Verkkokaupan toimitusehdot - Lekantti
Luento 2 of 2
Meneillään

Verkkokaupan toimitusehdot

Verkkokaupan toimitusehdot määrittävät kaupankäynnin ehdot. Verkkokauppias ei voi sanella ehtoja mielivaltaisesti, vaan ehtoja laatiessa on tunnettava sopimus- ja kuluttajaoikeudellinen sääntely.

Kuluttajaverkkokaupan toimitusehdot

Kuluttajaverkkokauppoja ovat kaikki sellaiset verkkokaupat, jotka myyvät tuotteita kulutushyödykkeitä kuluttajille. Jos myytävät tuotteet eivät ole tyypillisiä kulutushyödykkeitä, kyse ei ole kuluttajaverkkokaupasta.

Kaivosporien kauppaa ei sääntele kuluttajansuojalainsäädäntö, vaikka sellaisen myisi yksityishenkilölle.

Jos ammattikäyttöön sinällään tarkoitettua hyödykettä tyypillisesti käytetään myös kulutushyödykkeenä, kyseessä on kuluttajakauppa.

Rajanveto ei ole aina selkeä. Vain harvoja tuotteita voi myydä yksityishenkilöille siten, ettei kuluttajansuojalainsäädännön katsottaisi soveltuvan.

Kuluttajakauppaa käyvän verkkokaupan on noudatettava pakottavaa kuluttajansuojalainsäädäntöä. Pakottava lainsäädäntö asettaa rajoitteita sopimusvapauteen.

B2B-verkkokaupan toimitusehdot

Yhä enemmän harjoitetaan myös yritysverkkokauppaa. Verkossa yrityksille ja muille yhteisöille myytäessä ei tarvitse noudattaa kuluttajansuojalainsäädäntöä.

Sopimusehdoista on kuitenkin käytävä ilmi, että kuluttajille tarkoitetut ehdot eivät sovellu yritysmyyntiin.

Jos toimitusehdot eivät ole selkeät, voi kuluttajille tarkoitettu palautusoikeus tulla sovellettavaksi myös yritysten väliseen kauppaan ilman tällaista tarkoitusta.

Palautusoikeuden myöntäminen yritykselle voi olla myynninedistämisen kannalta usein järkevää. Yritysten palautusoikeuden ehdot on mahdollista määritellä kuluttajakaupasta poikkeavasti.

Tuotepakkauksen avaaminen voidaan kieltää yritysasiakkaalta, muttei kuluttaja-asiakkaalta.

Verkkokaupan toimitusehdot on vakiosopimus

Verkkokaupan toimitusehdoissa on kyse vakiosopimuksesta. Kaupan ehdot ovat samansisältöiset useiden verkkokaupassa asioivien asiakkaiden kanssa. Ehdoista ei neuvotella jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

Verkkokaupan toimitusehtojen tulkitaan sovelletaan sopimusoikeudellisia periaatteita.

Epäselvyyssääntö

Toimitusehdot ovat verkkokauppiaan yksipuolisesti laatimat. Laatijalla on lähtökohtaisesti vastuu sopimuksen epäselvyydestä.

Epäselvää ehtoa tulkitaan lähtökohtaisesti laatijan vahingoksi.

Tätä yleistä sopimusoikeudellista periaatetta kutsutaan epäselvyyssäännöksi. Sopimuksen laatijalla katsotaan olevan mahdollisuus välttää epäselvät ehdot huolellisella sopimuksen laatimisella. Sen takia on katsottu oikeutetuksi, että laatija kantaa vastuun sopimuksen epäselvyydestä.

Epäselvyyssääntö koskee yhtälailla kuluttajaverkkokauppaa kuin yritysten välistä verkkokauppaa. Periaate on tarkoitettu erityisesti kuluttajasopimusten tulkintaan. Kuluttaja katsotaan lainsäädännössä heikommaksi osapuoleksi, jolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Lainsäädännön tavoitteena on suojata kuluttajaa.

Sopimuksen sitovuus

Sopimukset on pidettävä. Sopimuksen sitovuus on sopimusoikeuden kantava periaate. Periaatteen ydin sisältö on, että tehtyä sopimusta ei voi yksipuolisesti muuttaa.

Periaatteet ja säännöt ovat harvoin ehdottomia.