Lekantti

LEKANTTI

Liikesalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuuden alaista tietoa tai jokin henkilö oikeudettomasti hankkii liikesalaisuuden. Salassapitovelvollisuus voi perustua suoraan lakiin tai sopimukseen otettuun nimenomaiseen salassapitoehtoon. Loukkaaja on velvollinen korvaaman liikesalaisuuden haltijalle kohtuullisen hyvityksen tai korvauksen, vaikka sopimussakosta ei ole mainintaa sopimuksessa. Liikesalaisuuden loukkauksesta voi syntyä loukkaajalle rikosoikeudellinen ja korvausoikeudellinen vastuu. […]

Negatiivinen tieto voi olla liikesalaisuus

Liikesalaisuus. Ei yleisesti tunnettu tai helposti selvitettävissä. Taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa. Pyritty pitämään tosiasiassa salassa

Monet kuuluisista liikesalaisuuksista ovat todellisia menestysreseptejä. Coca-Cola on esimerkiksi onnistunut pitämään suositun kolajuomansa reseptin salaisena jo 136 vuotta. Vaikka liikesalaisuuksien omaaminen ja menestyminen kulkevat usein käsikädessä, voi myös tietämys epäonnistuneesta tuotekehityksestä olla taloudellisesti arvokas liikesalaisuus. Kyse on tällöin niin sanotusta negatiivisesta tiedosta. Liikesalaisuuden määritelmä – Minkälainen tieto on liikesalaisuus? Tiedon on täytettävä liikesalaisuuden määritelmä, jotta […]

Salassapitosopimuksen sisältö – Onko sillä niin väliä?

Salassapitosopimuksen sisältö

Salassapitosopimus (NDA) on yksi tyypillisimmistä liike-elämän sopimustyypeistä. Salassapitovelvoite liittyy tavalla tai toisella useimpiin liikesuhteisiin. Erillisiä ns. puhtaita salassapitosopimuksia tehdään tyypillisesti ennen liikeneuvottelujen aloittamista silloin, kun muuta sovittavaa ei vielä ole. Tällöin sopimuksen tarkoitus on yleensä sopia liikeneuvotteluiden aikana esiin tulleiden liikesalaisuuksien salassapidosta. Salassapitolauseke on puolestaan muun sopimuksen (esim. jälleenmyyntisopimuksen tai osakassopimuksen) osaksi otettu salassapitoehto. Salassapitolausekkeen […]

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.