Lekantti® on kauppaoikeuden erikoisasiantuntija, joka tyrehdyttää juridisen piinasi

Kun annat Lekantin painia puolestasi jurdisten kysymysten kanssa, pääset eroon piinaavasta juridisen epävarmuuden tunteesta.

Niko Puranen

*Ilmainen lakineuvonta on noin 15 minuuttia kestävä puhelinkeskustelu, jossa saat selville etenemisvaihtoehtosi asiassasi.

*Tiedustelu viestillä on maksutonta. Pyrimme vastaamaan kaikkiin viesteihin mahdollisimman nopeasti antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

*Juristi soittaa sinulle mahdollisimman pian. Soittopyynnöllä voit tavoittaa juristin jopa muutaman tunnin sisällä.

Liity Lekantti Sisäpiiriin!

Sisäpiiriläisillä on käyttöoikeus moniin ladattaviin ja muokattaviin juridisiin asiakirjamalleihin. Asiakirjamallit nopeuttavat ja helpottavat juridisten asiakirjojen laadintaa.

Oikeudelliset palvelut

Osakassopimus

Riidanratkaisu

Tavaramerkin hakeminen

Se reilumpi lakitoimisto

Reilut käytännöt takaavat sen, että tunnet juristisi olevan puolellasi.

Lakineuvonta puhelimitse

Kauppaoikeuden asiantuntemus

Kauppa on se, joka kannattaa…niin kauan kun se menee juridisesti putkeen.

Yhtiöoikeuden osalta erikoistumisalamme on listaamattomia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskeva lainsäädäntö.

Avustamme yhtiöiden perustamisessa, yhtiöjärjestyksen tulkinnassa, kaupparekisteri-ilmoituksissa ja yhtiöoikeudellisesti sitovien päätösten tekemisessä.

Kuluttajasuojalainsäädäntö antaa vahvaa suojaa kuluttajille.

Avustamme kuluttajansuojaviranomaisen selvityspyyntöihin vastaamisessa ja lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa.

Hyvät liikesopimukset ovat menestyvän liiketoiminnan perusta.

Autamme arvioimaan sopimuksiin liittyviä riskejä ja välttämään kalliita väärinkäsityksiä sopimussuhteessa.

Erimielisyydet kannattaa ratkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vankka kokemuksemme sovintoneuvotteluista on auttanut asiakkaitamme välttämään tarpeettomat oikeudenkäynnit.

Tekijänoikeuden haltijalla on taloudellinen intressi puolustaa tekijänoikeuksia.

Lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden vaatia tekijän näkökulmasta kohtuullisen hyvityksen jokaisesta loukkauksesta sekä vahingonkorvauksen mm. juristin palkkion osalta.

Loukkaustilanteet eivät ole kuitenkaan usein selviä. Tekijänoikeuksiin liittyy poikkeuksia ja rajoituksia, jotka on syytä tiedostaa.

Autamme selvittämään tekijänoikeuden loukkausten perusteet ja neuvottelemaan korvauksista.

Tavaramerkin rekisteröinti auttaa suojaamaan brändiäsi. Tavaramerkin avulla saat yksinoikeuden rekisteröityyn tavaramerkkiin sen suoja-alan osalta.

Yksinoikeuden säilyminen edellyttää vielä, että merkkiä tosiasiallisesti käytetään tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Valvonnalla ja puolustamisella voit ehkäistä tavaramerkin loukkaukset ja vesittymisen.

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuutta. 

Salassapitovelvollisuus voi perustua suoraan lakiin tai sopimukseen otettuun nimenomaiseen salassapitoehtoon. 

Loukkaaja on velvollinen korvaaman kohtuullisen hyvityksen, vaikka sopimussakosta ei ole mainintaa sopimuksessa.

Kaikki markkinointi ei ole sallittua. Autamme tunnistamaan sopimattoman markkinoinnin rajat ja toteuttamaan kohdistettua markkinointia.

Lekantti®-blogin uusimmat artikkelit

Selkeitä juridisia vastauksia kalastavan apaja. Artikkeleista löydät selkeitä juridisia vastauksia lakikysymyksiin.

Kuolinpesä osakeyhtiön osakkaana
Osakeyhtiö
Niko Puranen

Kuolinpesä osakeyhtiön osakkaana

Kuolinpesästä tulee osakeyhtiön osakas, kun osakkeenomistaja kuolee. Jakamaton kuolinpesä osakeyhtiön osakkaana on tilanne, joka voi aiheuttaa erilaisia ristiriitatilanteita kuolinpesän osakkaiden ja yhtiön muiden osakkaiden välillä. Kuolinpesä on usein monijäseninen kaikkien kuolinpesän osakkaiden yhteishallinto. Jakamaton kuolinpesä voi käyttää osakeyhtiön osakkeiden tuottamaa äänivaltaa vain yksimielisesti. Kuinka kauan kuolinpesä voi olla osakeyhtiön osakkaana?

Lue lisää »
Haastehakemuksen täydentäminen riita-asiassa – Täydennyskehotus
Oikeudenkäynti
Niko Puranen

Haastehakemuksen täydentäminen riita-asiassa – Täydennyskehotus

Haastehakemuksen täydentäminen on suositeltavaa, kun tuomioistuin on antanut haastehakemuksen tekemisen jälkeen täydennyskehotuksen. Tuomioistuin antaa täydennyskehotuksen, jos haastehakemus on puutteellinen, epäselvä tai sekava. Tällaisessa tilanteessa tuomioistuin kehottaa määräajassa kantajaa korjaamaan haastehakemustaan, jos se on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Tuomioistuimen ei tulisi antaa kehotusta: Tuomioistuin ilmoittaa täydennyskehotuksessa kantajalle, millä

Lue lisää »
Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen – Moitekanne
Oikeudenkäynti
Niko Puranen

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen moitekanteella

Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaista päätöstä nostamalla moitekanteen käräjäoikeudessa tai välimiesoikeudessa, jos yhtiöjärjestykseen sisältyy välityslauseke. Yhtiökokouksen virheelliset ja puutteelliset päätökset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: Yhtiökokouksen päätöstä voi moittia, jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttää: 1) Menettelyvirhe: Asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia osakeyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä

Lue lisää »

Jätä soittopyyntö

Pyrimme soittamaan sinulle muutamien tuntien sisällä ja viimeistään 24 tunnin sisällä soittopyynnön jättämisestä.