Tavaramerkin rekisteröinti - Lekantti®

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkin rekisteröinti auttaa suojaamaan brändiäsi. Tavaramerkin avulla saat yksinoikeuden rekisteröityyn tavaramerkkiin sen suoja-alan osalta. 

Yksinoikeuden säilyminen edellyttää vielä, että merkkiä tosiasiallisesti käytetään tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Valvonnalla ja puolustamisella voit ehkäistä tavaramerkin loukkaukset ja vesittymisen.

Tavaramerkin rekisteröinti

Suojaa nimi, logo tai slogan

Hyvä nimi kannattaa aina suojata. Samoin muut omintakeiset tunnusmerkit, joilla yrityksesi pyrkii erottautumaan kilpailijoista. Tällaisia muita tunnusmerkkejä ovat erityisesti logo ja slogan. Periaatteessa tavaramerkkinä voi suojata hyvin monenlaisia tunnusmerkkejä, mutta käytännössä tavaramerkiksi haetaan usein nimeä, logoa, slogania tai näiden yhdistelmää.

Nimi ei ole aina rekisteröitävissä suoraan tavaramerkiksi. Tähän on yleensä syynä se, ettei tavaramerkki ole yksistään riittävän erottamiskykyinen. Tällöin nimi on usein mahdollista suojata kuitenkin osana kuviota tai erottamiskykyistä ilmaisua. 

Tavaramerkki on kaupallinen tunnusmerkkisi

Tavaramerkin tehtävä on erottaa tarjoamasi tuotteet tai palvelut kilpailijoittesi vastaavista tuotteista tai palveluista.

Tavaramerkki on käytännössä yksinoikeus, joka antaa merkin haltijalle oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkin suoja-ala kattaa siis samanlaisten merkkien lisäksi myös samankaltaiset merkit, jos niiden käyttöyhteys on sama tai samankaltainen.

Tavaramerkin rekisteröinti

Kuinka tavaramerkki suojaa brändiäsi?

Tavaramerkin rekisteröinti kasvattaa markkinointisi tehoa

Rekisteröity tavaramerkki luo uskottavuutta, koska saat käyttää ®-tunnusta tavaramerkkisi yhteydessä. Tämän ®-merkin käyttäminen on sallittua vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vain rekisteröityjen tavaramerkkien yhteydessä. 

Tällainen tunnus lisää tunnetusti markkinoinnin tehoa, koska rekisteröity tavaramerkki mielletään vakiintuneen toiminnan symboliksi. Tavaramerkin rekisteröinti luo vakuuttavan perustan brändin rakentamiselle.

Tavaramerkin hakeminen on edullinen investointi – Alkaen 3,12 euroa kuukaudessa

Tavaramerkkiin sijoitettujen eurojen ei tarvitse tuottaa kovin kummoista parannusta myyntiin, jotta sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI) ylittää erinomaisena pidetyn 20 prosentin rajan.

Edullisimmillaan asiantuntijan avulla rekisteröity tavaramerkki tulee maksamaan ilman arvonlisäveroa 374 euroa. Maksu kattaa rekisteröinnin kymmeneksi vuodeksi. Yhden kuukauden hinnaksi tulee noin 3,12 euroa. Vain vajaan neljän euron parannus myynnin tulokseen kuukaudessa riittää ylittämään erinomaisen ROI:n rajapyykin.

Hakukonemarkkinoinnin asiantuntijat ovat raportoineet tavaramerkkisymbolien käytön mainoksissa lisäävän klikkauksia ja konversiota kymmeniä prosentteja. Jos kuukausittainen myynti on 10 000 euroa, voi tavaramerkkisymbolin lisääminen tuoda tuhat tai tuhansia euroja myyntiä lisää. Investointi maksaa itsensä takaisin kuukausissa, mutta tuo tuottoa seuraavat kymmenen vuotta ja on senkin jälkeen uusittavissa.

Esimerkkilaskelma

Liikevaihto (kuukaudessa): 10 000 €

Konversion kasvu: 10 %

Liikevoittoprosentti: 10 %

Jaksotettu hankintameno: 8 €/kk*

Tuottoa: 92 €/kk – 1104 €/vuosi – 11 040 €/10 vuotta

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI): 1 150 %

*Laskelmassa tavaramerkin hankinnan arvioidut kustannukset on laskettu keskimääräistä korkeammaksi, koska ensimmäisen hakemuksen läpimeno sellaisenaan ei ole varmaa.

Ainoastaan heikosti kannattavaan liiketoimintaan ei kannata hakea tavaramerkkiä

Tavaramerkin hyöty on sitä suurempi, mitä suurempaa liiketoimintaa tavaramerkki suojaa. Pöytälaatikkoyritykselle tavaramerkkiä ei kannata hakea, koska suojan säilyttäminen edellyttää tavaramerkin käyttämistä.

Tavaramerkki antaa tuottoa vain, jos sitä käytetään. Tavaramerkin tarjoama sijoitetun pääoman tuotto on niin merkittävä, että kaikki menestyvät brändit ovat suojanneet brändinsä tavaramerkeillä.

Vaikka rekisteröityjen tavaramerkkien omistaminen on tyypillisintä suurille ja menestyneimmille yrityksille, myös vasta aloittavat yritykset voivat rekisteröidä tavaramerkin kohtuullisin kustannuksin. Brändin suojaaminen kannattaa ajoittaa heti brändin perustamisen yhteyteen.

Tavaramerkki kasvattaa yrityksen arvoa

Yleensä merkittävin rekisteröidyn tavaramerkin hyöty näkyy vasta liiketoimintaa myytäessä. Yritysten arvosta valtaosa muodostuu immateriaalioikeuksista. Tavaramerkki on useimmille yrityksille keskeisin immateriaalioikeus.

Ennen sijoittajien mukaan ottamista kannattaa varmistaa, että keskeiset brändit on suojattu tavaramerkeillä. Rekisteröityjen tavaramerkkien omistaminen parantaakin perustajaosakkaiden neuvotteluasemaa rahoitusneuvotteluissa.

Kysymyksiä & vastauksia

Tavaramerkki on kannattava investointi menestykseen tähtääville yrityksille, jotka panostavat tuotteidensa ja palveluidensa markkinointiin.

 • Rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä voi käyttää ®-symbolia, joka parantaa markkinoinnin tehoa.
 • Rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksesta voi vaatia pienemmällä riskillä korvauksia kuin rekisteröimättömien tavaramerkkien loukkauksista.
 • Yrityskaupassa rekisteröidyt tavaramerkit kasvattavat yrityksen arvoa.
 • Rekisteröidyn tavaramerkin voi lisensoida tai myydä.
 • Kilpailijan kynnys hyödyntää rekisteröityä tavaramerkkiä kasvaa.
 • Rekisteröity tavaramerkki suojaa brändirakennukseen tehtyjä investointeja.
 • Rekisteröinti parantaa tavaramerkin suoja-alan oikeusvarmuutta.
 • Sijoittajat kartoittavat ennen sijoitustaan, onko tavaramerkki rekisteröity kattavasti.

Asiantuntijan käyttäminen parantaa tavaramerkkihakemuksen laatua kahdella tavalla:

 1. Asiantuntija auttaa välttämään tyypillisimmät rekisteröinnin esteet, jolloin todennäköisyys tavaramerkkihakemuksen hyväksymiseen kasvaa.
 2. Asiantuntija auttaa määrittämään suoja-alan riittäväksi.

Jokainen hakemus maksaa satoja euroja, ja jokaisen hakemuksen prosessi vie aikaa useita kuukausia.  Harjoittelukierrokset kannattaakin jättää välistä. Viranomaisen hyväksymä rekisteröinti ei takaa, että tavaramerkin suoja-ala on määritelty oikein. Väärin määritelty suoja-ala saattaa antaa kilpailijalle mahdollisuuden hyödyntää brändiäsi.

Viranomaisen tekemään päätökseen asiamiehen käyttämisellä ei ole vaikutusta. Et voi ostaa viranomaisen hyväksyntää edes kovalla rahalla. Hallittujen riskien ottaminen kuuluu tavaramerkin hakemiseen, jotta mahdollisimman kattavan suoja-alan saavuttaminen on mahdollista.

Samanlainen tavaramerkki ei automaattisesti estä tavaramerkin rekisteröintiä. Tavaramerkin rekisteröitävyys riippuu aiemman tavaramerkin suoja-alasta.

Eri markkinoille tai eri tavara- tai palveluluokille rekisteröity tavaramerkki ei lähtökohtaisesti estä rekisteröintiä. 

Kaikki eri versiot tavaramerkistä täytyy rekisteröidä erikseen erillisellä hakemuksella. Jos nimi ja logo ovat rekisteröitävissä erikseen, kannattaa tehdä kaksi hakemusta.

Useisiin tavaramerkkiluokkiin rekisteröiminen tekee suojasta kattavamman. Tavaramerkkiä on kuitenkin käytettävä rekisteröityjen luokkien yhteydessä, joten luokat on valittava huolellisesti.

Uuden tavaramerkkilain mukaan mustavalkoinen kuviomerkki ei suojaa kaikkia värejä. Jokainen logon väriyhdistelmä on suojattava erikseen. 

Jos tavaramerkki kostuu pelkästä sanasta, ei merkin väriä rekisteröidä. Tällöin tavaramerkki on suojattu kaikissa väreissä.

Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä tai rekisteröintipäivästä. Tavaramerkin voi uudistaa 10 vuoden välein. Tavaramerkki on ikuinen, jos se uudistetaan säännöllisesti.

Tavaramerkin voi kuitenkin menettää tai se voidaan mitätöidä:

 1. Jos tavaramerkkiä ei käytetä.
 2. Jos tavaramerkki loukkaa aiempaa suojattua tunnusta.
 3. Jos tavaramerkki vesittyy eli menettää erottamiskyvyn.
 4. Jos tavaramerkistä tulee harhaanjohtava.
 5. Jos tavaramerkin rekisteröinnille olisi ollut rekisteröinnin este, jota viranomaiset eivät havainneet rekisteröinnin yhteydessä.

Kyllä.

Viranomainen voi hylätä tavaramerkin rekisteröinnin useasta eri syystä.

Yleensä kyse on siitä, että tavaramerkki ei ole saavuttanut riittävää erottamiskykyä.

Tavaramerkki voi olla myös sekoitettavissa aiempaan tavaramerkkiin, toiminimeen tai muuhun suojattuun tunnukseen.

Tavaramerkin rekisteröinnin kustannukset

Tavaramerkin hakemisen kustannukset koostuvat viranomaisen hakemusmaksusta ja asiantuntija-avun kustannuksista. Olemme paketoineet kiinteähintaisen Lekantti® Brändisuojaaja™ paketin, joka täyttää tyypillisten pienyritysten tarpeet tavaramerkkihakemuksen tueksi.

Lekantti® Brändisuojaaja™
– vaivaton tavaramerkkihakemus

Hae suomalaista tavaramerkkiä nimelle, logolle tai sloganille.
374 € + alv 24 %
 • Suomalainen tavaramerkkihakemus nimelle, logolle tai sloganille
 • Merkin valintaa tukeva selvitys siitä, kannattaako rekisteröidä logo vai nimi
 • Suositus rekisteröitävistä tavaramerkkiluokista ja alaluokista (tuote/palvelunimikkeistä) merkin käytön kuvauksen perusteella
 • Erottamiskykytsekkaus ennen hakemuksen jättöä
 • Identtisten merkkien ja toiminimien tarkistaminen rekistereistä
 • Asiamiehen merkitseminen rekisteriin
 • Tavaramerkkihakemuksen täyttäminen
 • Hakemuksen seuraaminen vireilläolon ajan
 • Kuulutusilmoituksen tarkistaminen ja raportointi
 • Määräaikojen valvonta
 • Neuvonta kaikissa eri hakemusprosessin vaiheissa
 • Rekisteröintitodistuksen tarkistaminen
 • Mahdollisuus peruuttaa toimeksianto tai vaihtaa tavaramerkkiä, jos erottamiskykytsekkauksen perusteella tavaramerkki ei ole rekisteröitävissä.
 • Lisäpalvelu: Laaja rekisteröitävyyden ennakkotutkimus + Lekantti Kuluriskiturva alk. 195 €
 • Lisäluokka 150 €

Lekantti® Brändisuojaaja™
– vaivaton EU-tavaramerkkihakemus

Hae EU-tavaramerkkiä nimelle, logolle tai sloganille.
1224 € + alv 24 %
 • EU-tavaramerkkihakemus nimelle, logolle tai sloganille
 • Merkin valintaa tukeva selvitys siitä, kannattaako rekisteröidä logo vai nimi
 • Suositus rekisteröitävistä tavaramerkkiluokista ja alaluokista (tuote/palvelunimikkeistä) merkin käytön kuvauksen perusteella
 • Erottamiskykytsekkaus ennen hakemuksen jättöä
 • Identtisten merkkien ja toiminimien tarkistaminen rekistereistä
 • Asiamiehen merkitseminen rekisteriin
 • Tavaramerkkihakemuksen täyttäminen
 • Hakemuksen seuraaminen vireilläolon ajan
 • Kuulutusilmoituksen tarkistaminen ja raportointi
 • Määräaikojen valvonta
 • Neuvonta kaikissa eri hakemusprosessin vaiheissa
 • Rekisteröintitodistuksen tarkistaminen
 • Mahdollisuus peruuttaa toimeksianto tai vaihtaa tavaramerkkiä, jos erottamiskykytsekkauksen perusteella tavaramerkki ei ole rekisteröitävissä.
 • Lisäpalvelu: Laaja rekisteröitävyyden ennakkotutkimus + Lekantti Kuluriskiturva alk. 532,50 €
 • Lisäluokka 150 €

Kuinka tavaramerkin hakeminen etenee?

1.

Ehdota rekisteröitävää tavaramerkkiä yksinkertaisella lomakkeella

Ilmoita lomakkeessa, minkä tunnuksen haluat suojata. Jos sanamerkistä on olemassa logo, saat suosituksen tavaramerkin erottamiskykyn mukaan, kannattaako hakea ensisijaisesti sanamerkkiä, kuviomerkkiä vai yhdistelmämerkkiä.

Kuvaile vapaamuotoisesti, millaisiin tuotteisiin tai palveluihin merkkiä aiotaan käyttää. Sinun ei tarvitse käyttää virallista tavaramerkkiluokitusta. 

2.

Tutkittuamme ehdotuksesi saat meiltä rekisteröintiehtotuksen

Ehdotuksessa on esitetty, missä muodossa tavaramerkki kannattaa rekisteröidä ja mitä virallisia tavaramerkkiluokkia rekisteröinnin tulisi kattaa.

Ehdotuksen pohjalta voit tehdä päätöksen, missä muodossa haluat hakemuksen vireille. Annat tässä vaiheessa meille valtuutuksen hoitaa rekisteröinti loppuun. 

Voit myös peruuttaa toimeksiannon 14 vuorokauden sisällä, jos haluat jättää rekisteröinnin silleensä jo ennen tavaramerkkihakemuksen lähettämistä.

3.

Teemme paperityöt puolestasi

Täytämme tavaramerkkihakemuksen PRH:n tietokantaan. 

4.

Seuraamme PRH:n ilmoituksia

Tavaramerkkihakemuksen käsittelyyn viranomaisessa menee yleensä 1–6 kuukautta. Rekisteröinnin jälkeen alkaa väiteaika, jolloin ulkopuolinen taho voi puuttua rekisteröintiin.

Viranomainen voi antaa välipäätöksen, jos tavaramerkki ei täytä rekisteröintikriteereitä. 

Välipäätös

5.

Lisäpalvelu: Välipäätökseen tai väitteisiin vastaaminen

Voit hyödyntää asiantuntemustamme välipäätökseen tai väitteisiin vastaamisessa hinnaston mukaisella tuntipalkkiolla. 

6.

Rekisteröity

Ilmoitamme sinulle, kun hakemus on rekisteröity ja väiteaika on kulunut loppuun. Jos rekisteröinti ei mene läpi, saat tietää vaihtoehdoistasi.

Lekantti® Brändisuojaaja™– Helpoin ja kustannustehokkain tapa hakea omaa tavaramerkkiä

Taklaa kertaheitolla yleisimmät tavaramerkkihakemuksiin liittyvät virheet tavamerkkiluokkien valinnassa, tavaramerkkihakemuksen täyttämisessä ja suojattavan tunnuksen valinnassa.

Lekantti® Brändisuojaaja™ tarjoaa pienille yrityksille helpoimman ja kustannustehokkaimman tavan hakea omaa tavaramerkkiä. Palvelua käyttämällä voit vähentää tavaramerkin hakemiseen liittyviä riskejä ilman suhteettoman suuria asiamiehen käyttämiseen liittyviä kuluja.

Brändisuojaaja on kehitetty pienten yritysten tavaramerkkien suojaamista varten. Pienille yrityksille on usein keskeistä saada logoonsa vakuuttavuutta lisäävä ®-symboli sekä estää lähimpiä kilpailijoita kopioimasta brändiä. Tätä tarkoitusta varten ei ole tarpeen kartoittaa tavaramerkin suojattavuutta maailmanlaajuisesti. Brändin tunnettuuden kasvaessa suojaa on mahdollista myöhemmin laajentaa.

Palvelu sisältää erottamiskykytsekkauksen, joka jää usein tekemättä itsenäisesti tavaramerkkiä haettaessa. Erottamiskykytsekkaus parantaa merkin rekisteröinnin edellytyksiä. Saat erottamiskykytsekkauksen perusteella suosituksen, missä muodossa tavaramerkkiä kannattaa lähteä rekisteröimään.

Brändisuojaaja auttaa määrittelemään tuote- tai palvelukuvauksesi perusteella, mihin virallisiin tavaramerkkiluokkiin ja alaluokkiin merkki kannattaa rekisteröidä. Oikeiden luokkien käyttäminen parantaa merkin suoja-alaa. Yksi rekisteröintipalkkio kattaa enintään kolmeen tavaramerkkiluokkaan rekisteröinnin.

Et tarvitse tehdä paperitöitä Brändisuojaaja käyttäessäsi. Täytämme puolestasi tavaramerkkihakemuksen Patentti- ja rekisterihallituksen tietokantaan sekä seuraamme hakemuksen vaiheita.

Voit kokeilla Lekantti® Brändisuojaaja™ riskittä, sillä voit peruuttaa toimeksiannon ennen valtuutusta, kun teet sen 14 vuorokauden sisällä tekemästämme rekisteröintiehdotuksesta.

Lekantti Brändisuojaaja

Tavaramerkin rekisteröinnin vaihtoehdot

Vertaile eri vaihtoehtojasi tavaramerkin rekisteröimiseksi.

Asiantuntija-avusta maksamasi palkkio ilman arvonlisäveroa.

Tee itse

0 €

Kokonaiskulut: 225 €

Lekantti® Brändisuojaaja™

149  €

Kokonaiskulut: 374 €

Räätälöity rekisteröinti

n. 400–2000 € 

Kokonaiskulut: n. 625–2225 €

Sinun ei tarvitse itse osata valita oikeita tavaramerkkiluokkia ja alaluokkia riittävän suojan saamiseksi.

Sinun ei tarvitse itse täyttää tavaramerkkihakemusta.

Saat suosituksen tavaramerkin erottamiskykyn mukaan, kannattaako hakea ensisijaisesti sanamerkkiä, kuviomerkkiä vai yhdistelmämerkkiä.

Sinun ei tarvitse itse tutkia, onko sama tavaramerkki jo rekisteröity Suomessa tai EU:ssa.

Saat asiamiehen tiedot rekisterimerkintään.

Samankaltaisten tavaramerkkien varalta asiantuntijan suorittama tutkimus ennen rekisteröintiä.

Haetun suojan maantieteellisen laajuuden määrittämisessä avustaminen.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaamisessa avustaminen.

Kuluriskiturva väitteisiin ja välipäätöksiin vastaamisen varalle sekä veloitukseton uusintahakemus.

Oikeus käyttää ®-merkkiä hyväksytyn rekisteröinnin jälkeen.

Aloita tavaramerkin hakeminen

Ehdota rekisteröitävää tavaramerkkiä. Tutkimme, miten merkki kannattaa suojata. Voit peruuttaa toimeksiannon ennen kuin valtuutat meidät rekisteröimään tavaramerkin puolestasi.

Rekisteröintiehdotus 100 % tyytyväisyystakuulla

Jos rekisteröintiehdotus ei vastaa odotuksiasi, voit keskeyttää toimeksiannon kuluitta ennen kuin valtuutat meidät jättämään tavaramerkkihakemuksen tai tekemään laajan rekisteröitävyyden tutkimuksen.

Vältä paperityöt ja määräaikojen kyttääminen

Vältä tyypillisemmät virheet tavaramerkkihakemuksen täyttämisessä. Pidämme huolen, että rekisteröintiin liittyvät määräajat eivät mene sinulta ohi.

Asiantuntija vähentää hakemisen riskejä

Tavaramerkin hakemisessa kannattaa aina käyttää asiantuntijaa, jotta hakemus vastaa mahdollisimman tarkasti tarkoitustaan.