Lekantti

LEKANTTI

Etsitkö ratkaisua riita-asiaan?

Riita-asiassa kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kysyä hyvän juristin neuvoja. Lekantti on erikoistunut ratkaisemaan kauppaoikeudellisia riitoihin. 

1. Selvitä, tarvitsetko asiaasi hoitamaan juristia

Valtaosa kaikista eri henkilöiden välille syntyneistä erimielisyyksistä ratkeaa ilman juristia. Rikkomuksen, loukkauksen tai muun erimielisyyden voi sopia osapuolten kesken turvautumatta juristin apuun.

Ennen asian luovuttamista kokonaan juristin hoidettavaksi, kannattaa tehdä asiassa reklamaatio tai vastaava huomautus ja keskustella toisen osapuolen kanssa. Juristin puoleen kannattaa kääntyä kuitenkin mieluummin liian aikaisin kuin vasta siinä vaiheessa, kun riitaisuus on edennyt jo pitkälle.

Virheet reklamaatiossa tai sovintoesityksissä voivat johtaa oikeudenmenetyksiin. Toisinaan osapuolten sovintohalukkuutta voi vähentää se, että riita-asia on mennyt henkilökohtaiselle tasolle.

Juristia voi konsultoida jo riita-asian varhaisessa vaiheessa ennen kuin oikeudelliset jatkotoimenpiteet ovat aiheellisia.

Jos riidan intressi on merkityksellinen, juristi voi neuvoa reklamaation tekemisessä tai vaatimusten mitoittamisessa osapuolten keskinäisiä neuvotteluja varten. Tällöin on mahdollista välttää oikeudenmenetykset riidan varhaisessa vaiheessa.

Juristin palkkaaminen on usein avain riidan ratkaisuun. Hyvä juristi osaa rajata riita-asian niin, että erimielisyyden ratkaisussa keskitytään vain relevantteihin asioihin.

Voit selvittää täysin maksutta ja ilman sitoumuksia sen, miten juristi voi auttaa ratkaisemaan riidan.

>> Varaa maksuton lakineuvonta

2. Pyri ratkaisemaan riita juristin neuvojen avulla

1. Riita sopimussuhteessa

Jos riitaisuus on lähtöisin sopimussuhteesta, niin ensisijaisesti kannattaa pyrkiä välttämään riidan juridisointia. Sopimusrikkomuksen kohdatessa kannattaa pyrkiä neuvottelemaan asiallisesti vastapuolen kanssa siitä, miten rikkomus hyvitetään. Sopimussuhteessa voidaan katsoa olevan reklamaatiovelvollisuus, jonka mukaan vastapuolta on huomautettava sopimusrikkomuksesta.

Sopimusrikkomus kannattaa dokumentoida, jotta rikkomuksesta on todisteita mahdollista myöhempää oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä varten.

Neuvottelujen taustatueksi on mahdollista pyytää juristilta neuvoa esimerkiksi sopimuksen tulkintaan. Juristi veloittaa sopimuksen tulkintaan liittyvästä konsultoinnista, mutta veloitus on kohtuullinen.

2. Loukkaus tai sopimuksen ulkopuolisen vahingonkorvauksen vaatiminen

Erilaisissa loukkaustilanteissa tai sopimuksen ulkopuolista vahingonkorvausta vaadittaessa kannattaa kääntyä juristin puoleen varhaisessa vaiheessa.

Esimerkiksi tekijänoikeuden, tavaramerkin, liikesalaisuuden tai toiminimen loukkauksessa on tärkeää, että juristi varmistaa tapahtuneen loukkauksen riittävän dokumentoinnin.

Juristin palkkio lasketaan vahinkoihin, jonka voi lähtökohtaisesti vaatia vastapuolelta korvaukseksi muiden hyvitys- ja korvausvaatimusten lisäksi. Oikeusturvavakuutus voi korvata valtaosan juristin kuluista riitatapauksissa.

Varaa aika maksuttomaan lakineuvontaan tai lähetä maksuton kysymys

Jätä soittopyyntö – Saat soiton niin pian kuin se on inhimillisesti mahdollista

Juristi soittaa sinulle mahdollisimman pian soittopyynnön jättämisen jälkeen. Puhelu on maksuton, eikä puhelu sido toimeksiannon tekemiseen. 

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.