Lekantti.fi käyttöehdot - Lekantti
Päivitetty 1.1.2021

Lekantti Oy:n käyttöehdot

 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan 1.1.2021 alkaen Lekantti.fi palvelun käyttöön. 

Palveluntarjoaja on Lekantti Oy (y-tunnus: 3108056-8), Eteläesplanadi 2 00130 Helsinki Finland, sähköposti [email protected], puhelinnumero 0400 864 825. 

Käyttäjä on nämä ehdot hyväksynyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Käyttäjän on luettava nämä ehdot huolellisesti ennen palvelun käytön aloittamista. 

Sisällys

 

01. PALVELUN TOIMINTAPERIAATE1.1. PALVELUN TARKOITUS: Palvelu on tarkoitettu helpottamaan oikeudellisten toimeksiantojen tekemistä ja yrityksen lakiasioiden hoitamista. Palvelussa on mahdollista laatia asiakirjoja, hallinnoida yrityksen lakiasioita ja tehdä toimeksiantoja.

1.2. ASIAKIRJAN TARKASTELU: Palvelussa tuotetut asiakirjat ovat palveluntarjoajan tarkasteltavissa. 

1.3. PALVELUN TUOTTAMINEN: Palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita tuottamaan osan palvelusta. 

02. OIKEIDEN TIETOJEN ANTAMINEN2.1. KÄYTTÄJÄN TIEDOT: Palveluun on annettava oikeat ja ajantasaiset käyttäjätiedot. 

2.2. Y-TUNNUS: Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta. Yritystä perustava henkilö voi päästä palvelun käyttäjäksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

2.3. VÄÄRÄT TIEDOT: Kaikki väärillä tiedoilla rekisteröidyt tilit jäädytetään. Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä kaupparekisteriin merkittyyn omistajaan tarkastaakseen tietojen oikeellisuuden.

2.4. EDUSTUSOIKEUS: Käyttäjäksi rekisteröityvällä henkilöllä on oltava oikeus edustaa oikeushenkilöä.

03. KÄYTTÖOIKEUS JA TEKIJÄNOIKEUDET3.1. SUOJATTU SISÄLTÖ: Palvelun sisältö on tekijänoikeuksilla suojattu. Palvelusta löytyvät neuvot, ohjeistukset ja malliehdot ovat kaikki tekijänoikeudella suojattuja. 

3.2. KÄYTTÖOIKEUS KÄYTTÄJÄN LUOMIIN ASIAKIRJOIHIN: Käyttäjä saa ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja ajallisesti rajoittamattoman käyttöoikeuden palvelussa luomiinsa asiakirjoihin oman yrityksen käyttöön. Käyttöoikeus pitää sisällään oikeuden julkaista laaditut asiakirjat käyttötarkoitukseen soveltuvassa yhteydessä. Julkaistavissa asiakirjoissa on oltava käyttäjäyrityksen tiedot.
Käyttöoikeus ei pidä sisällään oikeutta julkaista asiakirjoja malliasiakirjoiksi tai edelleen levittää täyttämättömiä pohjia muuhun kuin yrityksen sisäiseen käyttöön. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta luoda asiakirjoja toisen yrityksen käyttöön palvelussa.

3.3. KÄYTTÄJÄTUNNUS ON HENKILÖKOHTAINEN: Käyttäjätunnus palveluun on henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksella tehdyistä toimenpiteistä. Salasanan on oltava vahva, eikä salasanaa saa luovuttaa toiselle henkilölle. 

3.4. KOHTUULLISEN PALVELUN KÄYTÖN PERIAATE Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Asiakirjoja palvelussa voi laatia kohtuullisen määrän. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa palvelun käyttöä kohtuullisen palvelun käytön periaatteeseen vedoten. Käyttäjä ei saa toiminnallaan haitata palvelun käyttöä aiheuttamalla palvelun ylikuormitusta tai muuta haittaa palveluntarjoajalle.

04. VASTUUT4.1. VASTUU KÄYTTÄJÄN LUOMASTA SISÄLLÖSTÄ: Käyttäjä vastaa itse luomastaan sisällöstä. Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta käyttäjän luomasta sisällöstä.

4.2. VASTUU OIKEUDELLISUUDESTA: Kaikki palvelussa laaditut asiakirjat on tarkistettava riittävällä juridisella asiantuntemuksella ennen käyttöönottoa. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita asiakirjojen soveltuvuudesta käyttäjän suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.
Palvelun sisältö tai laaditut asiakirjat eivät muodosta oikeudellista neuvoa. Oikeudellista neuvontaa voi tilata erillisellä sopimuksella verkkokaupasta. Palveluntarjoaja vastaa palvelussa olevien ohjeiden paikkaansa pitävyydestä vain asiakkaille, jotka ovat tilanneet kyseiseen toimeksiantoon liittyen tarkistuspalvelun ennen asiakirjan käyttöönottoa. Toimeksiantosopimuksessa määritellään palveluntarjoajan vastuu.

05. LUOTTAMUKSELLISUUS, YHTEYDENPITO JA JULKISUUS5.1. SALASSAPITOVELVOITE JA TIETOSUOJA: Kaikki henkilöt, joilla on pääsy tietoihin ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Palvelussa henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.

5.2. TIEDOTUS- JA MARKKINOINTISUOSTUMUS: Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa. Tietoja ei myydä markkinointitarkoitukseen. Sähköpostilistalta voi poistua sähköpostin alaosassa olevasta linkistä.

5.3. REFERENSSIOIKEUS: Palveluntarjoaja saa julkaista yrityksen nimen palvelun käyttäjien joukossa markkinoinnissaan. Laajemmat referenssikuvaukset sovitaan erikseen.

06. MUUTOKSET6.1. KÄYTTÖEHTOJEN PÄIVITTÄMINEN: Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää näitä käyttöehtoja koska tahansa. Palvelun käytön jatkaminen käyttöehtojen päivittämisen jälkeen edellyttää uusien käyttöehtojen hyväksymistä.

6.2. JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN: Kumpikin osapuoli voi koska tahansa irtisanoa tämän sopimuksen. Uusia sopimusvelvoitteita ei synny irtisanomisen jälkeen. Palveluntarjoaja poistaa 30 vuorokauden sisällä irtisanomisilmoituksen tekemisestä käyttäjätilin palvelusta. Irtisanominen ei päätä ennen irtisanomisilmoitusta syntyneitä velvoitteita, jotka liittyvät salassapitoon, referenssioikeuteen, sovellettavaan lakiin, sopimuksen siirtoon, riidanratkaisuun, tekijänoikeuksiin ja vastuisiin. Käyttäjä saa jatkaa niiden asiakirjojen käyttöä käyttöehtojen mukaisesti, jotka käyttäjä on ladannut palvelusta ennen irtisanomisilmoitusta.

6.3.SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN: Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus toiselle. Tällainen tilanne voi olla käsillä liiketoiminnan tai yrityksen myynnin yhteydessä.

07. MUUT EHDOT7.1. YLIVOIMAINEN ESTE: Kumpikaan osapuoli ei vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta vahingosta.

7.2. PÄTEMÄTTÖMÄT EHDOT: Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista katsotaan pätemättömäksi, ehtoja noudatetaan muilta osin.

7.3. PALVELUN SAATAVUUS: Palvelu on saatavilla toistaiseksi. Palvelu voi olla väliaikaisesta poissa käytöstä muutostyön, häiriön tai huoltokatkon aikana.

08. SOVELLETTAVA LAKI8.1. SUOMEN LAKI: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaan liittyviä sääntöjä.

09. RIIDANRATKAISU9.1. OIKEUSPAIKKA: Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä neuvottelulla. Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet, joita ei saada neuvottelulla ratkaistuksi, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.