Lekantti

LEKANTTI

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen moitekanteella

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen – Moitekanne

Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaista päätöstä nostamalla moitekanteen käräjäoikeudessa tai välimiesoikeudessa, jos yhtiöjärjestykseen sisältyy välityslauseke. Yhtiökokouksen virheelliset ja puutteelliset päätökset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: Yhtiökokouksen päätöstä voi moittia, jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttää: 1) Menettelyvirhe: Asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia osakeyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja virhe on voinut vaikuttaa […]

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.