa entistä suuremman PR-haitan.
  2. Pyydä poistoa. Voit pyytää loukkaavan sisällön poistoa. Poistovaatimuksen voi kohdistaa suoraan loukkaajaan tai palveluntarjoajaan. Poistovaatimusta tehdessä on tärkeää, että omistaa riittävät oikeudet sisältöön.
  3. Vaadi korvausta. Sisältöä loukkaavalta on mahdollista vaatia korvausta. Korvausvaatimus on laadittava huolellisesti. Korvaus koostuu hyvityksestä ja korvausta muista kuluista esim. lakimiehen palkkiosta. Lakimiehen palkkion saa vyörytettyä vastapuolen maksettavaksi. Hyöty lakimiehen käytöstä on se, että omaa aikaasi ei mene joskus haastavaankin neuvotteluprosessiin. Huolellisesti tehty vaatimus antaa paremmat mahdollisuudet viedä asia oikeuteen tarvittaessa.

Strategian valinta riippuu loukkauksesta. Kilpailijan tekemiin loukkauksiin kannattaa puuttua heti mahdollisimman tehokkaasti. Tyytyväisten asiakkaiden kuvien lainailua voi puolestaan katsoa sormien läpi.

Usein sisällön loukkauksen takana on botit, jotka luovat automaattisesti scraper-sivustoja. Tällaisten sivustojen omistajat ovat yleensä hämärän peitossa. Korvaus- ja poistovaatimuksen lähettäminen suoraan sivustolle tuskin kannattaa. Tällaisella sivustolla ei kannata edes vierailla.

Poistovaatimuksen lähettäminen

Jos sisällöstä on haittaa, loukkaavan sisällön voi pyytää poistettavaksi Googlesta. Poistovaatimuksen voi tehdä Googlen palvelussa. Sivu ei itsestään poistu, mutta sen löydettävyys vähenee.

Taistelu botteja vastaan voi olla loputon. Scraper-sivustoja ilmestyy ja poistuu koko ajan valtavat määrät.

Korvausten vaatiminen

Yhden tuotekuvan loukkauksesta hyvityksen määrä nousee yleensä satoihin euroihin. Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus kohtuulliseen hyvitykseen. Sama kohtuullinen hyvitys koskee myös valokuvia.

Kohtuullisuutta arvioidaan tekijän näkökulmasta, mutta sen täytyy olla myös oikeuskäytännön mukainen. Lakimiehen asiantuntemusta kannattaa hyödyntää korvauksen määrän määrityksessä.

Jos havaitset loukkauksen…

Tee päätös, miten haluat toimia asiassa. Voit kysyä päätöksen tueksi lakimiehen mielipidettä. Sisällön loukkauksessa lakimiehen on nähtävä, mistä loukkauksesta on kyse. Helpoiten otat yhteyttä sähköpostitse, johon liität kuvankaappaukset ja linkit loukkauksesta.

Jos päädyt vaatimaan korvausta, kannattaa käyttää lakimiestä neuvotteluapuna. Lakimiehen palkkion voi vaatia vastapuolelta. 

Tarvittaessa asian voi ratkaista oikeudessa. Suomessa tekijänoikeuteen liittyvät riidat ratkaisee markkinaoikeus.

Oikeuksien puolustaminen kannattaa. Ei kannata päästää kilpailijaa hyödyntämää verkkokaupan sisältöä ilman lupaa. Vakavissa loukkauksissa korvaukset voivat nousta tuhansiin euroihin.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Yhtiökokous osakeyhtiössä

Yhtiökokous osakeyhtiössä

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön ylin päättävä elin. Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Pienessä yhtiössä yhtiökokouksen pitäminen voi olla enemmän muodollisuus

Lue lisää »
Liikesalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuuden alaista tietoa tai jokin henkilö oikeudettomasti hankkii liikesalaisuuden.

Lue lisää »
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.