Työntekijän palkkaaminen - Lekantti
Luento 1 of 0
Meneillään

Työntekijän palkkaaminen

Usein työsopimuksia laaditaan netistä löytyneiden mallipohjien päälle, vaikka ei kannattaisi. Työsopimusta solmittaessa työntekijä ja työnantaja ovat tietysti hyvää pataa, mutta sopimuksessa pitäisi huomioida, että aina kaikki ei mene putkeen.

Työntekijän asema on hyvin turvattu lainsäädännössä. Se tarkoittaa, että työntekijästä eroon pääseminen vaatii laillisen perusteen

Työsopimuksen muuttaminen jälkikäteen ei ole kovin yksinkertaista. Työsopimuksen virheillä voi olla kauaskantoiset seuraukset, jotka realisoituvat jos

  1. työntekijän kanssa tulee riitaa
  2. ammattiliiton kanssa tulee erimielisyyksiä
  3. yrityksen haluaa myydä tai
  4. työsuojeluviranomainen suorittaa tarkastuksen.
  1. Tee aina kirjallinen työsopimus

Työsopimuksen syntyminen ei edellytä kirjallista työsopimusta. Työn keskeiset ehdot on kylläkin annettava työntekijälle kirjallisesti. Työnantajan edun mukaista on laatia aina työsopimus kirjallisena.

Työsopimus voi syntyä vahingossa

Työsopimus voi syntyä ilman kirjallista työsopimusta. Sopimukseksi riittää suullinen työsopimus tai se, että työntekijä alkaa työskennellä työnantajan lukuun työnantajan tietäen.

Palkanmaksuvelvoite ja muut lakisääteiset työnantajan velvollisuudet syntyvät ilman työsopimuksen allekirjoitusta. 

Erityisen ongelmallisia tilanteita voi muodostua oman yrityksen kautta työskentelevien freelancerien palkkaamisesta. Y-tunnuksen olemassaolo ei takaa sitä, että työskentelyä ei tulkittaisi työsuhteeksi.

Allekirjoita työsopimus

Työsopimus kannattaa allekirjoittaa. Vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen perustuva allekirjoitus on tietysti vahvin. Käsin allekirjoitus käy myös. Työsopimus ei sinäänsä edellytä allekirjoitusta, mutta työnantajan edun mukaista on tehdä allekirjoitettu työsopimus.