Lakineuvonta puhelimitse – Liikejuridisissa asioissa

Lakineuvonta puhelimitse

Tarvitsetko konkreettista lainopillista neuvontaa liiketoimintaasi liittyvässä asiassa? Selvitä ennen päätöstä juridiset riskit, vastuukysymykset, tilanteen oikeudellinen tulkinta sekä asiaasi liittyvät oikeutesi tai velvollisuutesi. 

Lekantti® Superjuristin lakineuvonta antaa sinulle päätöksesi tueksi konkreettisen oikeudellisen neuvon. Neuvonantajasi on asiantunteva yritysjuridiikkaan erikoistunut juristi, joka perehtyy asiaasi antamiesi tietojen pohjalta jo ennen neuvontapuhelua.

Lakineuvonta puhelimitse

Lekantti® Superjuristin Lakineuvonta

Konkreettinen neuvo yhteen juridiseen kysymykseen
59,97 € = 48,36 € + ALV 24 %
 • Vastaus yhteen juridiseen kysymykseen.
 • Enintään 3 sivun taustamateriaaliin tutustuminen.
 • 1–30 minuutin neuvontapuhelu (suomenkielinen).

Lekantti® Superjuristin Lakineuvonta PLUS

Konkreettisia neuvoja pariin juridiseen kysymykseen
99,97 € = 80,62 € + ALV 24 %
 • Vastaus pariin juridiseen kysymykseen.
 • Enintään 10 sivun* taustamateriaaliin tutusminen.
 • 1–30 minuutin neuvontapuhelu (suomenkielinen).

1.

Muotoile juridinen kysymys, johon haluat vastauksen lakineuvonnassa

Muotoile juridinen kysymys

Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä matalalla kynnyksellä juridisissa kysymyksissä, koska asioiden selvittäminen omatoimisesti vie yleensä paljon työaikaa ja selvityksen lopputulos on epävarma. Pääset parhaimpaan lopputulokseen, kun kysyt hyvän juristin neuvoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lekantti® Superjuristin Lakineuvonta on erikoistunut auttamaan yhtiöiden hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia, yhtiömiehiä, osakkeenomistajia sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Juristin antaman konkreettisen neuvon avulla pääset eroon epävarmuudesta. Vastuunkantamisen taakka kevenee, kun saat kysymykseesi juridisen neuvon asiaasi perehtyneeltä juristilta.

⮕ Muotoile juridinen kysymys

Voit esittää juridisen kysymyksesi vapaamuotoisesti. Sinun ei tarvitse osata käyttää juridisia termejä kysymyksesi ilmaisuun.

Mitä tarkemman kysymyksen esität, sitä tarkemman vastauksen voit saada. Emme aseta etukäteen rajoituksia sen suhteen, mitä voit kysyä. Ohjaamme sinut eteenpäin, jos kysymykseesi ei voida sen laajuuden tai muiden syiden takia vastata neuvonnan puitteissa.

⮕ Kysymyksen aihe

Lekantti® Superjuristin Lakineuvonta on erikoistunut liikejuridisiin asioihin, mutta voimme usein auttaa myös yksityiselämän puolelle menevissä asioissa. Tyypillisesti asiakkaamme kaipaa neuvontaa yhtiön päätöksentekoon, sopimusneuvotteluihin, korvausasiaan, kaupankäyntiin, markkinointiin tai immateriaalioikeuksiin liittyen.

Neuvonnassa juristi voi katsoa läpi sopimuksia ja asiakirjoja vastatakseen esittämääsi kysymykseen. Sopimuksen tarkistamisen voi tilata erikseen, mikäli haluat juristin tekemiä muutoksia ja kommentteja asiakirjaan.

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Yhtiöjärjestyksen tulkinta
 • Osakasluettelon päivittäminen
 • Osakkeiden lunastamisoikeus
 • Hallituksen kokouksen päätöksenteko
 • Yhtiökokouksen päätöksenteko
 • Perustamisilmoituksen täyttäminen
 • Osakassopimuksen tulkinta
 • Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen
 • Kuolinpesän asema omistajana
 • Osakkeen yhteisomistus
 • Yhtiömuodon muutos
 • Pääomalainan ottaminen
 • Hallituksen jäsenen vastuu
 • Hallituksen jäsenen esteellisyys
 • Varojen jako
 • Yhtiön lopettaminen
 • Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen
 • Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
 • Sopimusehdon kohtuullisuuden arviointi
 • Sopimusehdon tulkinta
 • Sopimuksen pätemättömyys tai mitättömyys
 • Reklamaatiovelvollisuus
 • Tavaran tai palvelun virhe
 • Viivästys
 • Kilpailukieltoehto
 • Rekrytointikielto
 • Salassapitoehto
 • Sopimukseen perustava vahingonkorvaus
 • Vahingonaiheuttajan vastuu
 • Isännänvastuu
 • Työntekijän vastuu
 • Hallituksen vastuu
 • Vahingonkorvauksen kohtuullisuus
 • Vahingonkorvauksen vanheneminen
 • Syy-seuraussuhde
 • Alaikäisen vastuu
 • Mieleltään häiriintyneen vastuu
 • Harhaanjohtava markkinointi
 • Sopimaton markkinointi
 • Etämyynnin ehtojen tulkinta
 • Virhe kuluttajakaupassa
 • Reklaamatiot
 • Peruuttamisoikeus
 • Tiedonantovelvollisuus
 • Markkinointiarpajaisten järjestäminen
 • Vertaileva markkinointi
 • Tietosuoja
 • Tekijänoikeuden loukkaukset
 • Kohtuullinen hyvitys ja korvaus
 • Teoksen sallittu käyttö ilman lisenssiä
 • Teoksen lisensointi
 • Valokuvien suoja
 • Tietokantojen suoja
 • Teoskynnyksen arviointi
 • Tavaramerkin loukkaukset
 • Tavaramerkkiluokat
 • Toiminimen suoja
 • Aputoiminimen rekisteröinti
 • Toiminimen käyttö
 • Rekisteröimätön toiminimi
 • Verkkotunnusten rekisteröinti

2.

Selosta asian tausta ja lataa asiaasi liittyvät asiakirjat

Lakineuvontaa

Pohjusta kysymystäsi selostamalla ytimekkäästi, mihin tilanteeseen juridinen kysymyksesi liittyy. Anna juristille tietoa asiassa jo tapahtuneista asioista.

 • Mitä osapuolia asiaan liittyy?
 • Mihin ajankohtaan tapahtumat ajoittuvat?
 • Mitä asiassa tavoitellaan?
 • Mitä asiassa halutaan välttää?

⮕ Asiakirjat lakineuvonnassa

Jos kysymykseesi liittyy asiakirjoja, lataa asiaan liittyvät relevantit asiakirjat toimeksiannon yhteydessä. Palveluun sisältyy rajattu määrä asiakirjoihin tutustumista. Voit rajata tutustuttavia kohtia yliviivaamalla asiat, jotka vaativat juristin tutustumista.

Mikäli asiaan liittyy laajoja asiakirjoja tai muita dokumentteja, voit lisätä tutustumista vaativia lisäsivuja hintaan 9,97 € + ALV 24 % = 12,36 €.

Psst… Jos kysyt kaksi kysymystä, saat lisätä yhteensä kymmenen sivua asiakirjoja. Voit lunastaa tämän Plus-paketin edun yksinkertaisesti lisäämällä neuvontapyyntöösi vähintään kaksi kysymystä.

Ilman riittäviä asiakirjoja juristi ei voi antaa täsmällisiä neuvoja. Esimerkiksi yhtiön tai hallituksen päätöksiin liittyvissä kysymyksistä tulisi asiakirjoihin sisällyttää yhtiöjärjestys, vaikka kysymys ei liittyisi suoraan yhtiöjärjestyksen tulkintaan. Lisäksi tällaisiin päätöksiin vastaaminen edellyttää yleensä päätöksen pöytäkirjaa ja kokouskutsua.

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Yhtiöjärjestys
 • Osuuskunnan säännöt
 • Tietosuojaseloste
 • Osakasluettelo
 • Kokouskutsu
 • Korvausvaatimus
 • Korvauspäätös
 • Perustamisilmoitus
 • Muutosilmoitus
 • Perukirja
 • Testamentti
 • Edunvalvontavaltuutus
 • Valtakirja
 • Selvityspyyntö
 • Reklamaatio
 • Työtodistus
 • Irtisanomisilmoitus
 • Maksumuistutus
 • Maksuvaatimus
 • Haastehakemus
 • Perintäkirje
 • Tilausvahvistus
 • Agenttisopimus
 • Jälleenmyyntisopimus
 • Jakelusopimus
 • Verkkokaupan ehdot
 • Kotimyynnin ehdot
 • Kauppakirja
 • Takuuehdot
 • Käyttöehdot
 • Osakassopimus
 • Työsopimus
 • Johtajasopimus
 • Toimitusjohtajasopimus
 • Työehtosopimus
 • Yhteistyösopimus
 • Alihankintasopimus
 • Tietojen käsittelysopimus
 • Asiantuntijasopimus
 • Toimeksiantosopimus
 • Sovintosopimus
 • Tutkimussopimus
 • Salassapitosopimus
 • Lisenssisopimus
 • Yhtiön perustamissopimus
 • Vuokrasopimus
 • Mallisopimus
 • Tarjous
 • Avioehtosopimus
 • Velkakirja
 • Aiesopimus
 • Esisopimus
 • Optiosopimus
 • Sähköpostiketjut
 • Pikaviestit
 • Valokuva
 • Mainos
 • Ruutukaappaus

3.

Varaa aika puhelinneuvontaan

Varaa aika puhelinneuvontaan

Voit varata ajan puhelinneuvontaan toimeksiannon tekemisen yhteydessä. Varaat käytännössä 15 minuutin aikaikkunan, jonka sisällä juristi soittaa sinulle. 

Sinun tulee pystyä vastaamaan juristin puheluun varaamasi aikaikkunan aikana. Voit siirtää varaamasi aikaa kerran maksutta ennen aikaikkunan alkamista.

Puhelinneuvonnan aikana juristi voi kysyä tarkentavia kysymyksiä. Tämän jälkeen saat konkreettisen neuvon kysymykseesi.

Neuvontapuhelu kestää 1–15 minuuttia*. Neuvontapuhelu ei tuhlaa aikaasi yhtään enempää kuin on tarpeen. Jos sinulle herää puhelun aikana lisää kysymyksiä tai haluat neuvot kirjallisena, voit lisämaksusta laajentaa toimeksiantoa.

*Huomaathan, että valmisteltu neuvontapuhelu ja tyypillinen puhelinneuvonta ovat eri asioita. Tyypillisessä puhelinneuvossa aikaa menee myös siihen, kun selität asiaasi ja juristi miettii vastausta. Valmistellussa neuvontapuhelussa juristi on heti valmis neuvomaan.

⮕ Esimerkkitapaus

Kysymyksiä & vastauksia

Lyhyesti: Ennen Lekantti® Superjuristin Lakineuvontaa kunnollista juridista neuvontaa on ollut vaikeaa löytää pienissä asioissa ilman pelkoa valtavasta laskusta.

Monet yhtiöiden hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat, yhtiömiehet, osakkeenomistajat, johtajat sekä yrittäjät kamppailevat päivittäin juridisten kysymysten parissa tuntikausia.

Kynnys ottaa yhteyttä juristiin on kuitenkin usein korkea, koska pelkona on pienessäkin kysymyksessä satojen eurojen lasku ilman taetta vastauksen saamisesta kysymykseen.

Lekantti® Superjuristin Lakineuvonta on kehitetty, jotta yhteydenottokynnys olisi mahdollisimman pieni.

 • Voit esittää kysymyksesi helposti verkkolomakkeella, joka kysyy tarvittavat tiedot.
 • Et tarvitse jonottella puhelinpalveluun. Juristi soittaa sinulle varatun ajan sisällä.
 • Juristi perehtyy ennen neuvontapuhelua asiaasi, jotta neuvonnasta ei tule kylmäneuvontaa.
 • Saat konkreettisen neuvon kysymykseesi puhelimitse.
 • Neuvonnan hinta määräytyy kysymysten määrän ja tutustumista vaativien asiakirjojen sivumäärän perusteella.
 • Palvelu sisältää takuun: Saat vastauksen juridiseen kysymykseesi tai et maksa mitään.
 • Varattua aikaa on helppo siirtää, jos aikataulut menevät myöhemmin päällekkäin.
 • Voit tilata lisämaksusta kirjalliset toimintaohjeet, jotta sinun ei tarvitse tehdä muistiinpanoja puhelinneuvonnan aikana.
 • Ei sitoumuksia.

Juristin käyttämä aika asian selvittämisessä vaihtelee. Ensinnäkin juristi lukee tapauksen taustat ja siihen liittyvät asiakirjat.

Tämän jälkeen juristi etsii ja lukee relevantteja oikeuslähteitä ja tekee asiassa tulkinnan.

Ennen puhelua juristi käyttää asiaan noin 5–30 minuuttia. Jos tausta-aineisto on laaja, aikaa voi mennä useita tunteja sen läpikäyntiin. Neuvontapuheluun juristi käyttää puolestaan noin 1–15 minuuttia.

Et maksa palvelussa juristin käyttämästä ajasta, vaan vastauksestasi kysymykseesi.

Yhden minuutin neuvontapuhelun taustalla saattaa olla tuntien selvitystyö. Toisinaan juristi voi kokemuksensa kautta antaa valmiin vastauksen heti.

Jos tapaus vaatii laajaa selvitystä, saat tästä tiedon sähköpostitse. Tällöin voit joko tehdä toimeksiantosopimuksen asian selvittämiseksi tai jättää neuvonnan kesken veloituksetta.

Varmaa vastausta emme voi taata. Juridiset kysymykset voivat olla hyvin monimutkaisia, jonka takia kysymykseesi vastaaminen voi edellyttää oikeudellista tutkimusta.

Jos emme kykene antamaan kysymykseesi vastausta, niin emme veloita neuvonnasta.

Voimme olla myös estyneitä vastaamaan kysymykseesi mm. esteellisyyden, asiakkaan tuntemisen tai rahanpesun estämisen sääntelyn perusteella. 

Kiinteähintaisen neuvonnan kustannukset ovat helposti ennakoitavissa. Et joudu maksamaan jaarittelevan juristin venyttämästä neuvonnasta.

Perinteisesti juristien veloitus perustuu alkavaan 15  minuuttiin. Neuvonnan hinta nousee siis nopeasti, jos juristi ei pysty heti vastaamaan kysymykseesi.

Lakipuhelimien neuvonta on puolestaan kylmäneuvontaa, jossa maksat jokaiselta minuutilta, kun juristi perehtyy tapaukseesi.

Voit siirtää aikaasi helposti. Siirtämisen voit tehdä sähköpostitse saamasi linkin kautta. Siirtäminen on kerran maksutonta, kun teet sen ennen varatun aikaikkunan alkamista.

Jos et ehdi vastata puhelimeen sinä aikana, kun puhelin hälyttää, voit soittaa takaisin.

Mikäli sinua ei tavoiteta aikaikkunan sisällä numerostasi, juristi laskuttaa palvelusta. Tällöin neuvonnan saamatta jääminen on johtunut omasta estymisestäsi, joten antamamme takuu neuvon saamisesta ei ole voimassa.

Toimitamme sinulle neuvon tällaisissa tapauksissa ääniviestillä sähköpostiisi (.m4a-tiedosto). Emme voi kysyä kuitenkaan tarkentavia kysymyksiä, joten neuvo saattaa jäädä yleiselle tasolle.

Kyllä. Voit saada neuvon myös kirjallisena oikeudellisena selvityksenä. Selvityksen laatimisen hinta on 175 € + alv 24 % = 217 €.

Puhelinneuvonnan hinta ei sisällä neuvoa kirjallisessa muodossa tai kirjallisia muutoksia asiakirjoihin. 

1. Asiantuntijan valinta: Satunnainen juristi vs. valitsemasi asiaasi erikoistunut juristi

Lakipuhelin: Lakipuhelimia on moneen lähtöön. Useimmissa lakipuhelimissa ei voi valita asiantuntijaa, jolta haluaa apua. Tällöin ei ole mahdollista varmistua asiantuntijan koulutus- ja erityisosaamistaustaa.

Lekantti® Lakineuvonta: Näet aina ennen ajanvarausta, kenelle olet aikaa varaamassa. Voit varmistua jo siis ennen neuvonnan tilaamista, että sinua neuvova juristi on erikoistunut kysymykseesi liittyvään aiheeseen

2. Asiaan perehtyminen: Kylmäneuvonta vs. valmisteltu neuvontapuhelu

 Lakipuhelin: Lakipuhelimien toimintamalli perustuu kylmäneuvontaan. Juristi ei perehdy tällöin asiaasi ennen aikaveloitukseen perustuvan puhelun alkamista. Juristi aloittaa tarkastelemaan lähetettyjä asiakirjoja ja aiheeseen liittyviä oikeuslähteitä vasta puhelun alettua.

 Lekantti® Lakineuvonta: Juristi perehtyy kysymykseesi, asiasi taustaan ja asiakirjoihisi jo ennen neuvonnan alkamista. Puhelinneuvonnassa juristi kysyy vain tarkentavia tietoja ja antaa vastauksen kysymykseesi.

3. Saatavuus: Jonotus vs. ajanvaraus

 Lakipuhelin: Lakipuhelimien toimintamalliin kuuluu se, että asiakas soittaa palveluun. Palvelua saa yleensä samana päivänä. Palvelun saamista voi joutua jonottamaan linjoilla tai palveluun voi joutua soittamaan useita kertoja. Jonotusajasta ei veloiteta, mutta se kuluttaa arvokasta aikaasi. Jos maksulliset palvelunumerot on estetty liittymässä, soittaminen ei ole mahdollista.

 Lekantti® Lakineuvonta: Voit varata sinulle sopivan aikaikkunan seuraavalle päivälle tai viimeistään muutaman päivän päähän. Juristi soittaa sinulle valitsemasi aikaikkunan sisällä. Et joudu kuuntelemaan jonotusmusiikkia, vaan tiedät, milloin saat neuvontaa.

4. Hinnoittelu: Aikaveloitus vs. kiinteä hinta

 Lakipuhelin: Neuvonnan hinnoittelu perustuu puhtaasti aikaan. Jonotusajasta ei veloiteta, mutta puhelun yhdistymisen jälkeen alkaa heti veloitus. Neuvonnasta voidaan veloittaa alkavan 1–60 sekunnin mukaan. Voit päättää puhelun koska tahansa, muttet voi tietää ennen puhelua, ehditkö saada vastauksen kysymykseesi 5 minuutissa tai edes 50 minuutissa.

 Lekantti® Lakineuvonta: Neuvonnan hinta on kiinteä asetettujen kysymysten määrien ja tutustuttavien asiakirjojen sivumäärien rajoissa.

5. Laskutus: Puhelinlasku vs. verkkolasku

 Lakipuhelin: Neuvonnasta laskutetaan soittajan puhelinlaskun yhteydessä.

 Lekantti® Lakineuvonta: Saat kirjanpitoon kelpaavan laskun sähköpostiisi tai verkkolaskuosoitteeseesi. Laskulla on eritelty 24 % arvonlisävero, jonka voit vähentää verotuksessa. Maksaja voi olla myös yksityishenkilö.

6. Takuu: Ei mitään takuuta vs. Et maksa mitään, ellet saa vastausta kysymykseesi

 Lakipuhelin: Joudut maksamaan neuvonnasta, vaikka et saisi vastausta kysymykseesi.

  Lekantti® LakineuvontaSaat vastauksen juridiseen kysymykseesi tai et maksa mitään.

7. Neuvon tarkastus: Saattaa olla tarkastettu vs. oikeuslähteistä aina tarkastettu tulkinta

 Lakipuhelin: Neuvo voi perustua joko juristin muistikuviin tai tarkistettuihin oikeuslähteisiin.

 Lekantti® Lakineuvonta: Neuvo nojautuu yhteen tai useampaan oikeuslähteeseen, jonka juristi on tarkastanut ennen neuvon antamista.

1. Hinnoittelu: Aikaveloitus vs. kiinteä hinta

 Perinteinen toimisto: Neuvonnan hinnoittelu perustuu yleensä puhtaasti aikaan. Pienin veloitus on yleensä 10–60 minuuttia, mutta yleisin minimiveloitus on 15 minuuttia. Tällöin jokaiselta alkavalta 15 minuutilta veloitetaan täyden 15 minuutin taksa. Pienen 15 minuutin konsultaation hinta saattaakin helposti tuplaantua, jos aikaa meneekin 16 minuuttia.

 Lekantti® Lakineuvonta: Neuvonnan hinta on kiinteä asetettujen kysymysten määrien ja tutustuttavien asiakirjojen sivumäärien rajoissa. Et tarvitse huolehtia juristin ajankäytöstä.

2. Takuu: Ei mitään takuuta vs. Et maksa mitään, ellet saa vastausta kysymykseesi

 Perinteinen toimisto: Joudut maksamaan neuvonnasta, vaikka et saisi vastausta kysymykseesi.

  Lekantti® LakineuvontaSaat vastauksen juridiseen kysymykseesi tai et maksa mitään.

1. Täsmällisyys: Yleisluontoinen neuvo vs. täsmällinen neuvo

⮕ Maksuton lakineuvonta: Neuvonta on lähes poikkeuksetta yleistä ohjeistusta tai oikeudellisten toimenpiteiden tarpeellisuuden ja hyötyjen selvittämistä. Maksuttoman lakineuvonnan vastaukset eivät ole yleensä kovin kattavia.

 Lekantti® Lakineuvonta: Juristi perehtyy tapaukseesi ja pyrkii antamaan konkreettisen neuvon kysymykseesi.

2. Hyöty: Tilannekartoitus vs. nopea vastaus

 Maksuton lakineuvonta: Maksuton lakineuvonta tarjoaa näkemyksen siitä, onko asiassa tarvetta juristille ja miten juristi voi auttaa asiassa.

  Lekantti® LakineuvontaNeuvonta tähtää mahdollisimman nopeaan, mutta perusteltuun vastaukseen ongelmassa

3. Hinta: Maksuton vs. kiinteä hinta

 Maksuton lakineuvonta: Maksuton lakineuvonta on ilmaista sen aikarajojen puitteissa. Jotkut toimistot saattavat laskuttaa aikarajan ylittävästä neuvonnasta.

  Lekantti® LakineuvontaNeuvonnan hinta on kiinteä asetettujen kysymysten määrien ja tutustuttavien asiakirjojen sivumäärien rajoissa. Saat vastauksen juridiseen kysymykseesi tai et maksa mitään.

4. Neuvon tarkastus: Ei tarkastettu vs. oikeuslähteistä aina tarkastettu tulkinta

Maksuton lakineuvonta: Neuvonta pohjautuu juristin kokemukseen asiasta.

 Lekantti® Lakineuvonta: Neuvo nojautuu yhteen tai useampaan oikeuslähteeseen, jonka juristi on tarkastanut ennen neuvon antamista.

Lekantti® Lakineuvonta ei sovellu asiakkaalle, joka haluaa keskustella laajasti lakiasioista. Tässä palvelussa juristi on käytössäsi vain rajattuun kysymykseen vastaamisen ajan.

Palvelu ei sisällä kirjallista työskentelyä, lomakkeiden täyttämistä, neuvotteluja tai kohta kohdalta tapahtuvaa asiakirjojen tarkistamista.

Palvelusta ei saa veroneuvontaa.

 

Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää.

Palvelun sisältämä takuu ei ole kuitenkaan varsinaisesti tyytyväisyystakuu. Takuu takaa konkreettisen vastauksen kysymykseesi tai muuten emme veloita palvelusta. Jos pystymme vastaamaan kysymykseesi, sinulta veloitetaan sovittu palkkio.

Vastaus kysymykseen ei ole välttämättä asiakkaan kannalta mieluisa.

Jos jostain syystä olet kuitenkin tyytymätön palveluumme, soitamme sinulle ja kuuntelemme sinua.

Kyllä. Saat kysyä neuvoa Lekantti® Superjuristin Lakineuvonnasta ja myydä tietoa sadoilla tai jopa tuhansilla euroilla omille asiakkaillesi. 

Konkreettinen neuvo tarkoittaa vastausta esittämääsi kysymykseen. Neuvo voi pitää sisällään eri vaihtoehtojen, riskien ja mahdollisuuksien punnintaa tai neuvo voi olla esimerkiksi tilanteeseesi soveltuva oikeusohje, sopimusehdon tulkintaohje, toimintaohje tai suositus.

Juristi ei tee päätöksiä puolestasi, vaan selventää oikeudentilaa tai antaa suosituksia. 

Juristi perustelee neuvot oikeuslähteillä, mutta neuvonta ei sisällä varsinaista oikeudellista tutkimusta.

Saat palvelua suomeksi. Vieraskielinen neuvonta ei sisälly hintaan.

Asiakirjat voivat olla kirjoitettu suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. 

Ei haittaa. Selitä asia täysin omin sanoin.

Kaikki juridiset kysymykset eivät ole vain neuvonnalla ratkaistavissa.

Jos seuraavat asiat kuulostavat tutuilta, sinun kannattaa kääntyä maksuttoman tilannekartoituksen puoleen:

 1. Niskaasi hengittää vastapuolen juristi tai olet jo saanut haasteen.
 2. Haluat juristin laatimaan asiakirjasi.
 3. Tarvitset oikeudellisen selvityksen lainsäädännön tilasta.
 4. Haluat vaatia korvauksia tai haastaa oikeuteen.
 5. Suunnittelet yrityksen perustamista.
 6. Haluat suojata yrityksesi brändin mahdollisimman hyvin.

Kerromme maksuttoman tilannekartoituksen aikana, kuinka voimme auttaa sinua.

Jos sinulta vaaditaan nimeä alle runsaasti vastuita sisältävään sopimukseen, kannattaa tutustua sopimuksen tarkistamiseen.

Voit rajata juristin tutustumista vaativaa aluetta yliviivaamalla asiakirjoista juristin tutustumista vaativat kohdat. Tällöin voit merkitä sivumääräksi vain ne sivut, joihin olet tehnyt merkintöjä.

Voit tehdä yliviivaamisen tekstieditorilla esim. Wordilla tai PDF-lukuohjelmalla. Varmista, että olet tallentanut tekemäsi korostukset.

Lakineuvonta yliviivaus

Lakineuvonta-asiakirjat

Neuvonta perustuu tällöin vain rajattuun aineistoon. 

Kyllä. Lakineuvonnan ehdot ovat luettavissa täältä.

Haluatko tietää vielä jotain lisää lakineuvonnasta?

Yhtiöoikeus
Yhtiöoikeus
Juristi: Niko Puranen
Read More
Sain apua nopeasti osakasluettelon päivittämiseen liittyen.
Sopimusoikeus
Sopimusoikeus
Juristi: Niko Puranen
Read More
Sopimuksen allekirjoittamiseen liittyvä asia selvisi.
Kuluttajaoikeus
Kuluttajaoikeus
Juristi: Niko Puranen
Read More
Juristin havaitsi nopeasti, mikä ongelma verkkokauppani sopimuksissa on ollut.

Aloita varaamalla aika puhelinneuvontaan

Pääset alta täyttämään yksinkertaisen verkkolomakkeen, jonka kautta voit tilata palvelun kiinteään hintaan. Lomake kysyy tarvittavat tiedot.

Tulostakuu

Saat vastauksen juridiseen kysymykseesi tai et maksa mitään. Jos emme kykene antamaan vastausta, emme veloita palvelusta.

Yritysjuridiikkaan erikoistunut juristi

Kysymykseesi vastaa asiantunteva ja yritysjuridiikkaan erikoistunut juristi, jolla on vuosien kokemus juridiikasta.

Juristi tutustuu asiakirjoihin

Tutustuminen asiaasi ja asiakirjoihisi ennen puhelinneuvontaa kuuluu palveluun.

Lakiasiantuntijamme

Brändisuojaaja

Niko Puranen

Yritysjuristi, lupalakimies

5,0
5/5