Sopimuksen tarkistaminen lakimiehellä, alk. 60 € / sivu - Lekantti

Sopimuksen tarkistaminen

Sopimuksen tarkistaminen ja kommentointi alkaen 60 euroa/sivu + alv 24 % (74,40 euroa).

60,00  + alv 24 %

Luokka:

Kuvaus

Hyvä sopimus on monen tekijän summa. Valmiit sopimuspohjat kannattaa mukauttaa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi pätevän juristin tuella, koska pienetkin muutokset sopimustekstiin tai liiketoimintamalliin voivat muuttaa sopimuksen logiikkaa merkittävästi.

Epäloogista tai muutoin epäselvää sopimusehtoa tulkitaan lähtökohtaisesti laatijan vahingoksi, jos sopimuksen laatija on voinut yksipuolisesti määrittää ehdon sisällön. Erityisesti vakiosopimusten tulkinnassa epäselvyyssäännöllä on merkitystä yhdessä muiden sopimuksen tulkintaperiaatteiden kanssa.

Miksi sopimusneuvotteluissa tarjottua sopimusta ei kannata hyväksyä ilman oman lakimiehen tarkistusta?

Sopimusneuvotteluiden kautta syntyneiden yksilöllisten sopimusten tulkintaan ei useinkaan sovelleta epäselvyyssääntöä, koska molemmilla osapuolilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ehtojen muotoiluun.

Sopimusneuvotteluissa on tyypillistä, että toinen neuvottelukumppaneista tarjoaa omaa sopimuspohjaansa neuvotteluiden perustaksi.

Neuvottelukumppanin sopimuspohjat on yleensä laadittu huomioiden erityisesti neuvottelukumppanin intressit, joten sopimuspohja voi pitää sisällään sinun tai edustamasi yhtiön kannalta piilotettuja riskejä.

Joskus neuvottelukumppanin lakimies on voinut piilottaa riskejä sopimukseen tarkoituksellisesti, mutta sopimusriskit voivat olla peräisin myös huolimattomasti jostain vanhasta pohjasta kopioiduista lausekkeista.

Miksi ei riitä, että neuvottelukumppanin lakimies on laatinut tai tarkistanut sopimuksen?

Se, että neuvottelukumppanin lakimies on laatinut sopimuksen, ei ole tae siitä, että sopimus on sinulle tai edustamallesi yhtiölle riskitön.

Neuvottelukumppani voi kyllä yrittää esittää asian niin, että nyt on kyseessä hyvä sopimus, koska sopimuksen on laatinut pätevä ja maineikas lakimies. Kyseessä on kuitenkin vain neuvottelutaktiikasta, jossa pyritään saamaan sinut hyväksymään sopimus ilman, että katsoisit tarpeelliseksi kääntyä sinun etujasi ajavan juristin puoleen.

Klassinen kaikkien hyvien neuvottelukäytäntöjen vastainen tapa on tarjota sopimusehdotus toiselle osapuolelle vain muokkauskelvottomana versiona. Tällöin sopimuksen tarkistamisen kustannukset nousevat.

Jos sinulle tarjotaan tällaista muokkauskelvottamassa muodossa olevaa sopimusehdotus, kannattaa pyytää kohteliaasti muokattavaa tiedostoa. Kaikki neuvottelukumppanit eivät välttämättä tunne kaikkia hyviä käytäntöjä, jolloin tällaisen version tarjoaminen neuvotteluiden pohjaksi saattaa olla ajattelemattomuutta.

Neuvottelukumppani ei ole ajatustenlukija

On hyvä muistaa, että hyväntahtoinenkaan neuvottelukumppani ei ole ajatustenlukija. Neuvottelukumppani ei voi ottaa huomioon sinun etujasi ja intressejäsi, jos et tuo niitä ymmärrettävällä tavalla esiin.

Sopimusneuvotteluissa käydyt asiat ja sopimusteksti voi olla ristiriidassa keskenään. Tämän takia voit tarvita sopimuksen tarkistuksen lisäksi taustoituksen siitä, mitä ehdoilla todella tarkoitetaan.

Sopimusta tulkitaan sen tarkoituksen mukaisesti, mutta ensisijainen lähde osapuolten tarkoituksen selvittämiseen on sopimusteksti. Ristiriita sopimuksen todellisen tarkoituksen ja sopimustekstin kanssa voi saada osapuolet soveltamaan sopimusta eri tavalla.

Eri näkemykset sopimuksen sisällöstä eskaloituvat helposti riidoiksi, joita ratkotaan välimiesoikeudessa tai tuomioistuimessa.

Hyvä sopimus luo hyvän pohjan yhteistyölle

Hyvän sopimus auttaa sopimuksen kaikkia osapuolia ymmärtämään selkeällä tavalla, millaisia asioita sopimus edellyttää heiltä.

Hyvän sopimuksen tarkoitus on olla tasapainoinen, jotta kaikki sopimuksen osapuolet saavat hyötyä sopimuksesta.

Epätasapainoinen sopimus ei puolestaan luo perusteita hyvälle yhteistyölle. Toisen osapuolen kannalta kohtuuttomia ehtoja ei kannata ottaa sopimukseen, koska ne voidaan myöhemmin kalliin riidan päätteeksi pätemättömiksi.

Näin tarkistutat sopimuksen

 1. Kuvaile sopimuksen tausta ja tarkoitus omin sanoin.
 2. Ilmoita, millä aikataululla sopimus pitää saada tarkistettua.
 3. Valitse, haluatko työskennellä reaaliaikaisesti Office tai Google Docs ympäristössä vai sähköpostitse.
 4. Tuo esiin omat intressit sekä kohdat, jotka huolettavat sinua.
 5. Kerro, minkälainen neuvotteluvarasi on sopimuksen osalta.
 6. Lähetä tarkistettava koko sopimuskokonaisuus mahdollisten liitteiden kanssa sähköisessä muodossa (esim. PDF, Word, Google Docs)

Lekantti Napakkatarkistus – Sopimuksen tarkistus riskien varalta tarpeellisilla ehtojen muutoksilla

Napakkatarkistus auttaa sinua välttämään sitoutumasta tulkinnanvaraiseen tai kohtuuttomaan sopimukseen. Sinun etuasi ajava lakimies käy läpi ehdot ja sopimuksen logiikan, jonka perusteella saat lakimiehen ehdottamia muutoksia ehtojen parempaan muotoiluun.

Muutokset ovat helposti jäljitettävissä, joten pystyt ne joko hyväksymään tai hylkäämään tarkistuksen jälkeen.

Kommentit auttavat sinua ymmärtämään, mitä sinun pitää huomioida sopimuksen viimeistelyssä.

Napakkatarkistus soveltuu parhaiten sellaisten sopimusehdotusten tai -pohjien tarkistamiseen, jotka pitävät jo sisällään kaikki sovittavat asiat.

Sopimuksen tarkistus: 60 euroa / sivu:

 1. Tavoitteidesi selvittäminen kirjallisesti.
 2. Sopimusehtojen ja -logiikan tarkastus.
 3. Epäselvien ehtojen sekä piilotettujen riskien ja vastuiden etsiminen ja korostaminen.
 4. Jäljitettävät muutosehdotukset sopimuksen tulkinnanvaraisten tai epäedullisten ehtojen korjaamiseksi.
 5. Kommentteja ja huomioita suoraan sopimuksen yhteyteen kommentoitunut.

Enintään kymmenen sivun paketti: 450 euroa

Lekantti Varmistustarkistus – Sopimuksen tarkistus riskien varalta ja sopimuksen tarkoituksen toteutumisen varmistus

Varmistustarkistus auttaa sinua varmistamaan, että sitoudut sellaiseen sopimukseen, joka vastaa intressejäsi. Omien intressien tunteminen on hyvän sopimuksen perusta.

Jos olet yhtään epävarma siitä, toteuttaako sopimusehdotus tai -pohja tavoitteitasi, kannattaa valita Varmistustarkistus. Tällöin käymme perusteellisemmin läpi yhdessä sen, mihin sopimuksella tähdätään. Ehtojen tarpeellisten muutosten lisäksi Varmistustarkistus sisältää sopimuksen täydentämisen uusilla tarpeellisilla ehdoilla.

Sopimuksen tarkistus: 100 euroa / sivu:

 1. Sopimuksen tavoitteiden selvittäminen sinun kanssasi videoneuvottelussa, puhelimitse tai kirjallisesti.
 2. Sopimusehtojen ja -logiikan tarkastus.
 3. Epäselvien ehtojen sekä piilotettujen riskien ja vastuiden etsiminen ja korostaminen.
 4. Jäljitettävät muutosehdotukset sopimuksen tulkinnanvaraisten tai epäedullisten ehtojen korjaamiseksi.
 5. Kommentit kohtiin, joihin on kiinnitettävä huomiota neuvotteluissa.
 6. Sopimusta täydentävien lausekkeiden laadinta.

Enintään kymmenen sivun paketti: 700 euroa

Lekantti Logiikkatarkistus – Sopimuksen tarkistus riskien varalta, sopimuksen tarkoituksen toteutumisen varmistus sekä sopimuslogiikan muutokset

Logiikkatarkistus auttaa sinua varmistamaan sopimuslogiikaltaan parhaiten sinun intressejäsi toteuttavan sopimuksen.

Lakimies avaa sinulle sopimuksen ehtojen merkitykset kirjallisen taustoituksen avulla. Saat seikkaperäisen ymmärryksen siitä, mitä ehdoilla tarkoitetaan.

Lakimies selvittää sinun tavoitteesi sopimuksen osalta perusteellisesti, jotta sopimuksesta pystyy muokkaamaan logiikaltaan toimivan.

Sopimuksen muutokset perustellaan niin, että sopimuksen muut osapuolet voivat ymmärtää, mitä muutoksilla tavoitellaan. Tämä edesauttaa muutosten läpisaantia neuvotteluissa.

Tärkeisiin sopimuksiin kannattaa tehdä aina Logiikkatarkistus ennen sopimuksen hyväksymistä.

Sopimuksen tarkistus: 175 euroa / sivu:

 1. Sopimuksen tavoitteiden perusteellinen selvittäminen sinun kanssasi videoneuvottelussa, puhelimitse tai kirjallisesti.
 2. Sopimusehtojen ja -logiikan tarkastus.
 3. Epäselvien ehtojen sekä piilotettujen riskien ja vastuiden etsiminen ja korostaminen.
 4. Jäljitettävät muutosehdotukset sopimuksen tulkinnanvaraisten tai epäedullisten ehtojen korjaamiseksi.
 5. Sopimusta täydentävien lausekkeiden laadinta.
 6. Sopimuksen logiikan muutokset.
 7. Muutosten perusteleminen muille neuvotteluosapuolille.
 8. Ehtojen todellista merkitystä avaava taustoitus.
 9. Toimintaohjeet neuvottelutaktiikan osalta.

Enintään kymmenen sivun paketti: 1500 euroa


Toimitusaika-arvio

Toimitusaika-arvio on 2–6 arkipäivää sopimuksen laajuudesta ja tarpeellisten muutosten määrästä riippuen. Kiirelisä on +25 % (toimitus jopa alle 12 tunnissa).

Sivukohtainen hinnoittelu

Sivukohtainen hinnoittelu takaa sen, ettet maksa ylimääräistä. Yhdeksi sivuksi katsotaan A4-kokoinen sivu, jossa on tekstiä enintään 3500 merkkiä välilyönteineen. Sivua kohdin lisäyksiä tai muutoksia voi olla keskimäärin enintään 20 %:ia (eli 700 merkkiä välilyönteineen). Tätä suuremmat muutostarpeet lisäävät tarkistettavien sivujen määrää hyväksyntäsi jälkeen niin, että yhdestä lakimiehen kirjoittamasta sivusta veloitamme 175 euroa.

Emme veloita kansilehdistä tai tyhjistä sivuista.

Sopimustyypit

 Tyypillisiä tarkistettavia sopimuksia ovat:

 • Tutkimussopimus
 • Lisenssisopimus
 • Alihankintasopimus
 • Salassapitosopimus
 • Kauppasopimus
 • Jälleenmyyntisopimus
 • Myynninedustussopimus (agenttisopimus)
 • Osakassopimus
 • Yhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys
 • Työsopimus
 • Johtajasopimus
 • Kumppanuusmarkkinointisopimus (affiliate-markkinointi)
 • Yhteistyösopimus
 • Konsulttisopimus
 • Toimitusehdot
 • Kuluttajasopimus
 • Takuuehdot
 • Käyttöehdot
 • Vuokrasopimus

 

Puhelun hinta: pvm/mpm. Maksuton alkuneuvottelu max. 15 min.