Lekantti

LEKANTTI

Lakineuvonta

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa? Selvitä ennen päätöstä juridiset riskit, vastuukysymykset, tilanteen oikeudellinen tulkinta sekä asiaasi liittyvät oikeutesi tai velvollisuutesi. 

Ensimmäinen yhteydenotto lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse on maksuton. Yhteydenotto ei sido sinua tilaukseen. Ensimmäisen yhteydenoton perusteella saat juristin arvion siitä, tarvitseeko asian ratkaisemiseen juristia.

Kysy lakineuvoa lakimieheltä

Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä matalalla kynnyksellä juridisissa kysymyksissä, koska asioiden selvittäminen omatoimisesti vie yleensä paljon työaikaa ja selvityksen lopputulos on epävarma. Pääset parhaimpaan lopputulokseen, kun kysyt hyvän juristin neuvoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lekantti® Lakineuvonta on erikoistunut auttamaan yhtiöiden hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia, yhtiömiehiä, osakkeenomistajia sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Avustamme myös kuluttajia ja työntekijöitä.

Parhaiten osaamme vastata kauppaoikeudellisiin kysymyksiin sekä sopimusten tulkintaan ja vahingonkorvauksiin liittyviin erimielisyyksiin.

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Yhtiöjärjestyksen tulkinta
 • Osakasluettelon päivittäminen
 • Osakkeiden lunastamisoikeus
 • Hallituksen kokouksen päätöksenteko
 • Yhtiökokouksen päätöksenteko
 • Perustamisilmoituksen täyttäminen
 • Osakassopimuksen tulkinta
 • Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen
 • Kuolinpesän asema omistajana
 • Osakkeen yhteisomistus
 • Yhtiömuodon muutos
 • Pääomalainan ottaminen
 • Hallituksen jäsenen vastuu
 • Hallituksen jäsenen esteellisyys
 • Varojen jako
 • Yhtiön lopettaminen
 • Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen
 • Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
 • Sopimusehdon kohtuullisuuden arviointi
 • Sopimusehdon tulkinta
 • Sopimuksen pätemättömyys tai mitättömyys
 • Reklamaatiovelvollisuus
 • Tavaran tai palvelun virhe
 • Viivästys
 • Kilpailukieltoehto
 • Rekrytointikielto
 • Salassapitoehto
 • Sopimukseen perustava vahingonkorvaus
 • Harhaanjohtava markkinointi
 • Sopimaton markkinointi
 • Etämyynnin ehtojen tulkinta
 • Virhe kuluttajakaupassa
 • Reklaamatiot
 • Peruuttamisoikeus
 • Tiedonantovelvollisuus
 • Markkinointiarpajaisten järjestäminen
 • Vertaileva markkinointi
 • Tietosuoja
 • Vahingonaiheuttajan vastuu
 • Isännänvastuu
 • Työntekijän vastuu
 • Hallituksen vastuu
 • Vahingonkorvauksen kohtuullisuus
 • Vahingonkorvauksen vanheneminen
 • Syy-seuraussuhde
 • Alaikäisen vastuu
 • Mieleltään häiriintyneen vastuu
 • Tekijänoikeuden loukkaukset
 • Kohtuullinen hyvitys ja korvaus
 • Teoksen sallittu käyttö ilman lisenssiä
 • Teoksen lisensointi
 • Valokuvien suoja
 • Tietokantojen suoja
 • Teoskynnyksen arviointi
 • Tavaramerkin loukkaukset
 • Tavaramerkkiluokat
 • Toiminimen suoja
 • Aputoiminimen rekisteröinti
 • Toiminimen käyttö
 • Rekisteröimätön toiminimi
 • Verkkotunnusten rekisteröinti

Lekantti Lakineuvonta – Asiantuntevaa apua juridisiin kysymyksiin

Lunastuslausekkeen tulkinta

⮕ Esimerkkitapaus

Ilmainen juristin arvio

Arvio siitä, kannattaako asiassa turvautua juristiin
0 € Täysin maksuton
 • Varmistu siitä, tarvitsetko asiaasi juristia tai kannattaako asiaasi viedä eteenpäin.
 • 1–15 minuutin neuvontapuhelu (suomenkielinen) tai enintään 1 sähköpostivastaus.
 • Kysy yleistä ohjeistusta prosessin etenemiseen liittyen.
 • Kysy hinta-arvioita.
 • Tiedustele, kuuluuko asia juristin osaamisalueeseen.
 • Ei sisällä vastausta laintulkintaongelmaan.
 • Ei sisällä konkreettista juridista neuvoa.
 • Ei sisällä oikeuslähteisiin perehtymistä.
 • Ei sisällä asiakirjojen kommentointia.

Lekantti® Lakineuvonta

Konkreettisia neuvoja juridisiin kysymyksiin
150 €
 • Ratkaisu yhteen juridiseen asiaan liittyviin kysymyksiin.
 • Taustamateriaaliin tutustuminen 1–10 sivua.
 • Enintään 30 minuutin neuvontapuhelu (suomenkielinen) tai enintään pari sähköpostivastausta.
 • Vastaus laintulkintaongelmaan.
 • Konkreettisia juridisia neuvoja ja vinkkejä.
 • Juristi perehtyy jopa 30 minuuttia oikeuslähteisiin ja taustamateriaaliin ennen neuvontaa.
 • Sisältää asiakirjojen kommentointia, mutta palvelu ei sisällä asiakirjojen muokkausta.

Asiakirjat lakineuvonnassa

Lähetä asiakirjat vasta maksuttoman yhteydenoton jälkeen juristille.

Ilman riittäviä asiakirjoja juristi ei voi antaa täsmällisiä neuvoja. Esimerkiksi yhtiön tai hallituksen päätöksiin liittyvissä kysymyksistä tulisi asiakirjoihin sisällyttää yhtiöjärjestys, vaikka kysymys ei liittyisi suoraan yhtiöjärjestyksen tulkintaan. Lisäksi tällaisiin päätöksiin vastaaminen edellyttää yleensä päätöksen pöytäkirjaa ja kokouskutsua.

Lakineuvontaa
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Yhtiöjärjestys
 • Osuuskunnan säännöt
 • Tietosuojaseloste
 • Osakasluettelo
 • Kokouskutsu
 • Korvausvaatimus
 • Korvauspäätös
 • Perustamisilmoitus
 • Muutosilmoitus
 • Perukirja
 • Testamentti
 • Edunvalvontavaltuutus
 • Valtakirja
 • Selvityspyyntö
 • Reklamaatio
 • Työtodistus
 • Irtisanomisilmoitus
 • Maksumuistutus
 • Maksuvaatimus
 • Haastehakemus
 • Perintäkirje
 • Tilausvahvistus
 • Agenttisopimus
 • Jälleenmyyntisopimus
 • Jakelusopimus
 • Verkkokaupan ehdot
 • Kotimyynnin ehdot
 • Kauppakirja
 • Takuuehdot
 • Käyttöehdot
 • Osakassopimus
 • Työsopimus
 • Johtajasopimus
 • Toimitusjohtajasopimus
 • Työehtosopimus
 • Yhteistyösopimus
 • Alihankintasopimus
 • Tietojen käsittelysopimus
 • Asiantuntijasopimus
 • Toimeksiantosopimus
 • Sovintosopimus
 • Tutkimussopimus
 • Salassapitosopimus
 • Lisenssisopimus
 • Yhtiön perustamissopimus
 • Vuokrasopimus
 • Mallisopimus
 • Tarjous
 • Avioehtosopimus
 • Velkakirja
 • Aiesopimus
 • Esisopimus
 • Optiosopimus
 • Sähköpostiketjut
 • Pikaviestit
 • Valokuva
 • Mainos
 • Ruutukaappaus
Arvostelu
Arvostelu
Juristi: Niko Puranen
Read More
Palvelu oli mukavaa ja ystävällistä.
Arvostelu
Arvostelu
Juristi: Niko Puranen
Read More
Nikon kanssa asiointi oli erittäin asiantuntevaa, helppoa, mukavaa ja selkeää. Suosittelen lämpimästi Lekanttia avuksi pienyritysten lakiasioiden hoitoon ja konsultointiin 🙂
Arvostelu
Arvostelu
Juristi: Niko Puranen
Read More
Selkeää, nopeaa, asiantuntevaa ja joustavaa palvelua.

Kysy lakimieheltä

Voit kysyä maksutta juristin tilannearviota. Ensimmäinen yhteydenotto asiassa on maksuton. Yhteydenoton jälkeen saat tietää, kannattaako asiassa turvautua juristiin ja mitä se maksaa.

Maksuton neuvonta ei sisällä ratkaisua tulkintaongelmaan. Veloitus tavanomaisten tulkintaongelmien ratkaisusta on 150 € euroa. Ensimmäisessä maksuttomassa yhteydenotossa juristi voi antaa arvion siitä, onko asiassa mahdollista antaa vastausta kiinteään hintaan.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.