Lekantti

LEKANTTI

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkin rekisteröinti vahvistaa brändin suojaa. Tavaramerkin avulla saat yksinoikeuden rekisteröityyn tavaramerkkiin sen suoja-alan osalta. 

Yksinoikeuden säilyminen edellyttää vielä, että merkkiä tosiasiallisesti käytetään tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Valvonnalla ja puolustamisella voit ehkäistä tavaramerkin loukkaukset ja vesittymisen.

Suojaa nimi, logo tai slogan

Hyvä nimi kannattaa aina suojata. Samoin muut omintakeiset tunnusmerkit, joilla yrityksesi pyrkii erottautumaan kilpailijoista. Tällaisia muita tunnusmerkkejä ovat erityisesti logo ja slogan. Periaatteessa tavaramerkkinä voi suojata hyvin monenlaisia tunnusmerkkejä, mutta käytännössä tavaramerkiksi haetaan usein nimeä, logoa, slogania tai näiden yhdistelmää.

Nimi ei ole aina rekisteröitävissä suoraan tavaramerkiksi. Tähän on yleensä syynä se, ettei tavaramerkki ole yksistään riittävän erottamiskykyinen. Tällöin nimi on usein mahdollista suojata kuitenkin osana kuviota tai erottamiskykyistä ilmaisua. 

Tavaramerkin hakeminen

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkkiluokat (Nizzan luokitus)

⮕Hakemusprosessi

Taklaa kertaheitolla yleisimmät tavaramerkkihakemuksiin liittyvät virheet tavamerkkiluokkien valinnassa, tavaramerkkihakemuksen täyttämisessä ja suojattavan tunnuksen valinnassa.

Tavaramerkin tsekkaus

Maksuton juristin arvio tavaramerkin rekisteröitävyydestä.
0 €
 • Selvitämme, millaisessa muodossa tavaramerkki on parhaiten rekisteröitävissä
 • Tarkistamme, ettei rekistereissä ole samanlaista tavaramerkkiä
 • Annamme suosituksen tavaramerkkiluokkien määrästä

Suomalainen tavaramerkkihakemus

Hae suomalaista tavaramerkkiä nimelle, logolle tai sloganille.
186 € + alv 24 % + Viranomaismaksut
 • Hakemus 1–3 luokkaan
 • Suomalainen tavaramerkkihakemus nimelle, logolle tai sloganille
 • Merkin valintaa tukeva selvitys siitä, kannattaako rekisteröidä logo vai nimi
 • Suositus rekisteröitävistä tavaramerkkiluokista ja alaluokista (tuote/palvelunimikkeistä) merkin käytön kuvauksen perusteella
 • Erottamiskykytsekkaus ennen hakemuksen jättöä
 • Identtisten merkkien ja toiminimien tarkistaminen rekistereistä
 • Asiamiehen merkitseminen rekisteriin
 • Tavaramerkkihakemuksen täyttäminen
 • Hakemuksen seuraaminen vireilläolon ajan
 • Kuulutusilmoituksen tarkistaminen ja raportointi
 • Määräaikojen valvonta
 • Neuvonta kaikissa eri hakemusprosessin vaiheissa
 • Rekisteröintitodistuksen tarkistaminen

EU-tavaramerkkihakemus

Hae EU-tavaramerkkiä nimelle, logolle tai sloganille.
374 € + alv 24 % + Viranomaismaksut
 • Hakemus 1–3 luokkaan
 • EU-tavaramerkkihakemus nimelle, logolle tai sloganille
 • Merkin valintaa tukeva selvitys siitä, kannattaako rekisteröidä logo vai nimi
 • Suositus rekisteröitävistä tavaramerkkiluokista ja alaluokista (tuote/palvelunimikkeistä) merkin käytön kuvauksen perusteella
 • Erottamiskykytsekkaus ennen hakemuksen jättöä
 • Identtisten merkkien ja toiminimien tarkistaminen rekistereistä
 • Asiamiehen merkitseminen rekisteriin
 • Tavaramerkkihakemuksen täyttäminen
 • Hakemuksen seuraaminen vireilläolon ajan
 • Kuulutusilmoituksen tarkistaminen ja raportointi
 • Määräaikojen valvonta
 • Neuvonta kaikissa eri hakemusprosessin vaiheissa
 • Rekisteröintitodistuksen tarkistaminen

Tavaramerkki on kaupallinen tunnusmerkkisi

Tavaramerkin tehtävä on erottaa tarjoamasi tuotteet tai palvelut kilpailijoittesi vastaavista tuotteista tai palveluista.

Tavaramerkki on käytännössä yksinoikeus, joka antaa merkin haltijalle oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkin suoja-ala kattaa siis samanlaisten merkkien lisäksi myös samankaltaiset merkit, jos niiden käyttöyhteys on sama tai samankaltainen.

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkki on kannattava investointi menestykseen tähtääville yrityksille, jotka panostavat tuotteidensa ja palveluidensa markkinointiin.

 • Rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä voi käyttää ®-symbolia, joka parantaa markkinoinnin tehoa.
 • Rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksesta voi vaatia pienemmällä riskillä korvauksia kuin rekisteröimättömien tavaramerkkien loukkauksista.
 • Yrityskaupassa rekisteröidyt tavaramerkit kasvattavat yrityksen arvoa.
 • Rekisteröidyn tavaramerkin voi lisensoida tai myydä.
 • Kilpailijan kynnys hyödyntää rekisteröityä tavaramerkkiä kasvaa.
 • Rekisteröity tavaramerkki suojaa brändirakennukseen tehtyjä investointeja.
 • Rekisteröinti parantaa tavaramerkin suoja-alan oikeusvarmuutta.
 • Sijoittajat kartoittavat ennen sijoitustaan, onko tavaramerkki rekisteröity kattavasti.

Asiantuntijan käyttäminen parantaa tavaramerkkihakemuksen laatua kahdella tavalla:

 1. Asiantuntija auttaa välttämään tyypillisimmät rekisteröinnin esteet, jolloin todennäköisyys tavaramerkkihakemuksen hyväksymiseen kasvaa.
 2. Asiantuntija auttaa määrittämään suoja-alan riittäväksi.

Jokainen hakemus maksaa satoja euroja, ja jokaisen hakemuksen prosessi vie aikaa useita kuukausia.  Harjoittelukierrokset kannattaakin jättää välistä. Viranomaisen hyväksymä rekisteröinti ei takaa, että tavaramerkin suoja-ala on määritelty oikein. Väärin määritelty suoja-ala saattaa antaa kilpailijalle mahdollisuuden hyödyntää brändiäsi.

Viranomaisen tekemään päätökseen asiamiehen käyttämisellä ei ole vaikutusta. Et voi ostaa viranomaisen hyväksyntää edes kovalla rahalla. Hallittujen riskien ottaminen kuuluu tavaramerkin hakemiseen, jotta mahdollisimman kattavan suoja-alan saavuttaminen on mahdollista.

Samanlainen tavaramerkki ei automaattisesti estä tavaramerkin rekisteröintiä. Tavaramerkin rekisteröitävyys riippuu aiemman tavaramerkin suoja-alasta.

Eri markkinoille tai eri tavara- tai palveluluokille rekisteröity tavaramerkki ei lähtökohtaisesti estä rekisteröintiä. 

Kaikki eri versiot tavaramerkistä täytyy rekisteröidä erikseen erillisellä hakemuksella. Jos nimi ja logo ovat rekisteröitävissä erikseen, kannattaa tehdä kaksi hakemusta.

Useisiin tavaramerkkiluokkiin rekisteröiminen tekee suojasta kattavamman. Tavaramerkkiä on kuitenkin käytettävä rekisteröityjen luokkien yhteydessä, joten luokat on valittava huolellisesti.

Uuden tavaramerkkilain mukaan mustavalkoinen kuviomerkki ei suojaa kaikkia värejä. Jokainen logon väriyhdistelmä on suojattava erikseen. 

Jos tavaramerkki kostuu pelkästä sanasta, ei merkin väriä rekisteröidä. Tällöin tavaramerkki on suojattu kaikissa väreissä.

Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä tai rekisteröintipäivästä. Tavaramerkin voi uudistaa 10 vuoden välein. Tavaramerkki on ikuinen, jos se uudistetaan säännöllisesti.

Tavaramerkin voi kuitenkin menettää tai se voidaan mitätöidä:

 1. Jos tavaramerkkiä ei käytetä.
 2. Jos tavaramerkki loukkaa aiempaa suojattua tunnusta.
 3. Jos tavaramerkki vesittyy eli menettää erottamiskyvyn.
 4. Jos tavaramerkistä tulee harhaanjohtava.
 5. Jos tavaramerkin rekisteröinnille olisi ollut rekisteröinnin este, jota viranomaiset eivät havainneet rekisteröinnin yhteydessä.

Kyllä.

Viranomainen voi hylätä tavaramerkin rekisteröinnin useasta eri syystä.

Yleensä kyse on siitä, että tavaramerkki ei ole saavuttanut riittävää erottamiskykyä.

Tavaramerkki voi olla myös sekoitettavissa aiempaan tavaramerkkiin, toiminimeen tai muuhun suojattuun tunnukseen.

Aloita tavaramerkin tsekkaus

Ehdota rekisteröitävää tavaramerkkiä. Tutkimme, miten merkki kannattaa suojata. Voit peruuttaa toimeksiannon ennen kuin valtuutat meidät rekisteröimään tavaramerkin puolestasi.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.