Lekantti

LEKANTTI

Lakimies / Juristi

Kuka on lakimies? Mitä eroa on lakimiehellä ja juristilla?

Lakimies

Lakimies (eng. lawyer) on oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut lainoppinut henkilö. Oikeustieteen ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa (OTM) tai oikeustieteen kandidaatin tutkintoa (OTK).

Lakimies on voinut suorittaa lisäksi jatkotutkintona oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon (OTL) tai oikeustieteen tohtorin tutkinnon (OTT). Lakimies on voinut suorittaa lisäksi asianajajatutkinnon. Varatuomarin arvonimen lakimies on voinut saada, jos hän on suorittanut tuomioistuimessa vuoden kestäneen auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun.

Lakimiestä voidaan kutsua Suomessa myös juristiksi. Termi juristi on peräisin latinan sanasta iurisconsultus, joka tarkoittaa lainoppinutta.

Suomalaisista korkeakouluista valmistuneet lakimiehet on opiskelleet oikeustieteellisessä tiedekunnassa 180 opintopisteen laajuisen oikeusnotaaritukinnon ja 120 opintopisteen laajuisen oikeustieteen maisteritukinnon. Tutkinto koostuu valtaosin oikeustieteen opinnoista. Valinnaisuutta tutkinnossa on suhteellisen vähän. Opintoihin ei sisälly sivuainetta, mutta tutkinto mahdollistaa muutamien oikeustieteen ulkopuolisten kurssien opiskelun.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.