Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on laadittava jokaisesta yhtiökokouksesta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ja päätettävä niistä asioista, joista yhtiöjärjestys määrää. 

Yhtiökokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Joidenkin asioiden käsittelyn osalta kokouskutsulle on eritysvaatimuksia.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys on osakeyhtiölain vaatima asiakirja, jota voidaan luonnehtia yhtiön sisäisiksi säännöiksi.

Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, joka rekisteröidään kaupparekisteriin.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja on laadittava jokaisesta hallituksen kokouksesta.

Lähtökohtaisesti hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Muidenkin kokouksessa paikalla olevien jäsenten tulee kuitenkin pitää huolta siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja.