Lekantti

LEKANTTI

Asiakirjamallit

Asiakirjamallit on laadittu vaadittuun muotoon esimerkkitilanteessa. 

Ääniluettelo
Niko Puranen

Ääniluettelo, malli

ASIAKIRJAMALLIT Ääniluettelo Ääniluettelo on yhtiökokouksen läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista laadittava luettelo, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Ääniluettelo vahvistetaan yhtiökokouksessa ja

Lataa malliasiakirja »
Avioehtosopimus
Niko Puranen

Avioehtosopimus, malli

ASIAKIRJAMALLIT Avioehtosopimus Avioehtosopimus eli avioehto on aviopuolisoiden välinen sopimus, jossa määritellään heidän taloudelliset oikeutensa ja velvollisuutensa avioeron tai puolison kuoleman varalta. Käytännössä avioehtosopimus tehdään, jotta

Lataa malliasiakirja »
Edunvalvontavaltuutus
Niko Puranen

Edunvalvontavaltuutus, malli

ASIAKIRJAMALLIT Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan: sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan

Lataa malliasiakirja »
Ennakkoselvitys lomautuksesta
Niko Puranen

Ennakkoselvitys lomautuksesta, malli

ASIAKIRJAMALLIT Ennakkoselvitys lomautuksesta Ennakkoselvitys lomautuksesta on annettava viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon. Ennakkoselvitys lomautuksesta on yksi vaihe sellaisen työnantajan lomautusprosessia, mihin ei sovelleta yhteistoimintalakia

Lataa malliasiakirja »
Lomautusilmoitus, malli
Niko Puranen

Lomautusilmoitus, malli

ASIAKIRJAMALLIT Lomautusilmoitus Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Mikäli työnantaja ei ole yhteistoimintalain piiriissä, niin ennen lomautusilmoituksen antamista työnantajan on annettava ennakkoselvitys

Lataa malliasiakirja »
Osakasluettelo
Niko Puranen

Osakasluettelo, malli

ASIAKIRJAMALLIT Osakasluettelo Osakasluettelo on luettelo osakeyhtiön osakkeenomistajista ja heidän omistamistaan osakkeistaan lajeittain. Osakasluettelon laatiminen ja päivittäminen on osakeyhtiön hallituksen vastuulla. Osakasluettelo on pakollinen kaikissa osakeyhtiöissä. Lataa

Lataa malliasiakirja »
Osakeyhtiön yhtiöjärjestys - Asiakirjamallit
Niko Puranen

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys, malli

ASIAKIRJAMALLIT Osakeyhtiön yhtiöjärjestys Osakeyhtiön yhtiöjärjestys on osakeyhtiölain vaatima asiakirja, jota voidaan luonnehtia yhtiön sisäisiksi säännöiksi. Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, joka rekisteröidään kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröimisen edellytyksenä

Lataa malliasiakirja »
Osakkeenomistajien yksimielinen päätös
Niko Puranen

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, malli

ASIAKIRJAMALLIT Osakkeenomistajien yksimielinen päätös Osakkeenomistajien yksimielinen päätös on laadittava kirjallisessa muodossa. Käytännössä osakkeenomistajien yksimielinen päätös voi korvata yhtiökokouksen pitämisen. Osakkeenomistajat voivat päättää yksimielisesti samoista asioista, joista

Lataa malliasiakirja »
Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa
Niko Puranen

Selvityspyyntö syrjinnästä, malli

ASIAKIRJAMALLIT Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa on asiakirja, jolla työnhakija voi pyytää selvitystä työhönottotilanteessa kokemastaan syrjinnästä.  Sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella

Lataa malliasiakirja »
Testamentti (malli)
Niko Puranen

Testamentti, malli

ASIAKIRJAMALLIT Testamentti Testamentti on asiakirja, jolla voi kukin määrätä, miten oma omaisuus tulee jakaa kuoleman jälkeen. Testamentti on tehtävä tarkasti laissa säädetyllä tavalla. Jos muotovaatimuksia

Lataa malliasiakirja »
Yhtiökokous pöytäkirja - Asiakirjamallit
Niko Puranen

Yhtiökokouksen pöytäkirja, malli

ASIAKIRJAMALLIT Yhtiökokouksen pöytäkirja Yhtiökokouksen pöytäkirja on laadittava jokaisesta yhtiökokouksesta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ja päätettävä niistä asioista, joista yhtiöjärjestys määrää. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä vähintään osakeyhtiölain

Lataa malliasiakirja »
Yhtiökokouskutsu, osakeyhtiö
Niko Puranen

Yhtiökokouskutsu, malli

ASIAKIRJAMALLIT Yhtiökokouskutsu Yhtiökokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Joidenkin

Lataa malliasiakirja »

Yhtiökokouksen pöytäkirja on laadittava jokaisesta yhtiökokouksesta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ja päätettävä niistä asioista, joista yhtiöjärjestys määrää. 

Yhtiökokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Joidenkin asioiden käsittelyn osalta kokouskutsulle on eritysvaatimuksia.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys on osakeyhtiölain vaatima asiakirja, jota voidaan luonnehtia yhtiön sisäisiksi säännöiksi.

Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, joka rekisteröidään kaupparekisteriin.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja on laadittava jokaisesta hallituksen kokouksesta.

Lähtökohtaisesti hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Muidenkin kokouksessa paikalla olevien jäsenten tulee kuitenkin pitää huolta siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.