Lekantti

LEKANTTI

Riita-asian selvityspaketti

Riita-asiat ovat usein hyvin monimutkaisia. Usein riidoissa on epäselvää sekä sovellettava lainsäädäntö että yleisten oikeusohjeiden tulkinta yksittäistapauksessa

Epäselvissä tilanteissa on vaikea hahmottaa, mitkä osapuolten vaatimukset voivat todella menestyä tuomioistuimessa ja mitkä vaatimukset ovat ilmeisen perusteettomia.

Vastapuoli voi esittää täysin poskettomia vaatimuksia ilman päteviä juridisia perusteita. Tästä syystä riita-asian ratkaisu kannattaa aloittaa tapauksen juridisten perusteiden selvityksellä.

Riita-asia
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.