Oikeudellinen selvitys, alk. 175 € + alv 24 % - Lekantti

Oikeudellinen selvitys

Oikeudellinen selvitys on asiantunteva näkemys siitä, miten tulkinnanvaraisessa tilanteessa tulisi lainsäädännön ja riskienhallinnan näkökulmasta edetä.

175,00  + alv 24 %

Luokka:

Kuvaus

Oikeudellinen selvitys antaa asiantuntevan näkemyksen siitä, miten tulee toimia liiketoiminnan tai lainsäädännön muutostilanteissa.

Lekantilla on erityisasiantuntemusta vastata verkkokauppaoikeudellisiin kysymyksiin. Selvitettävä aihepiiri voi liittyä myös muihin liiketoiminnan juridisiin kysymyksiin.

Oikeudellisessa selvityksessä selvitetään olemassa olevat toimintavaihtoehdot sekä niiden hyvät ja huonot puolet. Lakimies antaa suosituksen, miten tilanteessa kannattaa toimia.

Ennen selvityksen aloitusta lakimies auttaa rajaamaan selvitettävät oikeudelliset kysymykset antamasi tilannekuvauksen perusteella. Voit aloittaa selvityksen tilaamalla ensin katsauksen tilanteeseen. Katsausta on mahdollista laajentaa myöhemmin laajempaan selvitykseen maksamalla hinnanerotuksen.

Oikeudellinen selvitys perustuu aina oikeudellisen lähdeaineiston tutkimiseen. Selvitys sisältää käytetyt lähteet, johon näkemykset perustuvat. Selvityksessä tuodaan aina esiin se, kuinka paljon tulkinnanvaraa näkemykseen liittyy.

Oikeudellinen selvitys auttaa päätöksenteossa ja liiketoimintamallien suunnittelussa. Jo varhaisessa ideointivaiheessa tilattu oikeudellinen selvitys voi auttaa välttämään kalliit hukkainvestoinnit.

Valitse selvityksen laajuus

Katsaus: 1–2 sivua (175 euroa)

Katsaus on lyhyt oikeudellinen selvitys kirjallisessa muodossa. Katsauksessa selvitetään keskeisimmät aiheeseen liittyvät oikeudelliset näkemykset. Katsaus on yleiskatsauksen kaltainen. Katsauksen perusteella voi tehdä päätöksen siitä, onko asiaan syytä perehtyä tarkemmin.

Tiivis selvitys: 3–5 sivua (297 euroa)

Tiivis selvitys tuo katsausta perusteellisemmin esiin eri vaihtoehtoja sekä niiden hyviä ja huonoja puolia. Tiiviissä selvityksessä lähteet ja perusteet esitetään pintapuolisesti, mutta tiivis selvitys antaa hyvän pohjan päätöksenteolle.

Kattava selvitys: 6–9 sivua (497 euroa)

Kattava selvitys tuo selkeästi esiin punninnan eri vaihtoehtojen välillä. Lähdeaineisto esitetään kattavasti, ja päätöksenteolle annetaan vahva pohja.

Perusteellinen selvitys: 10–14 sivua (717 euroa)

Perusteellisessa selvityksessä perehdytään yksityiskohtiin tai laajempaan kokonaisuuteen. Perusteellinen selvitys voi toimia yksityiskohtaisena ohjeistuksena päätöksenteossa.

Puhelun hinta: pvm/mpm. Maksuton alkuneuvottelu max. 15 min.